Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

Zágoni Jenő (Kovászna, 1937. febr. 12.) – bibliográfus, művelődéstörténész, baptista egyháztörténet­kutató, műfordító. Középiskoláit Brassóban és Kézdivásárhelyen végezte, bibliográfusi és könyvtártudományi tanulmányokat Marosvásárhelyen és Bukarestben folytatott. 1960–64 között Zabolán volt könyvtáros, 1965–69 között módszertani szakirányító, 1970–74 között könyvtári szakfelügyelő a Kovászna megyei Művelődési Bizottság keretében, 1974–89 között a sepsiszentgyörgyi *Székely Nemzeti Múzeum könyvtárának és *levéltárának vezetője, 1974–88 között az Aluta Évkönyvek szerkesztője. A kovásznai Művelődési Ház keretében 1969-től 1971-ig, a sepsiszentgyörgyi Népi Egyetemen 1972–87 között eszperantó nyelvtanfolyamokat vezetett.

1989-ben áttelepült Magyarországra, itt 1996-ig az országos Ide­gennyelvű Könyvtárban a nemzetiségi ügyek tanácsosaként dolgozott, s a könyvtár Nemzetiségi bibliográfia c. évkönyveit is szerkesztette. 1997-től a Magyar Baptista *Levéltár igazgatója. A Magyarországi Baptista Egyház Békehírnök és Szolgatárs c. folyóiratainak rendszeres munkatársa.

Első írását a brassói *Új idő közölte 1964-ben. Könyvtártudományi és orientalisztikai tanulmányai jelentek meg a sepsiszentgyörgyi Aluta köteteiben (1975, 1986, 1988), a NyIrK­ben; a Megyei Tükör általa összeállított néprajzi bibliográfiája a Népismereti dolgozatok 1980-as kötetében. Ezenkívül 1989 előtt A Hét, Művelődés, Megyei Tükör, Cuvîntul Nou, 1989 után a Kisebbségkutatás, Theo­logiai Szemle, Új Lant és több nyugati eszperantó folyóirat (Monato, Etnismo, Dia Regno, Hungara Vivo) közölte írásait, fordításait.

2008-ban Kőrösi Csoma Sándor-emlékéremmel tüntették ki.

Önálló kötetei: Kőrösi Csoma Sándor bibliográfia. *Csetri Elek előszavával (Buk. 1984); Baptista külmisszió és szeretetszolgálat. Lelkipásztorok, orvosok és más misszionáriusok Afrikában és Dél-Amerikában. Életrajzok, beszámolók (uo. 2004); Az erdővidéki Józsa család (uo. 2004); Válogatott írások (honismereti és egyháztörténeti tanulmányok, eszperantó fordítások, uo. 2004); Molnár Lajos, Ilonka Mihály és Sándor Illés élete és szolgálata (uo. 2005).

Gondozásában és bevezető tanulmányával jelent meg Bethlen Gábor és a baptisták. Alvinci kéziratok, 1622–1644. Hasonmáskiadás, mai német és magyar nyelvre fordított szövegekkel (Bp. 2003); Szentkatol­nai Bálint Gábor: Válogatott írások (Bp. 2005); Baptisták az első világháborúban (dokumentumok, versek, levelek, visszaemlékezések, uo. 2007).

Eszperantóra fordította Szilágyi Ferenc Így élt Kőrösi Csoma Sándor c. könyvét (Bp. 1984).

Veress Dániel: „Törhetetlen honszeretet, zarándoki önmegtagadás”. *Utunk 1982/18. – Kisgyörgy Zoltán: Egy hasznos könyv: Az erdélyi Józsa család. Háromszék 2004. szept. 2. – Haszmann Orsolya: Életmű hat fejezetben. Csernátoni Füzetek 2005/36. – Sylvester Lajos: Szentkatolnai Bálint Gábor – Z. J. új könyve. Háromszék 2005/4446.

(D. Gy.)

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük