Betűszók és rövidítések

ÁGISZ – Általános Gazdasági és Ipari Szövetkezet
ang. – angol
ÁIMK Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó
ANUP – Asociaţia Naţională a Universităţii Populare (Romániai Országos Népfőiskola-Szövetség)
ASZT aranyszalagtár
ÁVDolg (a 4. kötetben         csak ÁVD) – államvizsgadolgozat
BLev – Benedek Elek irodalmi levelezése 1921–1929. I–IV. 1979–2002.
BMC Barabás Miklós Céh
Bp. – Budapest
Buk. – Bukarest
DVV – Deutsche Volksverein (Német Nép-főiskolák Szövetsége)
EGE Erdélyi Gazdasági Egyesület
EIT Erdélyi Irodalmi Társaság
EKE – Erdélyi Kárpát–Egyesület
EME Erdélyi Múzeum Egyesület
EMGE Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület
EMÍR Erdélyi Magyar Írói Rend
EMKE Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület
EMT – Erdélyi Magyar Műszaki Társaság
ESZC Erdélyi Szépmíves Céh
ESZME Erdélyi Szemle Munkatársainak Egyesülete
ETF Erdélyi Tudományos Füzetek
ETI Erdélyi Tudományos Intézet
FA – Fonoteca De Aur (aranyszalagtár)
fr. – francia
FUEV – Föderalische Union der Europäischer Volksgruppen (Európai Népcsoportok Föderatív Uniója)
HLev. (a 4. kötetben      HESZCLev) – A Helikon és az Erdélyi Szépmíves Céh levelesládája (1924–1944). I–II. 1979.
IK Irodalmi Kör
IKE – Ifjúsági Keresztyén Egyesület
IKESZ – Ifjú Kommunistaellenes Szövetség
IMSZ Ifjúmunkás Szövetség
JATE – József Attila Tudományegyetem
JBA Józsa Béla Athenaeum
KAC – Kolozsvári Atlétikai Klub
KALOT – Katolikus Agrárifjúsági Legényegyesületek Országos Testülete
kat. – katolikus
KGIT Károli Gáspár Irodalmi Társaság
KISZ – Kommunista Ifjúsági Szövetség
KJNT Kriza János Néprajzi Társaság
KKK Kriterion Kiskalauz
klny. – különlenyomat
KMDSZ Kolozsvári Magyar Diákok Szövetsége
KMP – Kommunisták Magyarországi Pártja
KRP – Kommunisták Romániai Pártja
KZST Kemény Zsigmond Társaság
Kv. – Kolozsvár
LM – Literatura Maghiară (aranyszalagtár, magyar irodalom)
MADISZ – Magyar Demokrata Ifjúsági Szövetség
MADOSZ Magyar Dolgozók Szövetsége
MAT Magyar Autonóm Tartomány
MÍÉM – Magyar Írók Élete és Munkái. I–XIV. 1891–1914.
MIL – Magyar Irodalmi Lexikon. Bp. 1963–65.
MNSZ Magyar Népi Szövetség
MNT – A magyar nemzetiség története és testvéri együttműködése a román nemzettel. 1976.
MTA – Magyar Tudományos Akadémia
MÚRE – Magyar Újságírók Romániai Egyesülete
Mv. – Marosvásárhely
MV Musical-Vorbit (aranyszalagtár, zenés, szöveges felvételek)
NAC – Nagyváradi Atlétikai Klub
Nb. Nagybánya
NDK – Német Demokratikus Köztársaság
NÉKOSZ – Népi Kollégiumok Országos Szövetsége
NSZK – Németország Szövetségi Köztársaság
Nv. Nagyvárad
NyIrK Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények
NYIT – Nyelv-Irodalom-Tanítás
OGYE – Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem
OGYI – Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet
OMP Országos Magyar Párt
OMPE – Országos Magyar Párti Ellenzék
OSZK – Országos Széchényi Könyvtár
örm. kat. – örmény katolikus
ref. – református
RKP – Román Kommunista Párt
RMDSZ – Romániai Magyar Demokrata Szövetség
RMI Romániai Magyar Írók (sorozat)
RMIL – Romániai Magyar Irodalmi Lexikon. I–V. 1981–2010.
RMP – Román Munkáspárt
RMSZ Romániai Magyar Szó
RNK – Román Népköztársaság
róm. kat. – római katolikus
R.P.R. – Republica Populară Română
R.S.R. – Republica Socialistă România
RSZK – Románia Szocialista Köztársaság
SZDP – Szociáldemokrata Párt
Szv. – Szamosújvár
TETT – Természet–Ember–Tudomány–Technika (A Hét melléklete)
TM – Teatrul Maghiar (aranyszalagtár, magyar színház)
Tv. – Temesvár
UMNGY – Új Magyar Népköltési Gyűjtemény
uő; uők – ugyanő; ugyanők
USA – Amerikai Egyesült Államok

A helyesírásból ismert rövidítéseket nem vettük jegyzékbe. A könyvészetben előforduló név- és címrövidítéseket nem tekintjük betűszavaknak és az eredeti teljes kiírás rövidítéseként a betűk után pontot tettünk.

JELEK
~ – (tilde) a címszót helyettesíti