Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

Szabadság1. A *Nagyvárad 1934-től 1940. szept. 7-ig megjelent folytatása. A kényszerű címváltoztatást az a román miniszteri rendelet *tette szükségessé, amely megtiltotta a sajtóban a magyar helységnevek használatát. Főszerkesztője, akárcsak az 1940 őszétől ismét *Nagyvárad címmel megjelent folytatásáé, *Hegedűs Nándor volt.

2. Székelyudvarhelyen jelent meg 1944. nov. 16. – 1951. okt. 7-e között (közben szünetelt 1946. máj. 1. – jún. 3. és 1946. dec. 22. – 1947. júl. 29. között). Kiadójaként előbb a Nemzeti (Országos) Demokrata Arcvonal, majd az Udvarhely vármegyei Magyar Népi Szövetség, végül a Román Munkáspárt Udvarhely rajoni vezetősége szerepelt. Felelős szerkesztője Csiszér Polixénia (1944), *Bonyháti Jolán (1945), *Réty Imre (1945–46), Imets János (1946–50).

Állandó rovatai voltak: *Korunk könyvei, Tanuljunk együtt, Falvainkról – falvainknak, Nevelők nevelése. Sok az aláíratlan vagy betűjeggyel jelzett írás. Kiemelkedik anyagából 1948-ban az agyagfalvi székely nemzetgyűlés és 1949-ben a Petőfi halála centenáriumára összeállított szám.

Gyakrabban jelentkező munkatársak: B. Baksa Mária, Benedek Sándor, Csáki Magda, Deák István, Got­tes­mann László, Hódy Károly orvos, Horváth József, Izsák Domokos, Kertész János, Szilágyi Ignác. Közölte Balogh Edgár, Kacsó Sándor, *Tompa László írásait is.

Gottesmann László: A székelyudvarhelyi Szabadság című hetilap… *Hargita 1972. dec. 23.

(H. É.)

3. Aradon jelent meg 1945. máj. 3. – 1948. febr. 8. között mint a szociáldemokrata párt politikai napilapja. Felelős szerkesztője Tirs Lajos, 1947. jan. 27-től Molnár Sándor. Jelesebb belső munkatársai: Károly Sándor, Reicher Jenő, Molnár Tibor, Wein­berger István. Megjelenésének második időszakában egyre inkább közeledett a baloldalhoz, ugyanakkor kiállt a megye demokratikus változásaiért.

(U. J.)

4. Nagykárolyban indult 1945. máj. 6-án mint „demokratikus hetilap”, felelős szerkesztőjeként és kiadójaként Scheer Miklós neve szerepel. 1945. dec. 15-től mint „a Szilágy megyei MNSZ hivatalos lapja” jelenik meg, főszerkesztője Nemecz Alajos (1946. jún. 8-ig). A szerkesztőbizottságban 1947-ben néhány hónapig számottevő Szilágy megyei magyar értelmiségiek (Szász Árpád, Várday Albert, Visky József) neve szerepel. Megjelenése helyét 1948. márc. 15-től Zilahra helyezték át (2. sorozat jelzéssel), ahol mint „a Szilágy megyei magyarság megyei lapja” 1950. nov. 12-ig jelent meg. Ebben az időszakban szerkesztő neve már nem szerepel rajta.

5. Ugyancsak Nagykárolyban indult, s 1950. nov. 19. – 1958. aug. 30. között jelent meg mint az RMP Nagykároly rajoni vezetőségének és a rajoni Ideiglenes Bizottságnak a lapja. Szerkesztő nevét nem tünteti fel.

6. Kolozsváron indult 1989. dec. 23-án mint „a demokratikus közvélemény napilapja”. 1994. jan. 4-től „kolozsvári közéleti napilap”, jelenleg (2007. jan. 16-tól) „erdélyi közéleti napilap” alcímmel jelenik meg. Alapító-munkatársi gárdája a diktatúra bukásáig Kolozsváron megjelent *Igazság belső munkatársainak egy csoportja, amelyhez dec. 22-én spontánul a város több ismert magyar értelmiségije csatlakozott.

Megbízott főszerkesztője 1989. dec. 30. – 1990. ápr. 23. között *Orbán Ferenc; főszerkesztők: *Tibori Szabó Zoltán (1990. ápr. 24. – 1997. márc. 15.), Szabó Piroska (1997. márc. 16. – 1998. márc. 30.), Balló Áron (1998. márc. 31. – 2006. júl. 7.), Kiss Olivér (2006. aug. 17. – 2008. márc. 12.), ma: Újvári Ildikó (2008. márc. 13-tól); megbízott főszerkesztő-helyettese 1989. dec. 30. – 1990. ápr. 23. között Pillich László; főszerkesztő-helyettesek: Székely Raymond (1990. ápr. 24. – 1992. ápr. 28.), Szabó Piroska (1992. ápr. 29. – máj. 23.; 1998. márc. 31. – 1999. ápr. 7.), *Orbán Ferenc (1992. máj. 26. – 1995. ápr. 8.), Balló Áron (1995. ápr. 11. – 1998. márc. 30.), Makkay József (1999. ápr. 8. – 2005. márc. 17.), ma: Kerekes Edit (2005. márc. 18-tól); szerkesztőségi főtitkár: Pálfi Mircea (1995. ápr. 28. – 1999. júl. 5.); rovatvezetők: politika – Szabó Piroska (1990. ápr. 24. – 1992. ápr. 28.; 1992. máj. 24. – 1997. márc. 15.), Balló Áron (1992. ápr. 29. – máj. 23.), *Nits Árpád (1997. márc. 17. – 1998. márc. 30.), Székely Kriszta (1998. márc. 31. – 2002. júl. 5.), Papp Annamária (2002. júl. 6. – 2005. márc. 17.), Borbély Tamás (2005. márc. 18. – 2006. aug. 16.), Újvári Ildikó (2006. aug. 17. – 2007. ápr. 20.), ma: Papp Annamária (2007. ápr. 21-től); kultúra – *Németh Júlia (1992. máj. 26. – 2005. márc. 17.), ma: Köllő Katalin (2005. márc. 18-tól); helyi hírek – *Németh Júlia (2003. nov. 5. – 2005. márc. 17.), Kiss Olivér (2005. márc. 18. – 2006. aug. 16.), ma: Balázs Bence (2006. aug. 17-től); gazdaság – Papp Annamária (2003. nov. 5. – 2005. márc. 17.), Borbély Tamás (2005. márc. 18. –2006. aug. 16.), Újvári Ildikó (2006. aug. 17. – 2007. ápr. 20.), ma: Papp Annamária (2007. ápr. 21-től); jog – Újvári Ildikó (2003. nov. 5. – 2007. ápr. 20.); szociális kérdések – Újvári Ildikó (2006. aug. 18. – 2007. ápr. 20.); film – Balázs Bence (2006. aug. 18-tól); karhatalmi erők – Balázs Bence (2006. aug. 18-tól); sport – László Ferenc (1989. dec. 23. – 1992. máj. 25.), *Turós-Jakab László (1992. máj. 26. – 1999. jan. 30.), ma: Póka János András (1999. jan. 31-től; Balázs Bencével).

Belső munkatársai voltak az évek során: Bajka Pál, Balázs Bence, Balló Áron, Barta Éva, Bazsó Zsigmond, Borbély Tamás, Dézsi Ildikó, Dózsa Sándor, Ercsey-Ravasz Ferenc, Farkas Imola, Ferencz Zsolt, Forró Ágnes, Gál Mária, Gyurka Előd, Horváth Gyöngyvér, Jakab Judit, Józsa T. István, Kerekes Edit, Kiss Bence, Kiss János, Kiss Olivér, Köllő Katalin, *Krajnik-Nagy Károly, Krizsán Zoltán, László Ferenc, Lokodi András, Makkay József, Miess Emma, Moscu Katalin, Nagy Károly, Nagy-Hintós Diana, Nánó Csaba, *Nits Árpád, Okos György, *Orbán Ferenc, Ördög Béla, Ördög Imre Béla, Papp Annamária, Pálfi Mircea, Pillich Katalin, Pillich László, Póka János András, Rohonyi Demkó Iván, Salamon Márton László, Sándor Boglárka Ágnes, Szabó Csaba, Szabó Piroska, Székely Kriszta, Székely Raymond, *Tibori Szabó Zoltán, *Turós-Jakab László, Újvári Ildikó, Újvári Tünde, Y. *Szabó Gyula, Valkai Krisztina, Weiss Erika.

Vidéki tudósítók: Bakó Botond, Baksai Károly, Bekő N. Ildikó, Dvo­rá­csek Ágoston, Gáspár Attila, Józsa László, Józsa Miklós, Ladányi Emese Kinga, Lukács Éva, Majla Júlia, *Mezei Sándor, Péntek Attila, Péntek László, Schmidt Jenő, Székely Csaba (Erkedi Csaba).

Külső munkatársként hosszabb-rövidebb ideig állandó rovatot tartottak (vagy tartanak) fent a lapban Bálint Tibor, Buchwald Péter, Cs. Gyímesi Éva, Csákány Béla, Cserés Ferenc, Demény Péter, Egyed Ákos, Fodor Sándor, Kántor Lajos, Kozma Dezső, László V. Ferenc, Marton Lili, Méray Tibor, Murádin László, Pomo­gáts Béla és mások.

Kiadója a Szabadság Kft., kiadótulajdonosa a Minerva Kulturális Egyesület.

1990. márc. 17-étől külön sorszámozással (eleinte hetenként, majd alkalmilag) mint önálló lapmellékletet kiadja az Erdélyi Híradót, az RMDSZ kolozsvári „országos fórumá”-t, majd a „Kolozs megyei szervezetének kiadványá”-t (főszerkesztője Molnos Lajos).

1990. okt. 12-től belső mellékleteként jelenik meg, szintén önálló sorszámozással a Campus, a Kolozsvári Magyar Diákszövetség lapja (munkatársai időrendi sorrendben: *Horváth István, Magyari Tivadar, Balló Áron, Horváth Anikó, Ketesdy Beáta, Kiss Olivér, Könczey Elemér, Vass Enikő, Gyenge Zsolt, Sipos Géza, Zsugán Gyula, Szakács Zsuzsanna, Albert István, Rácz Éva, Gáspár Miklós, Sándor Boglárka, Jánosi Andrea, Balázsi-Pál Előd, Bóné Ferenc, Orbán R. Katalin, Póka János András, Borbély Tamás, Jakab-Benke Nándor, Kónya Klára, Máté Erzsébet, Lőrincz Edina, Barabási Enikő, Batizán Emese Emőke, Sólyom István, Takács Enikő, Enyedi Sarolta, Kiss Bence, Száfta Szende, Virginás Imola, Fodor Tekla, Tötszegi Orsolya, Ciupe-Osváth Diána, Csoma Emőke, Fancsali János, Románszki Zsuzsa); szilveszteri különszámai Krampusz, illetve Kampec néven jelentek meg.

A ~ 1994. dec. 24-én indított Tetőn c. irodalmi mellékletét *Lászlóffy Csaba szerkeszti.

1996-tól jelent meg a lap belső mellékleteként a Bonifácz, a „tizenévesek Szabadsága”; szerkesztői: Szabó Csaba, Dézsi Ildikó (2005 júniusától); munkatársai: Sipos Géza, *Horváth István Róbert, Erchedi Melinda, Vincze Kata Zsófia, Balázs Bence, Máthé Adél, Dósa Gerő, Szováti Klári, Vincze Erika, Szőcs Andrea-Enikő, Majláth Orsolya, Bódi Tamás, Balla Réka.

1996. jún. 27-én önálló számozással indult a ~ és az *Erdélyi Üzletkötő Központ közös kiadványa, az *Erdélyi Üzleti Szemle, amelynek kiadása azonban később elmaradt.

Táltos c. kéthetente megjelenő, önálló számozású melléklete, „közoktatási fórum” alcímmel, 1999. szept. 20-án indult, de 2000-ben megszűnt (szerk. Szabó Csaba).

Az Indexszel és az *Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társasággal (EMT) közösen jegyzett Digitália c. számítástechnikai melléklet 1999. máj. 24. – 2000. ápr. 17. között jelent meg (2000. máj. 8-tól 2001. márc. 5-ig internet és kommunikáció on-line címmel folytatódik; szerk. Kelemen Attila, Gyöngyi Annamária); az EMT és a ~ közös, önálló számozású számítástechnikai (utóbb számítástechnikai és távközlési) melléklete Interaktív címmel 2000. máj. 15. óta jelenik meg (szerk. Égly János és Kiss Olivér, 2004 óta Kiss Olivér).

2005. okt. 13-án indult, Balázs Bence szerkesztésében, önálló számozással a Motorház című melléklet.

2005. nov. 3. óta önálló sorszámozással, Decibel címmel jelenik meg a könnyűzenei melléklet (szerk. Zilahi Csaba, Kiss Bence, Bende Attila). A kéthetenkénti mellékletet utóbb Zilahi Csaba és Bende Attila felváltva szerkesztette.

2008. nov. 28-tól külön sorszámozással, *Erdély címmel indul az *Erdélyi Kárpát-Egyesület – Kolozsvár 1891 értesítője. Az 1892-ben alapított „turistasági, fürdőügyi és néprajzi” folyóirat utóda havonta lát napvilágot (szerk. Tóthpál Tamás, Kovács Zsuzsa, Lőrinczi István; főmunkatárs Ajtay Ferenc).

Tartalmi szempontból a ~ az évek során igyekezett megfelelni olvasói elvárásainak. A politikai, a gazdasági, a társadalmi és a kulturális élet hírei mellett számtalan beszámoló, tudósítás és interjú látott napvilágot a kisebbségi sors megannyi aspektusáról, az *erdélyi magyar jogkövetelésekről, a magyar–román, illetve a magyar–magyar viszonyról.

Rendszeresen beszámolt a magyar közösség politikai-érdekvédelmi helyzetének alakulásáról, politikai alkuk nyomán törvénybe foglalt vagy elutasított jogokról, a magyar egyházak, *művelődési, tudományos és művészeti intézmények és műhelyek munkájáról, eredményéről. Részletesen foglalkozott a közösség történelmével, hagyományaival, a kultúra, a nyelv- és a hagyományőrzés kérdéseivel. Ráirányította a figyelmet a közösséget vagy tagjait ért támadásokra, és exponálta a hatalmi jogtiprásokat. A sérelmek bemutatásával párhuzamosan a közösség sikereit is ismertette. „Találkoztam sikeres *erdélyi magyarokkal” című sorozatában bemutatta a közösségnek azokat az *erdélyi magyarokat, akik szakterületü­kön vagy pedig vállalkozásaik révén kiemelkedő eredményeket értek el.

A ~ a múlttal történő őszinte szembenézést, az *erdélyi magyar történelem pozitív és negatív példáinak pontos ismertetését kezdettől fogva a legkomolyabban szorgalmazta. Már 1994-ben felvetette az 1956-os magyar forradalom idején és után *Erdélyben történtek feltárásának szükségességét, és ugyanabban az évben megkezdte az 1949 tavaszán kényszerlakhelyre telepített *erdélyi földbirtokosok sorsának feltérképezését. Később a II. világháborút követően hadifogságban sínylődő *erdélyi magyarok tucatjait szólaltatta meg. Tisztázta az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc *erdélyi vonatkozásait, levonta az I. és a II. világháború tanulságait, bemutatta a két világháború közötti közösségépítési próbálkozásokat, és dokumentált módon ismertette a magyarországi, a romániai és különösképpen az észak-erdélyi holokauszt történetét, lebontva azokat a mítoszokat, amelyek erről korábban egyik vagy másik oldalon születtek. Eközben olyan *erdélyi reálpolitikusok példáját mutatta fel, mint Teleki Béla, Vita Sándor, *László Dezső és mások, akik nehéz időkben töltöttek be kulcsfontosságú pozíciókat.

A lap a román belpolitika, a romániai magyar politika és a nemzetközi politika hírei mellett az évek során egyre tágabb teret biztosított a helyi magyar közösségek mindennapi problémáinak, amelyeket esetenként tudósításaiban és riportjaiban részletesen is bemutatott olvasóinak. Tényfeltáró írásokban, interjúkban és riportokban mutatott rá azokra a rendellenességekre, amelyek állami, közösségi vagy magánintézményekben jelentkeztek és közösségi érdekeket sértettek. Exponálta a korrupciót, a szemforgatást, a közösség félrevezetésére *tett próbálkozásokat.

Ugyanakkor tág teret biztosított az *erdélyi magyar – és ezen belül a kolozsvári – színházi, zenei, képzőművészeti és tudományos élet bemutatásának, és e célból állandó rovatokat és oldalakat tartott fent. Konferenciákról, könyvbemutatókról és sok más rendezvényről szintén rendszeresen beszámolt.

Fontos teret foglalt el a lapban a sport, amelynek eseményeiről napról napra pontosan tudósított. A belső és külső munkatársak a Világjáró oldal hasábjain rendszeresen beszámoltak külföldi útjaikon szerzett tapasztalataikról, élményeikről.

Rendszeres tematikus oldalai (zárójelben a szerkesztő(k) neve): Állatbarát (Farkas Imola, Nagy-Hintós Diana), Egészségügy (Farkas Imola, Dézsi Ildikó), EU–Világ (Kerekes Edit), Életmód (Farkas Imola, Dézsi Ildikó), Gazdaság (Ördög Imre Béla, *Tibori Szabó Zoltán), Helytörténet (Asztalos Lajos), Hitélet (Ercsey-Ravasz Ferenc, Kerekes Edit), Játszótér (Ördög Imre Béla), Jogrend (Újvári Ildikó), Levélbontó (Újvári Ildikó), Múltidéző (Papp Annamária), *Művelődés (*Németh Júlia, Köllő Katalin), Opera (Nagy-Hintós Diana, Köllő Katalin), Panoráma (Dézsi Ildikó), Spektákulum (Székely Kriszta, Köllő Katalin), Totyogó (Kerekes Edit, Székely Kriszta, Sándor Boglárka Ágnes), Tudomány (Ördög Imre Béla). A Kolozs megyén kívüli (Beszterce-Naszód, Fehér, Szeben, Szilágy megyei) magyar közösségek életéről szóló hírek és tudósítások Szabó Csaba, Dézsi Ildikó, Sándor Boglárka Ágnes szerkesztésében kerültek közlésre.

A laptestben 1995. dec. 6-tól elkülönítve jelentek meg a szerzők saját álláspontját tükröző vezércikkek, publicisztikák és jegyzetek. A Vélemény című oldalon közölt írásokra érkezett vitacikkeket ugyanezen az oldalon adta közre. A megfogalmazott véleményeknek csak szélsőséges nézetek vagy pedig rágalom esetén nem adott teret, emiatt a jobboldalról túlzottan liberálisnak vagy pedig baloldalinak, a balról vagy szabadelvű irányból pedig jobboldalinak vagy nacionalistának minősítették.

A ~ 1990-ben Kobak-törő címmel rejtvényfüzetet adott ki Dózsa Sándor, 1992-ben pedig a Vicc Revü című humoros kiadványt (két számot ért meg), Y. *Szabó Gyula szerkesztésében. Szintén 1992-ben jelent meg az *Orbán Ferenc által szerkesztett Csillagszóró című karácsonyi kiadvány. A ~ 1995-ben olcsó angol–magyar szótárt adott ki iskolásoknak (Pál Zoltán: The Learner’s Basic English-Hungarian Dictionary. Angol–magyar alapszótár. Kv. 1995). 2000 óta (a 2005–2007. évek kivételével) kiadásában jelenik meg a Szabadság Évkönyv, szerkesztője 2000–2004 között Ördög I. Béla, aki a 2008-as és a 2009-es évkönyvet Balázs Bencével együtt szerkesztette. A ~ kiadásában jelent meg 1991-ben Kiss János Omló falak című naplókötete, illetve *Márton Pál szerzői álnéven Páll Árpád és *Márton János Mosolygó Thália. Pillanatképek *erdélyi színházakból c. kötete.

A ~ élen járt az *erdélyi sajtó modernizációjában. 1993. dec. végén felmondta szerződését a kolozsvári Ardealul állami nyomdával, ahol a lap addig ólomszedéssel készült, és 1994 januárjától a szintén kolozsvári Garamond Nyomda Kft. üzemében – első napilapként Romániában – rotációs ofszetgépen kezdték nyomtatni az újságot, ami jelentős minőségi javulással járt, és az oldalszámot napi nyolcra növelte. Az áttérést a ~ által 1992 februárjában beszerzett – magyar, román és német karaktereket egyaránt generáló – Textline 5 elnevezésű, amerikai–német koncepciójú számítógépes tördelőprogram biztosította, amelyet a fejlesztők kimondottan a ~ számára készítettek. Ezt a rendszert a szerkesztőség vezetése 1997 novemberében a BNW Systems Kft. imPRESSion programjára cserélte.

A ~ az első napilap volt Romániában, amely 1994. ápr. 2-án színes (polikróm) képet közölt, 1995. ápr. 1-jén pedig más-más színű papíron jelent meg a lap mutált változata, Szabad Ág fejléccel. 1995 januárjától a szombati lapszám 16 oldalas lett, 1996 januárjától pedig az addig hetente ötször megjelenő újság hétfőn is jelentkezett, és beindította a heti televízió- és rádió-műsormellékletét, amely évek óta csütörtökön kerül az olvasó asztalára (szerk. Póka János András). Azóta a terjedelembővítés folyamatos, 2009-ben a ~ hétfőn 8, kedden és pénteken 12, szerdán, csütörtökön és szombaton pedig 16 oldalon lát napvilágot (az elmúlt években több alkalommal 24 oldalon jelent meg), s ezek közül – a reklám-megrendelések függvényében – számtalan polikróm lapszám készül. 1999 májusában új rovatokkal jelentkezett, 2007. jan. 16-tól pedig új tördeléssel jelenik meg; az új arculatot Székely Kriszta és Könczey Elemér dolgozta ki.

Tibori Szabó Zoltán főszerkesztő és Hámos László, a New York-i székhelyű Magyar Emberjogi Alapítvány (Hungarian Human Rights Foundation – HHRF) elnöke közötti megegyezés nyomán a ~ 1995. márc. 15-től Románia és Magyarország valamennyi napilapja közül elsőként tartalmát a világhálóra is feltöltötte. Internetes honlapját a HHFR saját szerverén tárolta; világhálós változatának szerkesztője kezdettől fogva *Schwartz Róbert. Kiss Olivér főszerkesztő irányításával 2007. nov. 5-én indult a ~ internetes hírportálja (www.szabadsag.ro), amely a nyomtatott tartalomtól eltérő, kizárólag világhálóra gyártott szöveget (gyorshírek, tudósítások, színes anyagok stb.) is közread. A ~ Kiss Olivér által szerkesztett internetes felületrendszere 2008-tól külön fotó- és videótartalmat is kínál a hírportál látogatóinak.

A ~ felkérésére a Babeş–Bolyai Tudományegyetem magyar szociológusai négyévenként (1996, 2000, 2004, 2008) készítettek felmérést a lap olvasótáborának összetételéről, annak olvasási szokásairól és igényeiről.

A ~ 2002 augusztusában kérelmezte felvételét és 2003. febr. óta tagja az Európai Kisebbségi és Regionális Nyelvű Napilapok Szövetségének (MIDAS), amely 2007. máj. 3–6. között Kolozsváron tartotta meg éves konferenciáját és közgyűlését. Házigazdai minőségében máj. 4-én és 5-én magyar–román–angol nyelvű lapszámokban ismertette az *erdélyi magyarság helyzetét, külön kiemelve a közösség politikai, oktatási, egyházi, tulajdon-restitúciós, *művelődési és hagyományőrzési gondjait. A rendezvény díszvendége Habsburg Ottó volt, aki a MIDAS egyik fő támogatója. A szervezet különdíjjal ismerte el a 2006. júl. 7-én tragikus körülmények között elhunyt Balló Áron főszerkesztő munkásságát, és bejelentette, hogy emlékére egyszeri ösztöndíjat alapít, amelyet 2008-ban Balázs Bence nyert el.

A lapnál dolgozó újságírók képzése szinte kezdettől fogva folyamatos volt. 1991-től a ~ számos alkalmazottja végezte munkájával párhuzamosan egyetemi, mesteri vagy doktori tanulmányait, járt tanulmányúton Magyarországon, Nyugat-Európában és az Amerikai Egyesült Államokban és vett részt Romániában vagy a térségbeli országokban nyugati szakemberek és alapítványok által rendezett szakmai konferenciákon, továbbképzéseken. A lap szerkesztőségében kezdettől fogva otthonra találtak a BBTE magyar újságíró szakos diákjainak generációi, amelyek tagjai közül első írásaikat sokan a ~ban közölték.

A lap minden év végén, munkatársainak szavazata alapján, Penna-díjjal jutalmazza a legjobb teljesítményt nyújtó újságíróit. Díjazottak: *Tibori Szabó Zoltán (1989), *Orbán Ferenc (1990), *Németh Júlia (1991), Szabó Piroska – *Orbán Ferenc (1992), *Krajnik-Nagy Károly (1993), Székely Kriszta (1994), Pálfi Mircea (1995), *Nits Árpád (1996), Makkay József (1997), *Turós-Jakab László (1998), Papp Annamária (1999), Szabó Csaba (2000), Ördög I. Béla (2001), Barta Éva (2002), Kerekes Edit (2003), Köllő Katalin (2004), Borbély Tamás (2005), Ercsey-Ravasz Ferenc (2006), Balázs Bence (2007), Nagy-Hintós Diana (2008).

Dózsa Sándor: Az első lapszám születésekor. Szabadság 1990. dec. 22. – Kántor Lajos: Téridő: 1990. december. Szabadság 1990. dec. 22. – Székely Raymond: Interjú önmagammal a szabadságról és a Szabadság napilapról. Szabadság 1990. dec. 22. – *Tibori Szabó Zoltán: …S akkor megjelent a Szabadság. Szabadság 1990. dec. 22.; uő: Tizenöt esztendő. Szabadság 2004. dec. 22.; uő: Az anyanyelv napszámosa volt. Szabadság 2006. júl. 14. – Bemutatjuk a Szabadságot. *Média 1992. máj. 21. – Lakatos Mihály: A Szabadság első három éve után. *Korunk 1993/4. – Cartner, Holly: Struggling for Ethnic Identity. Ethnic Hungarians in Post-Ceauşescu Romania. Helsinki Watch, New York–Washington, Los Angeles–London 1993. – Magyari Tivadar: Velünk szerkesztett. Eredményhirdetés. Szabadság 1996. dec. 13.; uő: Piackutatási adatok a Szabadságról. A kolozsvári magyarok többsége „veszi a lapot”… Szabadság 2000. jún. 27.; uő: Felmérés a Szabadság-olvasók táboráról. Enyhén emelkedik a fiatal olvasók száma. Szabadság 2004. jún. 19. – Balló Áron: Változások a Szabadságnál. Szabadság 1999. máj. 4.; uő: Vállalt múlt. Tízéves a Szabadság. Szabadság 1999. dec. 23.; uő: Egyetemi város – papíron. Gondolatok egy márkanévről. Szabadság (Campus) 2000. okt. 21.; uő: MIDAS-tag lett a Szabadság. Szabadság 2003. febr. 28. – Rácz Éva: Na, akkor kezdjük az elején. Szabadság (Campus) 2000. okt. 21. – Kuszálik Péter: A romániai magyar sajtó 1989 után. Teleki László Alapítvány – *Erdélyi Múzeum-Egyesület, Bp.–Kv. 2001. – Kiss Olivér: Új köntösben a Szabadság! Szabadság 2007. jan. 16.

(T. Sz. Z.)

7. Székelyudvarhelyen jelent meg 1989. dec. 23. – 1992. máj. 12. között, előbb mint „független székely­udvarhelyi lap”, majd néhány szám után mint „az RMDSZ székelyudvar­helyi szervezetének lapja”. Felelős szerkesztője Katona Ádám. A szerkesztőbizottságban Bágyi Bencze Jakab, Gazda József, Hegyi István, Hegyi Sándor, Lukács István, Simó Márton, Sófalvi László, Szécsi Kálmán szerepelt rövidebb időszakokban. 1990. márc. 15-én Világ-Szabadság címmel két kiadásban rendkívüli számot jelentetett meg.

(M. H. É.)

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük