Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

Zirkuli Péter (Szatmárnémeti, 1948. szept. 24.) – író, költő, műfordító. Szülővárosában érettségizett, 1966-ban a kolozsvári BBTE-n magyar szakos tanári diplomát szerzett. 1968–71 között a budapesti ELTE magyar–filozófia szakos vendéghallgatója, 1971–74-ben Bukarestben újságíró és ugyanott az egyetem magyar tanszékén tanársegéd volt. 1974-ben áttelepült Magyarországra. Az ELTE Bölcsészettudományi Karán dolgozott, kezdetben tudományos munkatársként. 1980-tól a román tanszéken, 1984-től az összehasonlító és világirodalmi tanszéken tanársegéd, 1982-től a Helikon Kiadó szerkesztője is. 1980–81-ben Párizsban a Sorbonne összehasonlító irodalom szakán doktorátus-előkészítő évfolyamot végzett. 1986-tól a párizsi Keleti Nyelvek és Kultúrák Intézete (INALCO) tanára.

Tanulmányai: Kányádi Sándorról (Kritika 1969/2); Páskándi Géza: Vendégség (Napjaink 1970/12); Magyar irodalom román fordításban (1970–75) (Tiszatáj 1975/10); Hervay Gizelláról (Napjaink 1975/7); Marin Sorescu (Tiszatáj 1982/8); Vasművesség. Tudor Argheziről (Korunk 1982/10); József Attila és román kortársai. Árnyékrajz versekről és személyekről. Párhuzamok léte és hiánya (Tiszatáj 1983/12); A lírai én és a századforduló költészete. Al. Mace­donski (Filológiai Közlöny 1985/ 1–4); Esszé a költészetről, vagyis rólunk magunkról. Költészet és hatalom (Holmi 1990/11).

1992-ben elnyerte az IRAT Nívódíját.

Önálló kötetei: A kép ketrecéből (versek, Bp. 1981); A fényes *pillanat (versek, uo. 1988); Találkozások. Vázlatok, esszék, tanulmányok a román irodalomról (uo. 1988); Katalin (uo. 1989); Izgalmas ország. Esszék és tudósítások Párizsból (uo. 1989); Mély álmában máskor (prózaversek, uo. 1992); Ujjnyomat egy deszkafalon. Olvasónapló a magyar irodalomból (Pécs 1999); Válogatott versek (Pozsony 2006); A hobart és a norma (Arad 2006).

Műfordításkötete: Veled egy lángban ellobog (Bp. 1989).

Utószavával jelent meg Fejes Endre Rozsdatemető c. regénye (Buk. 1974 = Horizont). Román fordításait közölte a Kortárs román drámák c. válogatás (uo. 1983), valamint Tudor Vianu Korok, írók, művek c. kötete (uo. 1983).

Mádai István: Megjegyzések Z. P. versei elé. Új *Forrás 1980/1. – Z. P. In: Fiatal magyar prózaírók. 1965–1978. Szerk. Kulin Ferenc, Bp. 1980. – Pomogáts Béla: A kép ketrecéből. Új Tükör 1981/43. – Pósa Zoltán: Nemzedéki metszet a tavalyi elsőkötetes költőkről. Életünk 1982/12. – Nyilasy Balázs: Z. P. első kötetéről. Alföld 1982/5. – Alföldy Jenő: Pályakezdő költők 1981-ben. Tiszatáj 1983/4. – Fogarassy Miklós: Kritikai jegyzetek elsőkötetes költőkről. Mozgó Világ 1983/7. – Ágoston Vilmos: Z. P. A fényes *pillanat c. verseskötetéről. Magyar Nemzet 1988. jún. 13.

(S. Zs.)

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük