Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

Nagyváradi *Napló radikális polgári napilap. A Nagyváradtól megvált *Fehér Dezső indította 1898. okt. 1-jén. A 30. évfordulón visszaemlékező alapító főszerkesztő szerint "a nagyváradi liberális és demokrata közönség támogatása mellett azért alapították meg, hogy legyen egy pártoktól és érdekköröktől teljesen független demokrata újság… Legyen a haladásnak, a kultúrának, a progressziónak olyan bátor szavú újságja, mely csak az újságíróké és a közönségé." Szinte magától értetődő, hogy a fiatal Adyt a ~nak ez a szelleme vonzotta: itt vívta meg harcát a konzervatív Tiszántúllal, s e harc közepette bontakozott ki újságírói tehetsége. Később *Fehér Dezső a ~ hasábjain megjelent cikkeit "Ha hív az acélhegyű ördög…" (Nv. 1927) címmel gyűjtötte kötetbe.

Ady mellett a ~nak *jelentős szerepe volt a holnaposok indulásában és mozgalmuk kibontakozásában is.

A lapot haláláig (1935) főszerkesztőként jegyző *Fehér Dezső mellett felelős szerkesztőként 1924-től *Hilf László jegyezte; a főszerkesztőt tisztében *Kunda Andor követte, egészen a lap megszűnéséig (1940. szept. 7.). Szerkesztőként 1926-tól Mikes Imre szerepel; politikai főmunkatársként 1925-26-ban Paál Árpád, Telegdi József, *Tarnóczi Lajos, Oláh Béla.

1934-től a magyar helységnevek használatának cenzúratilalma miatt a lap címe csak *Napló, egészen 1940. aug. 30-ig.

Közéleti és irodalmi-művelődési publicisztikáját az eseményekre való gyors reagálás, radikális polgári szemlélet jellemzi. Tárcákat, riportot, publicisztikát Benamy Sándor, Benedek Ferenc, Marót Sándor, Méliusz N. József, Mikes Imre, Paál Jób, Simon Magda, Stella Adorján, Szilágyi András, Tabéry Géza, Turnovszky Sándor; színházi és zenekritikát Bauer Albert, Brauer Oszkár, Bíró Elek, Daróczi Lajos, *Fehér Dezső, *Kunda Andor, Radó Árpád, Török Tibor jegyez benne.

A kortárs magyar líra jelesei (Babits Mihály, Dsida Jenő, Dutka Ákos, Emőd Tamás, Erdélyi József, József Attila, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Somlyó Zoltán, Szabó Lőrinc, Szép Ernő) mellett a gyakrabban szereplő új költőnevek: Arató András, Bárdos László, Beck Zsuzsa, Diószeghy Dezső, Erdélyi Ágnes, Fekete Ferenc, Frigyes Marcell, Halmai Árpád, Horváth Imre, Kun József, Perédi Adél, Rosen Alice, Ruth Klára, Salamon Ernő, Vessely Iván. A prózában Barta Lajos, Berde Mária, Harsányi Zsolt, Heltai Jenő, Hunyady Sándor, Herczeg Ferenc, Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezső, Krúdy Gyula, Molnár Ferenc, Móricz Zsigmond, Szabó Dezső mellett Ádám Péter, Barcs Sándor, Bíró Elek, Bodnár Mária, Bródy Lili, Dévald László, Diamandi Viktória, Farkas Imre, Gábor István, *Kunda Andor, Lakatos László, Nagy István, Orbók Attila, Szirmai László, Vasady Irén nevével találkozunk. A közönségérdeklődés ébrentartására a ~ is közöl folytatásos regényeket (Benedek Ferenc: Wassermann pozitív. 1932; Fekete Tivadar: Európai kisparádé. 1936; Haász Kálmán: Világ förgeteg. 1934; Imre Sándor: Nagy Péter, aki nem volt cár. 1931; Jakobovits Elemér: Három év az idegenlégióban. 1936; Komáromi János: Vergődés a *front mögött. 1931; Maros Tamás: Marosportustól Moszkváig. 1932; Heltai Jenő: Zuhanás. 1932).

Kedvelt volt a ~ színes gyermekrovata is.

Az Ady-kultusz folyamatosan *jelen volt a ~ hasábjain. 1928-ban "ünnepi számot" *jelentetett meg, csupa Ady-témáról (Benamy Sándor, *Fehér Dezső, Franyó Zoltán, Zsolt Béla, *Kunda Andor írásaival s egy elfelejtett Ady-cikk közlésével), később is rendszeresen tudósított *Ady Endre emlékezete váradi eseményeiről, így egy Ady-szobor kezdeményezéséről (1929/ 22, 23, 27), *Tessitori Nóra nagy sikerű Ady-estjéről (1932/40), Léda (1934/13), majd Csinszka (1934/288) haláláról; visszaemlékezéseket közölt Franyó Zoltán, Kun József, Csinszka, Atlasz Márton, *Fehér Dezső, Paál Jób, Emőd Tamás, Dési Géza, Szűcs Dezső tollából, riportokat Ady állítólagos fiáról, Ciucean Petruról (1928/23, 1936/35, 129); Dénes Zsófia Ady Csinszkához írott leveleiből, Féja Géza Lédának Adyhoz írott szerelmes verseiből közölt; a lap ismertette *Fehér Dezső, George A. Petre, Révész Béla, Bölöni György Ady-könyveit, az Athenaeum-féle Ady-összest, és tanulmányt, esszét közölt Hatvany Lajos, Schöpflin Aladár, Babits Mihály tollából.

A Nagyváradi *Napló jubiláris albuma. 1898-1913. Nv. 1913. *Fehér Dezső: Harminc éves a Nagyváradi *Napló. Nagyváradi *Napló 1928/294. Hegedűs Nándor: Ady Endre Nagyváradon. Bp. 1957. *Mezei Piroska: A Nagyváradi *Napló irodalmi anyaga 1928-1940 között (ÁVD). Kv. 1964.

(T. E.)

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük