Cine suntem?

Editura Kriterion s-a înființat la finele anului 1969, preluând cele patru redacții – maghiară, germană, sârbă și idiș – precum și serviciile tehnice de la fostele edituri ESPLA, Tineretului și Stiințifică, odată cu restructurarea sistemului editorial și înființarea a 22 edituri finanțate de stat, prin Centrala Editorială. Fiecare dintre cele noi edituri avea un profil bine determinat cu un program de editare strict stabilit. Editura Kriterion a fost creată pentru a face cunoscută creația literară a minorităților etnice.

În primii treizeci de ani, editura a publicat volume în 12 limbi etnice, deși după 1990 tot mai multe minorități și-au format propriile edituri. De la începutul anilor 2000, editura publicase în principal volume în limba maghiară, iar în 2002 și-a schimbat sediul, mutându-se din București în Cluj-Napoca. Editura Kriterion, care lucrează de 51 de ani, în prezent publică în principal în limba maghiară, dar are publicații și în română și în alte limbi.

Magazinul online disponibil la adresa de internet www.kriterion.ro este administrat de societatea Editura Kriterion SRL, persoană juridică de drept românesc, cu sediul în Piața Liebknecht nr 2 ap 1, Cluj Napoca, județul Cluj, tel/fax.: 0264 597450, e-mail: kriterion@kriterion.ro, înmatriculată în Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/692/2002, Cod Unic de Înregistrare RO14571716.

 

Ce produse comercializăm?

Cărți tipărite, e-book-uri, cărți audio

 

Termene și Condiții

Termenii și Condițiile site-ului kriterion.ro se adresează Utilizatorilor, Clienților consumatori și Clienților neconsumatori care utilizează kriterion.ro sau încheie Contracte la Distanță. Acceptarea Termenilor și Condițiilor kriterion.ro este voluntară, dar necesară pentru crearea Contului și/sau în scopul plasării comenzii de către Client sau Utilizator, reprezentând o formalitate premergătoare încheierii Contractului la Distanță.

Contract la Distanță este un contract de vânzare-cumpărare încheiat la distanță, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului şi a Clientului/Utilizatorului, materializat în comanda confirmată și acceptată de către Vânzător, prin email şi prin intermediul căruia Vânzătorul este de acord să vândă și să livreze Produsele, iar Clientul/Utilizatorul este de acord să achiziționeze, să primească și să facă plata acestor Produse, în acord cu principiile stabilite de Termenii și Condițiile kriterion.ro.

Prețul afișat este suma de bani în lei pe care o primește Vânzătorul în schimbul furnizării către Client/Utilizator a Produsului comandat, în conformitate cu termenii și condițiile Contractului la Distanță. Prețul este format din valoarea Produsului, la care se adaugă, după caz, cheltuielile de transport în valoare de 15 lei. Cheltuielile de transport şi/sau încasare aferente sunt detaliate pe www.kriterion.ro, înainte de plasarea Comenzii de către Client și/sau Utilizator, dar și mai jos, în cuprinsul secțiunii „Livrare”

Modalități şi Termeni de Plată pentru Produsele Achiziționate în cadrul kriterion.ro:

 1. numerar, în sistem ramburs, plata Prețului fiind efectuată în momentul primirii/ridicării coletului aferent Comenzii plasate de Client/Utilizator (trimiterea coletelor se efectueaza numai prin poștă)
 2. plata cu carduri de plată prin intermediul serviciilor autorizate în cadrul kriterion.ro. În cadrul kriterion.ro, entitatea autorizată să presteze servicii de procesare de plăti este platforma NETOPIA Payments. Platforma NETOPIA Payments este dezvoltată și administrată de către societatea NETOPIA FINANCIAL SERVICES S.R.L.înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/12763/2020, cod unic de înregistrare RO43131360, cu sediul în Bd. Dimitrie Pompeiu 9-9A, IRIDE BUSINESS PARK, Clădirea 24, etaj 4, Sector 2, București, 020335. Datele cardului de plată al Clientului/Utilizatorului nu vor fi accesibile Kriterion Online şi nici nu vor fi stocate de către Societate sau de către procesatorul de plăti integrat în platforma www.kriterion.ro, ci doar de către instituția de autorizare a Tranzacției sau de o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului folosit de Client/Utilizator la perfectarea Tranzacției, despre a cărei identitate Clientul/Utilizatorul va fi informat, anterior introducerii datelor.

Facturarea produsului cumpărat

 1. Prețul, modalitatea de plată şi termenul de plata sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Client o factură fiscală pentru Produsele livrate conform Comenzii, obligația Clientului/Utilizatorului fiind să precizeze în mod corect şi complet toate informațiile necesare emiterii de către Vânzător a facturii fiscale, în conformitate cu legislația în vigoare.
 2. Facturile fiscale emise de Vânzător pentru Produsele aferente Comenzi, vor fi livrate prin poștă, odată cu produsul comandat. Facturile aferente Produsului/Produselor care nu au fost preluate de către Client/Utilizator vor fi anulate de Vânzător la momentul la care Produsul/Produsele va/vor fi restituit/e.

Modalități și costuri de transport

 1. Livrarea Produselor este disponibilă pe teritoriul României.
 2. Vânzătorul oferă Clientului/Utilizatorului următoarele metode de livrare ale Produsului/Produselor:
 3. posta română cu plata cu card
 4. posta română cu ramburs;
 5. Livrarea Produselor se poate realiza prin intermediul poștei române, la adresa specificată de Client/Utilizator în Comandă.
 6. Costurile de Transport pentru livrarea Produselor sunt în sarcina Clientului/Utilizatorului, cu excepția cazului când Contractul de Vânzare la Distanță prevede altfel
 7. Costurile livrării Produsului (pentru transport, livrare şi servicii poștale) sunt indicate în paginile platformei www.kriterion.ro la secțiunea “Costuri de livrare” și în momentul plasării Comenzii de către Client/Utilizator
 8. În cazul încheierii Contractului la Distanță, pentru fiecare Comandă plasată pe kriterion.ro se va percepe un cost fix de transport în valoare de 15 lei, cu excepția e-book-urilor.

 

Termene de Livrare

 1. Durata totală de așteptare privind livrarea Produsului către Client/Utilizator (data livrării) se compune din timpul de pregătire al Comenzii pentru expediere de către Vânzător și durata de livrare a Produsului de către poșta română.
 2. Pentru toate categoriile de Produse, termenul maxim de livrare este de 10 de zile calendaristice de la data încheierii Contractului la Distanță.
 3. Având în vedere numărul mare de Comenzi ce se pot înregistra pe perioada Campaniilor Promoționale desfășurate de către Vânzător, există posibilitatea ca termenul de livrare al Produselor estimat pe www.kriterion.ro la momentul vizualizării Produsului/plasării Comenzii să poată suferi modificări. Societatea va întreprinde toate acțiunile necesare pentru a livra Produsele comandate în termen de maxim 20 de zile calendaristice de la încheierea Contractului la Distanță.
 4. Dacă Produsele nu au fost livrate în termenul indicat, Clientul/Utilizatorul poate solicita livrarea într-un termen suplimentar, de 5 zile lucrătoare. Dacă nici în termenul suplimentar Produsele nu sunt livrate, Clientul/Utilizatorul poate solicita rezoluțiunea Contractului la Distanță.
 5. În cazul în care Produsele sunt indisponibile (inclusiv în cazul în care Prețul sau unele caracteristici ale Produselor au suferit modificări, ulterior confirmării de către Societate a Comenzii, Kriterion Online va informa Clientul/Utilizatorul despre indisponibilitate, iar sumele pe care acesta le-a achitat vor fi rambursate Clientului/Utilizatorului în termen de 14 zile calendaristice de la data informării respective, dacă Clientul/Utilizatorul le-a achitat în avans. Clientul/Utilizatorul poate confirma modificările intervenite cu privire la prețul sau caracteristicile Produselor, modificând astfel Comanda inițială, iar Kriterion Online va livra Produsele conform Comenzii astfel modificate de către Client/Utilizator.
 6. Livrarea se consideră a fi îndeplinită de către Kriterion Online la momentul predării Produselor Comandate către Client/Utilizator

 

Garanția produselor și reclamații cu privire la produse. Politica de retur

 1. Garanția reprezintă orice angajament asumat de Vânzător față de Client/Utilizator prin care acesta se obligă să restituie Clientului/Utilizatorului, fără solicitarea unor costuri suplimentare, prețul plătit a Produsului, dacă acesta nu corespunde condițiilor enunțate în kriterion.ro.
 2. Produsul beneficiază de garanție dacă Clientul/Utilizatorul a achiziționat Produsul de pe site-ul kriterion.ro;
 3. Cauze de pierdere a garanției: deteriorări ale produsului, sau modificări fizice neautorizate ale acestuia;
 4. Imaginile Produselor din kriterion.ro au doar un caracter ilustrativ și nu constituie o prezentare obligatorie a proprietății
 5. Vânzătorul este obligat să livreze Clientului/Utilizatorului Produse fără defecte și care sunt în conformitate cu Contractul la Distanță
 6. În cazul în care Produsele prezintă un defect la livrare, pârțile Contractului la Distanță pot conveni la înlocuirea produsului sau plata
 7. Dacă Produsul vândut are un defect, Clientul/Utilizatorul are dreptul să ceară înlocuirea Produsului cu unul fără defecte. Dacă înlocuirea Produsului este imposibilă pentru Vânzător, Clientul/Utilizatorul poate solicita reducerea Prețului sau poate cere restituirea sumei plătită.
 8. Orice produse cumparate online se poate returna în 15 zile calendaristice de la primirea comenzii fără nici o expicație.
 9. Clientul are dreptul se renunța de la tranzacție în 3 zile calendaristice de la data comenzii, iar suma încasată va fi returnate în 10 zile calendaristice de la data renunțării de la comanda. Renunțare de la contract se face prin e-mail la adresa kriterion@kriterion.ro.

 

 

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1. Kriterion.ro colectează şi prelucrează datele cu caracter personal în cadrul platformei www.kriterion.ro conform Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal al site-ului kriterion.ro.
 2. Consimțământul pentru primirea de Comunicări Comerciale se manifestă de Client şi/sau Utilizator conform Politicii privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, disponibilă pe www.kriterion.ro. Detalii cu privire la prelucrarea datelor în vederea transmiterii de Comunicări Comerciale privind Produsele, inclusiv condiţiile de dezabonare, se găsesc în Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal al site-ului kriterion.ro.

SERVICII ELECTRONICE

În cadrul kriterion.ro, Vânzătorul pune la dispoziția Clientului şi/sau Utilizatorului următoarele servicii electronice și funcționalități:

  1. crearea Contului;
  2. utilizarea Coșului de Cumpărături;
  3. plasarea Comenzilor, precum și încheierea Contractelor la Distanţă, în condițiile reglementate de Termenii şi Condiţiile kriterion.ro;
  4. vizualizarea Conținutului afișat în cadrul kriterion.ro;
  5. trasmiterea de Comunicări Comerciale, în baza consimţământului exprimat în prealabil de către Client;
  6. crearea Listelor, interacţiunea cu secţiunea Favorite;
  7. vânzătorul, suplimentar pentru Clienții care au deja Cont, oferă gratuit stocarea și punerea la dispoziția acestora prin intermediul Contului a istoricului Comenzilor, a posibilităţii actualizării datelor de contact, livrare şi plată, după caz, etc
  8. utilizarea Coșului de Cumpărături începe în momentul în care Clientul adaugă primul Produs în Coşul de Cumpărături

Clientul și/sau Utilizatorul au următoarele obligații în ceea ce privește utilizarea serviciilor electronice şi a funcționalităților puse la dispoziție de Vânzător în cadrul kriterion.ro

 1. să furnizeze date conforme cu realitatea atunci când plasează o Comandă sau în formularele de înregistrare la crearea Contului;
 2. să actualizeze datele pe care le-au furnizat Vânzătorului la momentul plasării Comenzii şi al încheierii Contractului la Distanţă, în special pentru utilizarea corectă a serviciilor electronice şi a funcţionalităţilor oferite de ro. Clientul/Utilizatorul are posibilitatea de a modifica în orice moment datele introduse în timpul creării Contului sau al plasării Comenzii, utilizând toate opțiunile disponibile din cadrul secțiunii Cont sau plasare Comandă;
 3. să folosească serviciile electronice și funcționalitățiile puse la dispoziție de către Vânzător astfel încât să nu interfereze cu funcționarea platformei www.kriterion.ro;
 4. să utilizeze serviciile și funcționalitățile puse la dispoziție de către Vânzător în conformitate cu legislația în vigoare şi cu Termenii şi Condiţiile ro;
 5. să plătească la termen Prețul și celelalte costuri asociate livrării Produselor, după caz;
 6. să preia la timp Produsele comandate prin utilizarea metodei de livrare și plata ramburs;
 7. să nu desfășoare activități informatice sau orice alte activități care au ca scop obținerea de informații care nu sunt destinate Clientului şi/sau Utilizatorului, inclusiv date ale altor Clienți sau care interferează cu principiile sau aspectele tehnice de funcționare ale ro și realizarea plății Preţului Produselor, ori modificarea neautorizată a Conținutului furnizat de Vânzător, în special a celor furnizate în cadrul kriterion.ro referitor la Prețuri sau la descrierea Produselor;

Reclamații referitoare la furnizarea serviciilor electronice în cadrul kriterion.ro:

 1. în scris la adresa: 400014 Cluj Napoca, Strada Samuil Micu 12/A, ap. 3;
 2. în format electronic prin intermediul poștei electronice la adresa: kriterion@kriterion.ro.

Se recomandă precizarea de către Client/Utilizator în reclamaţie/plângere a următoarelor aspecte:

 1. natura și circumstanțele referitoare la subiectul plângerii, în special, tipul neregulii și data când aceasta a avut loc;
 2. solicitarea Clientului sau a Utilizatorului;

Soluţionarea reclamaţiei de către Vânzător se poate face imediat, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data confirmarii primirii plângerii formulate de către Client/Utilizator.