Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

Vasas Samu (Bencéd, 1927. júl. 14. – 1997. dec. 17. Bánffyhunyad) – néprajzkutató, természettudományi ismeretterjesztő író. Székely­keresztúron 1947-ben elvégezte a tanítóképzőt; utólag, 1965-ben a BBTE Természettudományi Karán tanári diplomát is szerzett. Előbb az aranyosszéki Szinden, majd 1949-től Tordatúron tanított, utóbbi helyen az iskola igazgatója is volt. 1952–53-ban Sinfalván, 1955-től Bánffy­hunyadon az általános, majd a középiskolában volt földrajz–biológia tanár nyugdíjazásáig (1987), közben 1953–54-ben Bánffyhunyadon tanfelügyelő; 1990-ben újraindította és 1996-ig szerkesztette a Kalotaszeg című lapot, 1991–92-ben az RMDSZ bánffy­hunyadi szervezetének elnöke is volt és kezdeményezője a helyi Kós Ká­roly Kulturális Egyesületnek.

A tanári munka kínálta lehetőségeket felhasználva, a Kalotaszeg népi kultúrájának, jelkép- és szokásvilágának gyűjtését tekintette hivatásának. Foglalkoztatta a népi gyógyá­szat, a kalotaszegi varrottas is, a vidék ősi varrásmintáiból könyvet állított össze.

Cikkeit napilapokban és a szaksajtóban az 1960-as évek elejétől közölte, az 1970-es évektől jelentek meg néprajzi közleményei, tanulmányai *A Hétben, az *Igazságban, a Művelődésben, a Falvak Dolgozó Népében, a Tanügyi Újságban, a *Változó valóság és a *Népismereti dolgozatok köteteiben, az 1990-ben újraindított Kalotaszegben. Sajtó alá rendezte a kalotaszegi népművészet kiváló támogatójának, Gyarmathy Zsigáné Hóry Etelkának a levelezését (Ethnographia 1998. 109. köt. 299–306).

Bánffyhunyadon a 70-es években színjátszó kört hozott létre: a Görög Ilona c. színdarabbal országos első díjat nyert. Színpadra alkalmazta a Kós Károly Varju-nemzetségéből írt darabot (ezt a kolozsvári *Állami Magyar Színház is bemutatta); színpadra állította *Szentimrei Jenő Csáki bíró lánya c. színdarabját is.

Önálló kötetei: Hasznos műszerek készítése (Buk. 1962); A bionika ma (uo. 1974); Életünk és a víz (uo. 1976); Erdő- és környezetvédelem (uo. 1981); Népi gyógyászat. Kalotaszegi gyűjtés (uo. 1985); Kalotaszegi ünnepek (társszerző Salamon Anikó, Bp. 1986); A kalotaszegi gyermek. A személyiségfejlődés néphagyományai Kalotaszegen (Kv. 1993); Virágzó népművészet (Bánffyhunyad 1993); Népi jelvilág Kalotaszegen (Bp. 1994).

Molnos Lajos: „…ahogy a szülőföld tanította”. *Igazság 1974. okt. 6. – Grynaeus Tamás: Népi gyógyászat Kalotaszegen. Ethnographia 1990/3–4. – Oláh Sándor: Valóságkutatás, de hogyan? *A Hét 1990/47. (V. S. válasza: Most már tudjuk, hogyan? *A Hét 1991/2.) – Kolozsvári Miklós: Kalotaszeg – 50. Kalotaszeg 1995. ápr. – Vasas Kismihály Hajnalka: V. S. és Kalotaszeg (kézirat, 2007).

(D. Gy.)

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük