1–12 termék, összesen 24 db

Bocskor János énekeskönyve 1716–1739

18.00 lei

Domokos Pál Péter hagyatékából sajtó alá rendezte Csörsz Rumen István

Bolyai-levelek

18.00 lei

Válogatta, a bevezető tanulmányt írta és a jegyzeteket összeállította Benkő Samu

Erdély históriája

18.00 lei

Válogatta, bevezette, a jegyzeteket összeállította Pap Ferenc

Eszmék és jámbor óhajtások

19.00 lei

A kötetet összeállította és a bevezetőt írta Filep Tamás Gusztáv

Hind Szvarádzs, avagy az indiai önkormányzat

25.00 lei

Fordította, a bevezető tanulmányt írta és jegyzetekkel ellátta Bodor András

Jogállam és kisebbség

15.00 lei

A kötetet összeállította és a bevezetőt írta Fábián Ernő

Logika

18.00 lei

Gondozta, a bevezető tanulmányt írta és a jegyzeteket összeállította Gál László