Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

Salamon Anikó (Réty, 1945. júl. 2. – 1981. júl. 1. Kv.) – néprajzkutató, szerkesztő. Salamon (Sombori) Sándor leánya, ~ András nővére. Középiskoláját a sepsiszentgyörgyi Elméleti Líceumban végezte (1963); két évet a marosvásárhelyi OGYI-n hallgatott (1964–66), majd a kolozsvári BBTE Filológiai (1968–69), majd a budapesti ELTE Bölcsészeti Karán (1969–73) végzett néprajz–magyar szakon. Hazatérve Kolozsváron egy ideig külső munkatársa volt időszaki lapoknak és a Kriterion Könyvkiadónak (1973–75), majd a Kriterion kolozsvári szerkesztőségében könyvszerkesztő, elsősorban a néprajzi tárgyú könyvek, valamint a *Téka sorozat gondozója (1975–81).

Néprajzi kutatásai főleg a szellemi néprajz, a népi hitvilág elemeinek feltárására, értelmezésére irányultak. Első, nyomtatásban megjelent dolgozata: Nádsípkészítés a Hortobágyon (in: A Déri Múzeum Évkönyve, Debrecen 1972). Jelentősebb közleményei: Mai népi hiedelmek (gyűjtőtársakkal, az ELTE sokszorosított kiadványaként. Bp. 1975); A népi kultúra szerepe az értelmiségi tudat formálásában (in: Látóhatár. Kv. 1973); Egy büntető rítus jelentései (TETT 1979/3); Életbe játszott hagyomány. Egy rítus jelhasználata (*Korunk 1981/1). Tragikus hirtelenséggel bekövetkezett halála után hagyatékából jelent meg: Szokás, ünnep, rítus (Dávid Gyula bevezetőjével, *Utunk 1981/31); Egy teljesebb néprajzi körkép igényével (Dávid Gyula bev. *A Hét 1982/29); Kalotaszegi ünnepek – európai népszokások (Vasas Samuval, *Korunk 1982/5).

Gazdag népi hiedelemgyűjtése kéziratban.

Kötetei: Így teltek hónapok, évek. Népi önéletírások (gondozásában, előszavával és jegyzeteivel. Buk. 1979); Kalotaszegi ünnepek (Vasas Samuval, *Nagy Olga előszavával, Bp. 1986); Gyimesi csángó mondák, ráolvasások, imák (Dömötör Tekla előszavával, uo. 1987).

Pillich László: Szörnyűséges tánc kerekedett. *Igazság 1981. júl. 5. – *Nagy Olga: „…Ha nem tartozik a harcosok közé…” *A Hét 1981/28. – Dömötör Tekla: Eredetmondák, hitvilág a gyimesi csángóknál. Könyv-Világ 1987/5. – Lipcsey Ildikó: Nemzedéki sirató – Salamon Anikó. Kortárs 1987/11; uő: Vasas Samu – Salamon Anikó: Kalotaszegi ünnepek. *Forrás 1988/3. – Sombori Sándor: A föl-földobott kő (levélregény S. A.-ról. Sepsiszentgyörgy 1987) – Márkó Imre: Salamon Anikóról a Nemzedéki sirató ürügyén. Háromszék 1993. nov. 24.

(B. Z.)

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük