Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

Korunk-kiadványok Kolozsvárt 1. Korunk Könyvtára: 1926-ban indított sorozat. A folyóirat első szakaszára jellemzően eklekticista, de baloldali radikális társadalmi állásfoglalású. Szerzői a *Dienes László szerkesztette *szemle törzsmunkatársai. Itt jelent meg a bécsi emigrációhoz tartozó *Czakó Ambró Kereszténység és modern élet c. tanulmánya, Kassák Lajos konstruktivista programot megfogalmazó írása, Az új *művészet él, Radóné *Kempner Magda Integrállények c. regénye és *Ligeti Ernő A páneurópai mozgalom c. füzete. A lap munkatársain kívül szerepel *Keresztury Sándor Szlávok a háború után c. politikai esszéjével.

2. Korunk Könyvei: 1933-34-ben kiadott újabb sorozat; a szövegek előzőleg a *Korunkban láttak napvilágot, s a szedést felhasználva kerültek önállóan forgalomba. A sorozatnak három füzete jelent meg: Jeszenszky Erik: Kapitalizmus és külkereskedelem (1933); Sándor Pál: Fasiszta munkakódexek (1934); Varga László: A zsidókérdés és a cionizmus (1934). A sorozattal egyidejűleg, de külön jelent meg Illyés Gyula nevének kezdőbetűivel jelzett Hősökről beszélek c. elbeszélő költeménye (1933).

Gaál Gábor levele Jeszenszky [Molnár] Eriknek 1934. márc. 24-én. Közli Levelek. 1975. 246-47.

3. A *Korunk Galéria Kántor Lajos és *Ritoók János szerkesztésében három füzetet adott ki: Galéria 50 (1976); Korunk Adyja (1977); Szülőföld (1978).

4. Korunk Évkönyv címmel az *évkönyv gyűjtőcímszóban már bemutatott 1973-80-as kötetek folytatásaként a következők jelentek meg művészi mellékletekkel: Két évtizedes hagyományainkból. Visszatekintés a *Korunk új folyamára *Ritoók János szerkesztésében (1981); Metamorphosis Transylvaniae. Szerkesztette *Herédi Gusztáv (1982); Ismeretlen ismerősünk: az ember. *Veress Zoltán szerkesztésében (kettős szám 1983-84); Évgyűrűk. Egyén, család, társadalom. *Szilágyi Júlia szerkesztésében (kettős szám 1986-87); Gyógyító természet. Szerkesztette *Aniszi Kálmán (1988).

5. Korunk Füzetek címmel 1982-ben indult sorozat *Veress Zoltán szerkesztésében. A megjelent három cikkgyűjtemény: 1. Korszerű gyógynövényhasználat. *Rácz Gábor bevezetőjével (1982); 2. Elektronika múlt és jövő. *Dezső Ervin bevezetőjével (1983); 3. Orvoslás a XX. század végén. *Spielmann József bevezetőjével (1983).

Új számozással új sorozat kezdődött azonos címmel *Veress Zoltán szerkesztésében, ennek egyetlen száma jelent meg: Nevek térben és időben. Bevezette *Murádin László (1984). Ezt követően bővített 2. kiadásban és román változatban is megjelent az 1. számú gyógynövényhasználati füzet (mindkettő 1985-ben), de az előzetes hirdetésben (*Korunk 1984/6) beharangozott négy újabb szám közül csak a Serdülés és egészség c. került nyomdába, a folyóiratok kiadói jogának megszűnésével azonban már ez sem jelenhetett meg.

Az 1990-től megújult *Korunk kiadásában jelent meg Gaal György Kalauz a régi és új Kolozsvárhoz (Kv. 1992) c. kézikönyve.

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük