Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

(A) Román Akadémia Kiadója (előbb Akadémiai Könyvkiadó, Bukarest, majd az ország hivatalos nevének változásait követve A Román Népköztársaság/Románia Szocialista Köztársaság Akadémiájának Kiadója) magyar szerkesztősége a Tudományos Könyvkiadóból önállósulva 1955–58 között működött Kolozsváron, amikor szerkesztője Hajós József volt. A későbbi években a neve alatt magyarul megjelent könyveket megbízott külső szerkesztők gondozták.

1954–1975 között összesen 12 művet jelentetett meg: Jancsó Elemér gondozásában Az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság iratainak I. kötetét (1956), Farczády Elek és Szabó T. Attila gondozásában A Marosvásárhelyi Sorokat (1957), az erdélyi magyar társadalomtudományi gondolkodás három képviselőjének 1-1 kötetét (Parádi Kálmán. 1954, Nyulas Ferenc. 1955, Lechner Károly. 1956, Haj József, Spielmann József és Soós Pál, illetve Balázs Sándor és Spielmann József gondozásában), egy kötetnyi tanulmányt a kísérleti pszichológia köréből, Zörgő Benjamin szerkesztésében (Gondolkodáslélektani tanulmányok 1958), Erdély történetét (I-II. 1964), egy C. Daicoviciu, Şt. Pascu és V. Cheresteşiu vezette munkaközösség történeti áttekintését; a Román-Magyar Nagyszótárt (I-II. 1964) Kelemen Béla és akadémiai munkaközössége szerkesztésében; Szőnyi Béla Borszék földrajza (1958) és Schwartz Árpád Az inzulin (1960) c. munkáit, valamint egy tanulmánykötetet A Magyar Autonóm Tartománybeli ásványvizek és gázömlések címmel (1957) Eugen Pora előszavával.

Az erdélyi magyar társadalomtudományi gondolkodást válogatott szemelvényekben bemutató (csak egységes borítójuk alapján sorozatnak minősíthető) kötetek előzményeként Hajós József az Állami Tudományos Könyvkiadónál már 1952-ben megjelentette a Mentovich Ferenc és Kis Mihály (1953) c. köteteket, s abban látott napvilágot 1955-ben a Sámi László válogatott írásait tartalmazó kötet is, immár a ~ impresszumával.

Az induláshoz hasonlóan az 1956 utáni akadémiai kiadványok sorsába is beleszólt a politika: a „nacionalista elhajlás” elleni harc jegyében részben a nyomdában, részben a szerkesztőségben állították le a Magyar Autonóm Tartomány Keszi-Harmath Sándor szerkesztette monográfiáját, Kelemen Lajos művészettörténeti tanulmányait és több más készülő kötetet. Később ~ csak alkalomszerűen vállalta magyar kutatók akadémiai munkatervében szereplő művek kiadását, például Nagy Olga és Vöő Gabriella A mesemondó Jakab István c. mesemonográfiáját (1974).

(D. Gy.)

 

 

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük