Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

Gaál Gábor Kör az írószövetség kolozsvári fiókjának, majd a Kolozsvári Írók Társaságának irodalmi alkotó- és vitaköre. 1956 végén alakul, amikor a Makszim Gorkij Kör felveszi *Gaál Gábor nevét. Pár hónapi megszakítást követően 1957 októberében szervezik újjá *Baróti Pál, *Lászlóffy Aladár és *Szépréti Lilla vezetésével. Tagjai között idősebb munkások és egyetemi hallgatók is vannak. A mai Ştefan cel Mare téri Művelődési Házban tartották üléseiket kéthetente, a felolvasók között szerepel Bölöni Sándor, *Jancsik Pál, Kántor Lajos, Lászlóffy Csaba, *Mezei József, Szekernyés János, Szilágyi Domokos, Veress Zoltán. Belőlük alakul ki az első *Forrás nemzedék.

1959-ig *Szépréti Lilla, 1960 és 1963 között *Bágyoni Szabó István a kör elnöke, az ülések színhelye ekkor a Béke téri új Diákművelődési Ház. A ~be beolvad az egyetemi hallgatók *Csehi Gyula vezette irodalmi köre is. Ezután a munkásírók, az idősebb korosztályúak mellett többségbe kerülnek a főiskolások. A filológusokon kívül konzervatóriumi, műegyetemi, képzőművészeti és teológiai hallgatók is látogatják. Az Írószövetség részéről Szabó Gyula, majd *Baróti Pál az irányító, a gyakoribb felolvasók: Cseke Gábor, Komzsik István, Krizsán Zoltán.

1963 őszén *Bodor Pál veszi át irányítását, s rövidesen rangos irodalmi-esztétikai-társadalomtudományi vitafórummá alakítja. Jeles előadókat hívnak meg, fiatal színészek olvassák fel a megvitatandó műveket, írók és kritikusok mondanak bírálatot róluk, miután két köri tag előzetesen felkészül a véleményezésre. A versek mellett prózát, rádiójátékot is megvitatnak. Megjelent és készülő Forrás-kötetekről Lászlóffy Csaba, Köntös Szabó Zoltán, Kiss János, Király László munkáiról stb. folytatnak eszmecserét. A minden pénteken sorra kerülő ülések mellett vasárnapi élménygyűjtő kirándulást és műteremlátogatást (Szervátiuszéknál) rendeznek. Megszervezik a magyar irodalmi körök találkozóját.

A kör magvát ekkor egymást követő évfolyamokon tanuló filológus hallgatók alkották: *Aradi József, Apáthy Géza, Balázs András, Csiki László, Farkas Árpád, Gálfalvi György, Király László, Kocsis István, Magyari Lajos, Molnos Lajos, Tömöri Péter, Znorovszky Attila, s hozzájuk csatlakozott az alsóbb évfolyamokról Cseke Péter, Éltető József, Gyimesi Éva, Kenéz Ferenc, Paizs Tibor, Vári Attila. A kör elnöke ekkor Molnos Lajos, őt két, majd négy vezetőségi tag segítette. Ebben az időben vált a ~ országosan ismertté. Három képviselője részt vett az egyetemi hallgatók köreinek 1965 őszén megrendezett szinajai találkozóján. Farkas Árpád versei itt díjat nyertek. A kör tevékenységéről rendszeresen beszámolt az *Utunk, a tagok írásait közölte az *Ifjúmunkás, *Utunk, Korunk, *Igazság, *Előre, s fordításban több román lap. Egymás után megjelenő köteteik révén a második *Forrás-nemzedékként váltak ismertté. Ekkor állt össze a körön rendszeresen részt vevő *Lászlóffy Aladár szerkesztette Vitorla-ének c. *antológia (1967) anyaga, nagyrészt a köri tagok verseiből.

1966 végén a Bukarestbe távozó *Bodor Pál helyébe Fodor Sándort bízzák meg a kör irányításával. Ágoston Hugó, Balla Zsófia, Ferencz S. István, Kovács Katalin, Kozma Mária, Molnár Gusztáv, Salamon Anikó, Szabó Zsolt, *Zirkuli Péter a gyakoribb felolvasók, vitatkozók.

Miután 1964 elejétől a kör az Írószövetség Egyetem utcai székházában ülésezett, 1968 őszén a Nyelv- és Irodalomtudományi Kar Horea úti épületébe költöztetik, *Láng Gusztáv lesz a vezetője, ifjúsági elnöke Irinyi Kiss Ferenc, majd Németi Rudolf. Az 1967-ben meginduló *Echinox több-kevesebb rendszerességgel közli a kör híreit és a felolvasott műveket. 1970 elején újra visszatérnek az Írószövetség üléstermébe, *Jancsik Pál veszi át az irányítást, az ifjúsági elnök 1971 és 1973 között Markó Béla. Ezekben az években Adonyi Nagy Mária, *Ágoston Vilmos, Kereskényi Sándor, Kiss András, Kozma Mária, Molnár Gusztáv, Mózes Attila, Murgu Pál, Oláh János, Sebestyén (Spielmann) Mihály, Soltész József, Sütő István, Szávai Géza, Szász László, *Tamás Gáspár Miklós felolvasásai tűnnek ki a köri munkában. A most induló költők verseiből a *Jancsik Pál szerkesztette Varázslataink c. *antológia (1974) nyújt ízelítőt. A körben jelentkeznek a filozófiai esszéírók is, felolvasásaikat az *Echinox hozza, ők 1971-ben a Bölcsészeti Karon alakult Diotima-kör Bretter György vezetésével megindított magyar tagozatán teremtenek maguknak önálló fórumot. Ez a generáció alkotja a harmadik *Forrás-nemzedék magvát.

1973 és 1975 között *Aradi József a ~ írószövetségi irányítója, elnöke Györffi Kálmán, *Boér Géza és Sipos András. Az irodalmi vitaülések mellett gyakran meghívottakkal beszélgetnek el, vendégül látják a Camerata Transylvanica és a Harmat zenei együtteseket, felveszik a kapcsolatot az egyetemi központ diákrádiójának *Visszhang c. magyar adásával, tárlatot rendeznek, színjátszó csoportot alakítanak. Közérdeklődést kelt az *Echinoxról és a *diákszínjátszás helyzetéről folytatott megbeszélésük. 1975/76-ban Szőcs Géza és *Boér Géza teszi megint irodalomcentrikussá a kört, és *Cselényi Béla, Egyed Péter, Gagyi József, Horváth Sz. István, Hudy Árpád, Kőrössi P. József vesznek cselekvő részt a köri munkában.

1970 telétől évenként felfrissülő négy-öt tagú vezetőség áll a kör élén, tagjai: Beke Mihály András, Bréda Ferenc, Bretter Zoltán, *Cselényi Béla, Csibi Károly, Gagyi József, Keszthelyi András, Lengyel Ferenc, Sipos András. A gyakoribb felolvasók: Hunyadi Mátyás, Józsa Márta, Kiss Géza, Kozma Szilárd, Lőrincz Csaba, Palotás Dezső, Salat Levente, Vass Levente, Visky András, Zudor János. Írószövetségi irányítójuk 1977 és 1981 között Balla Zsófia, 1981-től egyedül *Cselényi Béla vezeti a kört. A szokásos ön-képzőköri üléseken kívül gyakran rendeznek találkozót idősebb írókkal, megtárgyalnak Forrás-köteteket, kisfilmeket, happeningeket. Évente kiosztják az év legrosszabb könyvének a "High fej" díját. 1979 áprilisában megszervezik a ~-köri napokat, amelyek keretében szonettversenyre is sor kerül. Az *Echinox mellett állandó fórumuk egy ideig az *Igazság *Fellegvár oldala, verseikből *Ágoston Vilmos állított össze *antológiát *Kimaradt szó címmel (1979).

(G. Gy.)

Írjatok! *Igazság 1964. nov. 28. Bölöni Sándor: Fiatalok irodalmi műhelye. *Előre 1964. dec. 11. *Lászlóffy Aladár: Egyetemi hallgatók irodalmi köreinek találkozója. *Utunk 1965/38. B. P. [Bodor Pál]: Vállalkozás és vállalás. *Utunk 1966/36. Kardos Adrienne: G. G. kör 1968/69. *Echinox 1969/78. Király László: Péntek esti srácok. *Utunk Évkönyv 1970. 9396. Kicsi Antal: Vendégjárás. Vörös Zászló 1970 ápr. 26. Oláh János: A légkör felette szükséges voltáról. *Echinox 1970/11; uő: Köri gondok. *Echinox 1972/4. Bokor András, Kálmán Dénes, *Tamás Gáspár Miklós, Szávai Géza, Markó Béla, Lázár László vitája. *Ifjúmunkás 1971/5, 6, 7. Gálfalvi György: Marad a láz? 11 interjú, 1977. M. A. [Mózes Attila]: Jelentés a G. G.-köri napokról. *Utunk 1979/16. Gaál György: Nemzedékek a G. G. K.-ben. *Utunk 1982/35.

 

 

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük