Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

Sebestyén Kálmán (Alsójára, 1938. dec. 8.) – művelődéstörténész. Középiskolai tanulmányait Kolozsváron, a Brassai Sámuel Líceumban végezte; 1963-ban a BBTE Törté­nelem–Filozófia Karán szerzett tanári oklevelet. 1964–71 között Magyar­bikalon, 1972–80 között Körösfőn tanított, ugyanitt iskolaigazgató is volt. 1980–86 között történelemtanár Kolozsváron, 1987-ben áttelepült Magyarországra. Budapesten a Postamúzeum történész főmunkatársa (1988–96).

Első írása az Igazságban jelent meg 1969-ben. Tudománynépszerűsítő, néprajzi vonatkozású írásokat és könyvismertetéseket közölt a Korunk, A Hét, Művelődés, *Honismeret, Kalotaszeg, Erdélyi Magyarság, Nyelvünk és Kultúránk hasábjain. 2000-től a *Honismeret c. folyóirat szerkesztőbizottságának tagja.

Tanulmányai: Kalotaszeg népoktatása a XV. századtól 1848-ig (in: Művelődéstörténeti tanulmányok, Buk. 1979); A kalotaszegi fafaragás története (in: Korunk Évkönyv 1979. Kv. 1979); A „kölcsönös tanítás” módjának elterjedése Erdélyben (*Honismeret, Bp. 1992/4); A Vajda­hunyad–zarándi református egyházmegye népoktatása a XVIII. század második felétől 1848-ig (in: A Ráday Gyűjtemény Évkönyve, Bp. 1994); Az erdélyi református népoktatás reformja a 18. század végén (uo. 1997); Román iskolák Észak-Erdélyben. 1940–1944 (Limes 1998/4); A Romániai Magyar Népi Szövetség belső ellenzékének felszámolása. A Decsy-ügy (Világtörténet, Bp. 1996. máj.–jún.); Kalotaszeg népi építészete a 18. században. Ház és ember (in: A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Évkönyve, Szentendre 1998); Gyarmathy Zsigáné Hóry Etelka élete és munkássága (in: A Néprajzi Múzeum Évkönyve 1997. Bp. 1997).

Kötetei: A Kolozs-Kalotai (Kalotaszegi) református egyházmegye népoktatásának adattára a XV. századtól 1900-ig (Bp. 1993); Magyar protestáns egyháztörténeti adattár (Ráday Gyűjtemény, 17. köt. Bp.); Erdély református népoktatása 1780–1848 (uo. 1995); Magyarbikal története (Magyar­bikal 1996); Vasas Samu példája. Nyelvünk és Kultúránk 1998 (101). 137–139.

Herédi Gusztáv: Példamutató adattár. I–II. Romániai *Magyar Szó 1993. ápr. 16–17, 19. – Bajkó Mátyás: Olvasónaplómból. S. K. újabb Erdély-kötetéről. Erdélyi Tükör (Debrecen) 1995/3–4. – Aniszi Kálmán: Ahol az iskola létkérdés. Beszélgetés dr. S. K.-nal. Kapu 1996/3; uő: Beszélgetés S. K. történésszel. Nyelvünk és Kultúránk 1999 (107). 97–106. – Egyed Ákos: Erdély református népoktatása 1780–1848. *Erdélyi Múzeum 1996/3–4.

(G. D. – S. Zs.)

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük