Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

Kozma Zsolt (Árpástó, 1935. febr. 19.) ref. egyházi író. ~ Tibor fia. Középiskoláit a zilahi Wesselényi Kollégiumban (1945-50) és a kolozsvári ref. Kollégiumban végezte (1951-52); 1952-54 között politikai elítélt. A kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben szerzett ref. lelkészi diplomát (1958), ugyanitt doktori diplomát az ószövetségi tudományokból (1974); a budapesti Ráday Akadémián Doctor Honoris Causa címet nyert (1990).

1958-59-ben Kolozsvár-belvárosi segédlelkész, majd 1960-74 között lelkész Magyarszováton, közben kilenc hónapig munkaszolgálatos. 1974-től a kolozsvári Egységes Protestáns Teológiai Intézet előadója, majd professzora. 1984-89 között a *Szemle”>*Református *Szemle, 1992-től a Protestáns *Szemle szerkesztőbizottsági tagja.

Tanulmányai 1960-tól a *Szemle”>*Református *Szemlében, a Korunkban, Magyarországon a Theologiai *Szemlében, Református Egyházban, Reformátusok Lapjában, Confessióban, Protestáns *Szemlében, Pannonhalmi *Szemlében, valamint németországi és ausztriai egyházi folyóiratokban jelentek meg. Tanulmányai közül jelentősebbek:Emberképű Isten? Istenképű ember? (*Szemle”>*Református *Szemle, 1971. 148-158); Az istenképűség és a természeti teológia kérdése Barthnál és az erdélyi protestáns teológiában (Theologiai *Szemle, 1987. 5-11); A *Szemle”>*Református *Szemle 1908-1974. évfolyamainak teljes könyvészete (*Szemle”>*Református *Szemle 1975. 91-131. csak az 1945-74. évek anyaga jelenhetett meg); A református értelmiség megújulása (Reformátusok Lapja, 1992. máj. 24.-jún. 14).

Szerkesztette a Kolozsvári Ref. Egyházkerület kiadásában megjelent Kis ágendát (1986), s 32 munkatárssal a Bibliai fogalmi szókönyvet (1992).

Önálló munkái: JHVH cselekvésének teológiai felfedése a szabadítás eseménysorozatában (doktori disszertáció, Kv. 1974. Belső használatra sokszorosítva); A magyar nyelvű protestáns bibliai teológia könyvészete 1979-ig (Bp. 1990); Alkalmas és alkalmatlan időben (prédikációk, Kv. 1992).

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük