Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

Sényi László (Brassó, 1874. febr. 12. – 1949. máj. 5. Mv.) – író, szerkesztő. A kolozsvári Római Katolikus Főgimnáziumban érettségizett, majd jogi és államtudományi tanulmányokat folytatott a kolozsvári egyetemen. 1897–1918 között Ma­ros-Torda vármegyében főszolgabíró volt. Mivel 1918-ban nem tette le az új román hatalom által elvárt hűségesküt, elveszítette állását. 1921-től Erdélyi Társaság címmel félhavi lapot indított, majd 1922–27 között a Székely Naplót, 1931-től pedig a Székelyföldet szerkesztette. 1928-tól haláláig mint főtitkár vezette a marosvásárhelyi *Kemény Zsigmond Társaságot, s hivatásának tekintette, hogy azt az irodalmi élet központjává tegye és kiemelje kisvárosi elszigeteltségéből. Neki köszönhető a KZST fellendülése a két világháború között: rendszeres felolvasó- és előadóesteket szervezett, az előadók között volt Szentimrei Jenő, Gulácsy Irén, Kádár Imre, *Makkai Sándor (1928), Tamási Áron, Bánffy Miklós, Dsida Jenő, Bárd Oszkár, Szántó György, Tompa László, Kacsó Sándor, Markovits Rodion, Tabéry Géza, Móra Ferenc, Mécs László, Erwin Wittstock (1929), Móricz Zsigmond, *Benedek Marcell (1930).

Gondot fordított az erdélyi magyar irodalom tárgyi örökségének megőrzésére is: sírkövet állíttatott Sipos Domokosnak, emléktáblát Marosvásárhelyen Petelei Istvánnak, ő mentette meg Salamon Ernő kéziratos hagyatékát, valamint a koronkai Toldalagi grófok könyvritkaságait. A II. világháború után egyike volt a Salamon Ernő Népi Athenaeum, majd a Tolnai Lajos *Népi Kollégium alapítóinak, *jelen volt a Székely Színház létrehozásánál. Szerkesztésében *jelent meg a KZST Ünnepi Könyve a Társaság fennállásának 50. évfordulójára; az ő hagyatékában őrződött meg a Molter-házban, majd került a Teleki Tékába a Társaság levelezési naplója, levelek, kéziratok, cikkek, műsorok gyűjteménye, amelyet Marosi Ildikó rendezett sajtó alá és *jelentetett meg 1973-ban.

S. L.: Székely Napló. *Vasárnapi Újság 1924/16 (ápr. 20. = Erdélyi lapszerkesztők galériája). – (d-ő): Ünnepi könyv. Félszázados jubileuma emlékéül kiadta a Kemény Zsigmond *Irodalmi Társaság S. L. főtitkár szerkesztésében. Mv. 1929. – Ligeti Ernő: Súly alatt a pálma. Kv. 1941. 122–123. – A marosvásárhelyi *Kemény Zsigmond Társaság levelesládája. Levelek, iratok, adatok (1876–1948). Bev. Dávid Gyula, sajtó alá rend. Marosi Ildikó. Buk. 1973. – Ritoók János: Kettős tükör. A magyar–szász együttélés múltjából és a két világháború közötti irodalmi kapcsolatokról. Uo. 1980. – Sőni Pál: S. L. In: Írói arcélek. Uo. 1981. 122–128. – *Molter Károly Levelezése. II. 1927–1932. Kv.–Bp. 2001. 300–301.

(Á. I.)

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük