Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

B. Nagy Margit, Benkőné (Gyoma, 1928. máj. 4. – 2007. márc. 4., Budapest) művészettörténész, Benkő Samu felesége. Középiskolát Kecskeméten és Marosvásárhelyt végzett, a Bolyai Tudományegyetem bölcsészhallgatója (1946–50), majd tanársegédje (1950–52), akadémiai kutató 1953-tól, majd főkutató.

Első cikkét Vajdahunyad váráról az Utunk (1956/33) közölte, a Kelemen-emlékkönyvben (1957) a bethlenszentmiklósi kastély építéstörténetéről írt tanulmányával szerepelt. Műtörténeti elemzéseiben a levéltári források feldolgozását köti össze helyszíni tanulmányozással. Így eleveníti fel a kolozsvári Bánffy-palota és a hadadi Wesselényi-kastély barokk építkezéseit (Studii şi Cercetări de Istoria Artei 1966/1 és 1967/2), mutatja be Kolozsvár XIX. század eleji városrendezését (Korunk 1967/1), ismerteti a klasszicizmus és a romantika kolozsvári építészmestereit (Korunk Évkönyv 1973). A székelykapu eredetéről és múltjáról írt összefoglaló tanulmányt (Hargita Kalendárium 1972). Részt vesz Erdély műemléktopográfiájának elkészítésében. Célratörő rendszerességét méltatva, Jakó Zsigmond így jellemzi művészettörténeti munkásságának jelentőségét: „…új témákat szólaltatott meg kutatásunkban. A műalkotások és mestereik történetének hagyományosan művelt témái mellett nála jelentkezik először szakirodalmunkban kutatási tárgyként, egyebektől eltekintve, a munkaszervezet, a művészet és az alkotó ember kapcsolata a társadalommal, a megrendelő, a tervező és a kivitelező bonyolult viszonya, a városrendezés vagy a helyi művészeti központok kérdéscsoportja.”

Művei: Reneszánsz és barokk Erdélyben (Művészettörténeti tanulmányok, 1970); Várak, kastélyok, udvarházak, ahogy a régiek látták (XVII-XVIII. századi erdélyi összeírások és leltárak, 1973); Stílusok, művek, mesterek (1977); sajtó alá rendezi Kelemen Lajos tudományos hagyatékát (I. kötete: Művészettörténeti tanulmányok. Szabó T. Attila bevezető tanulmányával, 1978).

Szőcs István: Pallérozódás és pallériasság Erdélyben. Igaz Szó 1970/10. Debreczeni László: Reneszánsz és barokk Erdélyben. Utunk 1970/43; uő: Régi erdélyi épületekről egykori leltárírók szemével. Utunk 1974/3. Entz Géza: B. N. M.: Reneszánsz és barokk Erdélyben. Művészettörténeti Értesítő, Bp. 1971/3. Balogh Edgár: Száraz leltárak színes káprázata. A Hét 1973/41. Komlovszki Tibor: B. N. M.: Várak, kastélyok, udvarházak, ahogy a régiek látták. Irodalomtörténeti Közlemények, Bp. 1977/5. Balogh Ferenc: Forrás a műelemzéshez. A Hét 1978/22. Imreh István: Jegyzetek művészekről és mesterekről. Utunk 1978/42. Jakó Zsigmond: Nyersmérleg félúton. B. N. M. köszöntése. Korunk 1978/10.

 

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük