Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

Kallós Zoltán (Válaszút, 1926. márc. 25.) folklorista. Középiskolai tanulmányait Kolozsvárt és Sepsiszentgyörgyön folytatta, Kolozsvárt tanítói oklevelet szerzett (1946). Tanító a kalotaszegi Magyarvistán (194650) és a moldvai Lészpeden (195657), közben elvégzi a kolozsvári Zeneművészeti Főiskolát (1955), szakirányító a marosvásárhelyi Népi Alkotások Házánál (195758), újra tanító, majd faipari vállalati alkalmazott Gyimesben (195968). Szabad művészi pályára lépve Kolozsvárt az ifjúsági *táncház mozgalom egyik tanácsadója.

Első írását a Kolozsvári Református Kollégium *Remény c. diáklapja közölte (1943). Néhány tanulmánya és cikke a *Művelődés és Utunk, a budapesti Néprajzi Közlemények és Tánctudományi Tanulmányok, a kecskeméti Forrás, a debreceni Műveltség és Hagyomány hasábjain jelent meg.

A Mezőségen, Kalotaszegen, Moldvában és Gyimesben gyűjtötte a folklórnak úgyszólván minden műfaját, különösen az énekes és hangszeres zenét, a népszokásokat és a szokásköltészetet. Nagy sikert aratott gyűjteménye, a Balladák könyve (Szabó T. Attila gondozásában és bevezető tanulmányával, 1971) Budapesten három új kiadást ért meg (1973, 1974, 1977). Tartalmával 259 *ballada és további 8 *ballada meseváltozata a leggazdagabb magyar *balladagyűjtemények egyike, mennyiségi értékét pedig megsokszorozza minősége: négy néprajzilag jelentős táj *balladaköltészetének újabb termésével együtt a feledésre ítélt archaikus típusokat és változatokat mentette meg a *művelődés számára, jórészt dallamokkal. Új guzsalyam mellett c. másik könyve (1973) egy klézsei öregasszony, a 76 éves Miklós Gyurkáné Szályka Rózsa énekes repertoárjának (*balladák és dalok) monografikus gyűjteménye: szövegtár dallamokkal és hanglemezmelléklettel, egyszersmind első kísérlet a magyar *balladakutatásban egy személyi monográfia összeállítására.

(F. J.)

Mihai Pop: O valoroasă colecţie de balade maghiare din patria noastră. Scînteia 1970. dec. 16. Antal Árpád: Balladák könyve. *A Hét 1971/2. Almási István: A *balladák dallamai. *A Hét 1971/17. Jagamas János: A *Balladák könyvének dallamai. *Igaz Szó 1971/5. Vargyas Lajos: K. Z. *balladakönyve. *Korunk 1971/7. Nagy László: Adok nektek aranyvesszőt. Élet és Irodalom, Bp. 1971/43. Ortutay Gyula: Balladák könyve. Népszabadság, Bp. 1971. nov. 14. Beke György: Tavaszi szél utat száraszt. *Falvak Dolgozó Népe 1973/21. Csire József: K. Z.: Új guzsalyam mellett. *Művelődés 1973/10. Ruffy Péter: A Kallós legendárium. Forrás, Kecskemét, 1974/78. Tamás Mária: Kötetlen beszélgetés K. Z.-nal. *Új Élet 1981/22.

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük