Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

Kelemen Lajos-emlékkönyv 1. teljes címén Emlékkönyv *Kelemen Lajos hetvenedik születésnapjára (Kv. 1947). Kiadta az ETI Szabó T. Attila szerkesztésében. Mint kötet csak kis példányszámban *jelenhetett meg, de tanulmányai külön füzetekként forgalomba kerültek. Kiemelkedő dolgozatot írt Balogh Jolán Vég-Várad váráról, Bónis György és *Valentiny Antal Jacobinus erdélyi kancellár formuláskönyvéről, *Entz Géza és K. Sebestyén József a széki templomról, Ferenczi Sándor a dákok pénzeiről, György Lajos egy XVI. századi kalotaszegi énekszerzőről, *Herepei János az egeresi Bocskai-síremlékről, Imreh István székely falutörvényekről, *Jakó Zsigmond az erdélyi vajda kancelláriájáról a XVI. század elején, *Juhász István Bethlen Miklós politikai peréről, I. *Tóth Zoltán Micu-Klein Sámuelről és az erdélyi román felvilágosodásról. Az emlékkönyvben román (Al. Doboşi, Ştefan Pascu, David Prodan) és szász (Julius Bielz) szerzők művelődés- és helytörténeti tanulmányokkal szerepelnek.

A kötetet *Gy. Szabó Béla fametszete díszíti.

2. teljes címén Emlékkönyv *Kelemen Lajos születésének nyolcvanadik évfordulójára (1957). A Bolyai Tudományegyetem Történet- és Nyelvtudományi Karának megbízásából Bodor András, Cselényi Béla, Jancsó Elemér, *Jakó Zsigmond és Szabó T. Attila szerkesztette. A rangos kötet a romániai magyar történetkutatók nesztorának ünneplésére készült. A *Takács Lajos rektor bevezetőjével ellátott ~ 45 tanulmányt tartalmaz. Amint fülszövege mondja: "Az emlékkönyv szerzői között magyar, román és német kutatókkal, hazaiakkal és külföldiekkel, a kiváló történész barátaival, munkatársaival, tanítványaival és tisztelőivel találkozik az olvasó. Különböző nyelvű írásaik egyenrangú felekként, alkotó harmóniában sorakoznak egymás mellett e könyv lapjain. Ezt az együttműködést szolgálta *Kelemen Lajos egész élete munkájával, tudósi, nevelői és emberi magatartásával."

Az emlékkönyvben megjelent tanulmányok a tudós érdeklődésének és kutatásainak változatos területéről merítik tárgyukat. *Jelen van mindenekelőtt a művészettörténet (Balogh Jolán, Bágyuj Lajos, Dani János, Darkó László, Debreczeni László, *Entz Géza, B. Nagy Margit, K. Sebestyén József, Szász Károly), a művelődés-, tudomány-, könyvtár-, múzeum- és levéltártörténet (Benczédi Pál, Benkő Samu, Valeriu L. Bologa, Farczády Elek, *Herepei János, *Jakó Zsigmond, Kiss András, Szentmártoni Kálmán, Vita Zsigmond), továbbá az ókor (Bodor András, Constantin Daicoviciu, Ferenczi István, Ioan I. Rusu), középkori régészet (Kurt Horedt), a néprajz (ifj. Kós Károly, Nagy Jenő, Szabó T. Attila), az irodalomtörténet (Jancsó Elemér, Kristóf György), a gazdaságtörténet (Bíró Vencel, Csetri Elek, Samuil Goldenberg, Makkai László, David Prodan), a középkor története (Cselényi Béla, Mihail Dan, Gustav Gündisch, Andrei Oţetea), az újkor története (Julius Bielz, Imreh István), a haladó hagyományok (Victor Cheresteşiu, Pataki József, I. *Tóth Zoltán) és a történeti segédtudományok (Bónis György, Francisc Pall). A tanulmányok mintegy jelezték a megfelelő munkaterületen a kutatások állását. Románia együttélő népeinek közös hagyományai, a műemlékvédelem, a művelődési intézmények fejlődésének a mával és a jövővel szoros kapcsolatban álló kérdései voltak azok a pontok, ahol az ünnepi kiadvány közvetlenül is bekapcsolódott a *jelen problémáinak megoldásába.

Az emlékkönyvet Kelemen Lajos életrajzi adatai és tudományos munkássága c. életrajzi tanulmány egészítette ki Szabó T. Attila és *Magyari András tollából, majd a tanulmányok idegen nyelvű tartalmi kivonatai következnek. Terjesztésének előfizetéses megszervezésével és a könyvárusi forgalomba hozatalával az értékes kiadvány 20 000 példányban jutott el a romániai és külföldi olvasókhoz.

Kis Péter: Történészek tiszteletadása. *Igaz Szó 1957/12. Balogh Edgár: Új magyar tudományosság a Román Népköztársaságban. *Korunk 1958/1. Kiss Jenő: Szakszerűség, pontosság, nyelvi igény. *Utunk 1958/7; újraközölve Emberközelből. Kv. 1979. 22629. Benda KálmánBercsényi DezsőPóczy KláraTarnai AndorTóth András: Emlékkönyv *Kelemen Lajos születésének nyolcvanadik évfordulójára. Századok 1958/34.

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük