Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

Visky András (Mv., 1957. ápr. 13.) – költő, próza- és drámaíró. ~ Ferenc és ~ Júlia fia. Gyermekkorát édesapja bebörtönzése *miatt kényszerlakhelyen, a Bărăganban töltötte, majd onnan szabadulva, Nagyváradon érettségizett (1976). A temesvári Műszaki Főiskolán szerzett gépészmérnöki diplomát (1982). 1990-ig Szatmárnémetiben tervezőmérnök volt, akkor került Kolozsvárra s lett az *Állami Magyar Színház dramaturgja s 1991–95 között a *Korunk szerkesztője; ezzel párhuzamosan 1998-tól a Babeş–Bolyai Egyetem keretében beindult színművészeti szakon dramaturgiát és színházelméletet ad elő. 1994–2009 között a kolozsvári székhelyű Koinónia Könyvkiadó vezetője.

A hazai irodalmi sajtóban versekkel jelentkezett, 1989 után más műfajokban (dráma, esszé) is rendszeresen közöl a *Korunk, *Látó, Új Forrás, Élet és Irodalom hasábjain, gyűjteményes kötetekben: Az év versei (Bp. 2003); Szép versek (Csíkszereda 2003); Romániai magyar drámák. III. (Kv. 2003); Világszínház (Bp. 2003).

Kántor Lajossal és Kötő Józseffel együtt szerkesztette a kolozsvári magyar színház fennállásának 200. évfordulójára kiadott Kortárs magyar színház c. kötetet (Kv. 1992), valamint az évfordulóra kiírt drámapályázaton díjazott műveket tartalmazó kiadványt (A hely szellemei. Kv. 1992), szerkesztésében és tanulmányával jelent meg a *Tamási Áron centenáriumára a Színház és rítus c. tanulmánykötet (Kv. 1997).

Irodalmi díjai: 1992-ben és 1996-ban *Látó-díj, 1993-ban IRAT-díj, 1999-ben Soros Ösztöndíj, 2000-ben az *EMKE Bánffy *Miklós-díja.

Kötetei: Partraszállás (versek, Buk. 1984 = Forrás); Fotóiskola haladóknak (versek, uo. 1988); Hóbagoly (versek, Bp. 1992); Elefánk (gyermekversek, Kv. 1994); Romániai magyar négykezesek (versek, Tompa Gáborral, Pécs–Kv. 1994); Hamlet elindul (esszék, Mv. 1995); Reggeli csendesség (esszék, Bp. 1995); Goblen (versek, Pécs 1998); Aranylevél (verses-mesés *kalendárium gyermekeknek, Bp. 1999); Betlehemi éjszaka (Kv. 2001; románul: O noapte la Bethlehem. Ford. Paul Drumaru, uo. 2001; angolul: Bethlehem Night. Ford. Alisha O. Sullivan, uo. 2001); Írni és (nem) rendezni. Dramaturgiai írások, uo. 2002); Júlia. Párbeszéd a szerelemről (monodráma, Bp. 2003); Ite megH (versek, Kv. 2003); A szökés (uo. 2006); Tirami su (Két monológ, uo. 2006).

Ágoston Vilmos: Logikán átszűrt érzelem (Két új forráskötet). *Igaz Szó 1985/1. – Petőcz András: Négy újabb Forrás. Alföld 1985/7. – Jakabffy Tamás: Kérjük a gépbe nézni, de nem mosolyogni. *Utunk 1988. szept. 2. – Esterházy Péter: A van. Élet és Irodalom 1992. nov. 27. – Emőkey István: „A csodák mögötted történnek *mindig”. Magyar *Napló 1993. febr. 5. – Martos Gábor: Keresztül-kasul hó, tenger. Életünk 1993/2; uő: Négy kéz, két költő, egy kötet. Magyar *Napló 1994/11. – Bogdán László: Vázlat V. A.-ról. *A Hét 1994/25. – Sepsi Andrea: Hóbagoly. Alföld 1994/4. – Dobák Andrea: Consperare necesse est. *Látó 1995/10. 76–80. – Selyem Zsuzsa: A tékozlás művészete. Kísérlet Kovács András Ferenc, *Láng Zsolt és V. A. írásainak elkeverésére. Helikon 1995/24; uő: Házsongárdi gesztusok. Élet és Irodalom 2003/34. – Tarján Tamás: „Választhass köztem és köztem”. Kortárs 1995/10. – V. A.: Rész szerint. Vallomás a négykezesről. In: V. A.: Hamlet elindul. 123–125. – Magyar Ágnes: Való és hiábavaló. Magyar *Napló 1997/4. – Papp Endre: Igény és tragikum. Kortárs 1998/11. – Balogh Róbert: Goblen. *Kritika 1998/10. – *Láng Zsolt: Ex libris. Élet és Irodalom 1999/2. – Kántor Lajos: EMKE-díjak (laudáció). *Művelődés 2000/12. – Bogdán László: V. A. emlékei. Háromszék 2003. jún. 21. – Pályi András: Színház és spiritualitás. Élet és Irodalom 2003. szept. 27. – P. Müller Péter: Színháztapasztalat és színháztudomány. Jelenkor 2003/4. – Holl Ildikó: Avagy *mi a színház ma? *Látó 2003/4. – Balázs Imre József: Mint egy úszó színház. *Látó 2004. 11. – Bíró Zsófia: Júlia könyve. *A Hét 2004/25. – Balogh Piroska: Tisztás. Alföld 2004/8.

(B. K.)

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük