Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

Makkai Endre (Vashegy, 1914. máj. 31.) néprajzi író, szerkesztő. ~ Piroska festőművész öccse. A zilahi Wesselényi Kollégiumban érettségizett (1933), felsőfokú tanulmányait a kolozsvári Református Teológián végezte (1940). Désen segédlelkész (1941-44), a *Szolnok-Doboka c. hetilap felelős szerkesztője (1944), majd Nyárádszeredán (1945-49), Petrozsényben (1949-79) lelkipásztor.

Nagy Ödönnel közösen állította össze néprajzi gyűjtő munkája alapján az Adatok téli néphagyományaink ismeretéhez c. kötetet, amely az EME kiadványaként mint az ETF 103. számú füzete Kolozsvárt jelent meg 1939-ben. A szerkesztők bevezető szavai szerint "…könyvecskénk a magyar néprajzi gyűjtés történetében új hajtást jelent, mert tervszerű, egyidőben végzett, ugyanazon tárgykört felölelő és nagyobb területen végrehajtott gyűjtés eredménye. Ez a komoly néprajzi gyűjtés egyetlen lehetséges módja." A kötet 59 falu téli szokásait, köszöntőit, játékait mutatja be 12 erdélyi megyéből. Már nyugalomba vonultan dolgozta fel a dévai csángó telepesek vallásos életével kapcsolatos emlékeit a Magyarságkutató Intézet kiadásában megjelent, Fejős Zoltán és Küllős Imola szerkesztette Vallásosság és népi kultúra a határainkon túl c. gyűjtemény számára (Bp. 1990), s a Déván hetilapként megjelenő Hunyad megyei Hírlap hasábjain társadalomrajzi írásokkal jelentkezett (1990).

(B. E.)

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük