Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

Igazság 1. Kolozsvárt a *Képes Újság folytatásaként 1922. okt. 1. és 1923. jan. 14. között megjelent politikai és irodalmi lap. Szerkesztette és kiadta Roboz Imre. A lap csak három számot ért meg.

2. Ugyancsak Kolozsvárt 1926 ápr. 1. és 1928. ápr. 8. között eleinte havonta, majd a 23. számtól kezdve Erdélyi Képes Lap címen hetente megjelenő társadalmi folyóirat. Első szerkesztője és kiadója Faluvégi Dénes, aki a vallásosságot a tudományokkal összebékítő erkölcsi kérdéseket helyezte előtérbe. A nagyvilágra való kitekintést jobbára a világsajtóból átvett antifasiszta karikatúrák és világirodalmi szemelvények biztosították, így Arkagyij Avercsenko, Jack London, Maupassant, Rabindranath Tagore írásainak átvételével. A címváltozással egy időben a romániai művelődési élet hírei kaptak nagyobb hangsúlyt. Közkívánatra a 28. számmal megindult "Az *Erdélyi Írók Galériája" c. rovat, amelyben a rovatvezető *Szentimrei Jenő kétrészes összegező tanulmányán kívül Kacsó Sándornak, Ligeti Ernőnek és Tamási Áronnak *jelentek meg írásai. Az 1928-as III. évfolyamot már Török János, majd Nagy György szerkesztette, akik az utolsó öt szám irodalmi és művészeti főmunkatársával, Kádár Imrével együtt a lapból modern családi folyóiratot igyekeztek kialakítani.

A lap munkatársai közt szerepelt Áprily Lajos, Dóczyné Berde Amál, Flórián Tibor, Kabdebó Erna, Karácsony Benő, Kovács Dezső, Nyírő József, Reményik Sándor, Spectator, Thury Zsuzsa; kiemelkedik *Szopos Sándor értekezése Nagy István festőművészetéről.

(K. K.)

3. A Román Kommunista Párt Kolozs megyei bizottsága és a megyei néptanács magyar nyelvű napilapja.

Az első sorozat első lapszáma 1939 júliusában *jelent meg az illegalitásba kényszerített párt hivatalos "havi közlönye"-ként, egy időben az Osztályharc c. marxista folyóirattal. Első számának fejléce alatt még ez olvasható: "A Kommunisták Romániai Pártjának (K. I. szekciója) magyar nyelvű hivatalos lapja." (A zárójelbe *tett K. I. a Kommunista Internacionálét *jelenti.) A következő lapszámokon kiadóként már a Kommunisták Romániai Pártjának *Erdélyi és Bánáti Területi Bizottsága szerepel. A megjelenés körülményeiről, a terjesztésről, egykori munkatársakról, a lap történetének erről a szakaszáról a törvényen kívüliség körülményei s a konspiráció szigora miatt keveset tudunk, azt is főleg mozgalmi emberek vallomásaiból, kinyomtatott vagy csupán kéziratban fellelhető visszaemlékezésekből. Eszerint a párt vezetősége az ~ létrehozásával Szenkovits Sándort és Gabriel Birtaşt bízta meg, a szerkesztésben részt vett Józsa Béla, Kertész Rezső, Nagy István, Kohn Hillel, s munkatársai közé tartozott feltehetőleg Kovács Katona Jenő, Heves Renée, Brassai Viktor, Balla Károly is.

Az első lapszámokat a kolozsvári Dónát út 180. sz. alatt, Maria Stoica mosónő házának pincéjében nyomtatta Ioan Pîncu egy Boston típusú kézi nyomdagépen. Az illegális Igazság 28/20 cm-es kis formátumban, vékony, jó minőségű papíron, 4, 6 és 8 oldalas terjedelemben *jelent meg, s terjesztették egész *Erdélyben és Bánságban. Az első sorozat utolsó példányszáma 1940 augusztusában, a bécsi döntés előtt látott napvilágot.

Az illegalitásban megjelent 9 (egyesek szerint 10) lapszámból nyolcat ismerünk. A rendkívül nehéz körülmények közt írt és szerkesztett lap hangvétele hangsúlyozottan agitatorikus, minden sorával harcra, a pártpolitika akkori feladatainak vállalására, áldozatkész, fegyelmezett teljesítésére mozgósító. Fő jellemzője az egyszerű, egyenes beszéd, az őszinteség, a kemény szembenézés a hibákkal, a szigorú bírálat.

A második sorozat mint a KRP Északerdélyi Tartományi Bizottságának hetilapja 1945. márc. 8-án indult meg Erdélyi Szikra címmel Kolozsvárt, de ugyanazon év májusában a 10. számtól kezdődőleg az ~ címet vette fel. 1945. nov. 7-től napilap. Az első években egész *Erdély területén terjesztették. 1950 és 1965 között az RMP Kolozsvár tartományi bizottságának és a tartományi néptanácsnak, 1965 és 1968 között az RKP Kolozsvár tartományi bizottságának és a tartományi néptanácsnak, majd az 1968-as területi-közigazgatási átszervezés óta az RKP Kolozs megyei bizottságának és a megyei néptanácsnak a lapja. Az ~ főszerkesztője Nagy István (194546), *Aszódy János (1946), *Gáll Ernő (194649), Kovács András (194970), *Reisz Katalin mint főszerkesztői teendőkkel megbízott főszerkesztő-helyettes (197072), *Keszthelyi Gyula (197283) és Gocella István (1983. nov. 3-tól). A lapnak mint a megyei pártszerv hivatalos sajtóorgánumának fő jellemzője volt és maradt a nyelvi és publicisztikai igényesség, az állandó törekvés arra, hogy a legjobb tollforgatók hadrendbe állításával teljesítse feladatát. Már az első időkben itt folytatta publicisztikai tevékenységét belső munkatársként *Orosz Irén (194550), Balla Károly (194851), *Salamon László (194850), *Zimán József (195161).

A 40-es évek végén és az 50-es évek elején innen indult, de legalábbis megfordult a lapnál a korszak minden *jelentős fiatal romániai magyar írója, költője, kritikusa, publicistája, azok, akik ma a romániai magyar irodalom derékhadát képviselik, így *Bálint Tibor (195355), *Bodor Pál (194951), Bretter György (195457), *Banner Zoltán (1955), *Hajdu Győző (1952), *Huszár Sándor (194952), *Mikó Ervin (194952), *Márki Zoltán (194849), *Marosi Péter (194849), *Panek Zoltán (194950), s közülük többen ma is közölnek az ~-ban. A 60-as évek elején Kovács András főszerkesztő jó képességű, fiatal tollforgatókkal frissítette fel a szerkesztőséget, s a nemzedékváltás egyben szellemileg, szemléletben és kiállásában is megfiatalította a lapot. A nagy tapasztalatú szerkesztők mellett, mint Bajka Pál, László Ferenc, Okos György, Ördög Béla, *Reisz Katalin és mások, a szerkesztőség belső munkatársa lett Bazsó Zsigmond, Kiss János, Kádár János, Katona Ádám, 1950-től haláláig Kászoni Gáspár (a mezőgazdasági rovat szerkesztője), Krizsán Zoltán, Lászlóffy Csaba, *Mezei József, Murádin Jenő, Orbán Ferenc, Sinkó Zoltán, *Szenyei Sándor és Tar Károly, akik közül többen ma is az ~, néhányan pedig más lapok vezető munkatársai. Az utóbbi évtizedben még az ~-hoz került Molnos Lajos, Szőcs Géza (1982-ig) és Pillich László. A frissítés következtében a lap jellemzője lett a közügyi telítettség, a problémafelvetés, az igényes beleszólás a politikai-társadalmi fejlődés menetébe. Mind nagyobb teret és súlyt kapott a művelődésszervezés, a felelősebb, igényesebb népnevelés, a nemzetiségi tudatalakítás.

1969 januárjától minden *vasárnap különoldal *jelent meg *Vasárnapi oldal címmel, amely egy-egy klasszikus, többnyire *erdélyi, leginkább kolozsvári magyar író, költő munkásságát ismertette. 1970 és 1973 között 12 oldalon *jelent meg az ~, külön irodalmi melléklettel s a "Műhely", "Szép Szó", "Korok, emberek", "Valóságunk" és "Látóhatár" c. különoldalak hasábjain *jelen voltak a magyar és a román klasszikusoknak, a világirodalom kiválóságainak írásai. Az ~ 1978 és 1981 tavasza között *Fellegvár címmel az immár négy oldalra csappant terjedelem ellenére különoldalt bocsátott a fiatal tollforgatók rendelkezésére, akik Szőcs Géza szerkesztésében összesen 99 alkalommal *jelentkeztek sok vitára okot adó, de kétségtelenül figyelemre méltó, érdekes írásokkal. A "Fiatalok Vitafóruma" címen továbbélő *Fellegvár leggyakrabban *jelen levő munkatársai: Bréda Ferenc, Cselényi Béla, Egyed Péter, ifj. *Feszt László és Juhász András. Az ~ immár négy évtizedes legjobb hagyományaihoz hűen igyekszik megőrizni politikai és társadalmi problémafelvető jellegét, nyelvi és publicisztikai igényességét, megtartani jó kapcsolatait az olvasókkal. Több mint húsz éve a lap grafikai szerkesztője Turós László.

(O. F.)

Kertész Rezső: Így készült az illegális I. Igazság 1946. szept. 2. Kovács András: Hogyan harcolt a fasizmus és a háború ellen az illegális I. Igazság 1955. márc. 8. Constantin Antip: Istoria presei. Note de curs. Academia "Ştefan Gheorghiu" 1973. 202. Veress Pál: Pártsajtó az illegalitásban. *Korunk Évkönyv 1974. 96; uő: Holnap indulok hozzád. 1976. 261. Cseke Péter: Irodalomról az I. *Utunk 1975/46. Jordáky Lajos: Kovács Katona Jenő. 1977. 8289.; uő: Józsa Béla. 1978. 13. László Ferenc: Sorok az egykori I.-ról a párt szavával. Igazság 1981. máj. 3.

ÁVDolg: Pongrácz Mária: Észrevételek és megállapítások az újságírói stílusról az I. tanulmányozása során. 1964. László Ferenc: A kolozsvári I. ötévi irodalmi anyaga. 19691973. 1974. Orbán Ferenc: Az I. az illegalitásban. 1979.

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük