Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

Mailand Oszkár (Algyógy, 1858. jún. 29. 1924. nov. 30. Déva) etnográfus. Középiskolai tanulmányait Szászvároson, Gyulafehérvárt, Déván és Nagyszebenben végezte (1877), német nyelv és irodalom szakos tanári diplomát Kolozsvárt szerzett (1883). Előbb Sepsiszentgyörgyön tanár, majd Déván a reáliskola igazgatója. Egy évig Párizsban a romanisztikát tanulmányozta (1885-86), hazatérve a román nyelvet is tanította. Cikkei, tanulmányai, közlései a Kolozsvár, Magyar Polgár, Összehasonlító Irodalomtörténelmi Lapok c. kolozsvári lapokban s a budapesti Századok, Ethnographia hasábjain jelentek meg. 1888-ban a Kisfaludy Társaság megbízásából bejárta a Hunyad megyei Erdőhátságot, s gazdag román népköltészeti anyagot gyűjtött. A Hunyad megyei Történelmi és Régészeti Társaság titkára (1889-92).

Néprajzi gyűjtésének különleges értéke, hogy retusálás nélkül jegyzett s összehasonlításokkal mutatta ki a román-magyar paraszti együttélés törvényszerűségeit. Néprajzi adatai a Kisfaludy Társaság Évlapjaiban, a Magyar Népköltési Gyűjtemény c. sorozatban s több mint fél századdal holta után egy bukaresti könyvkiadónál jelentek meg; a kötet bevezetője így jellemzi a kutatót: "Nemcsak közel állott a román folklórhoz, nem is csak annak híve, hanem gyűjtője, fordítója, kutatója és feldolgozója is szép és gazdag munkásságával."

Főbb munkái: Az oláh népköltészet fő jellemvonásai (Kisfaludy Társaság Évlapjai, Bp. 1890); Újabb adatok az oláh nép költészetéhez (KisfTÉ Bp. 1891); Az oláh néphit és népköltészet jellemző vonásai (KisfTÉ Bp. 1898); Székelyföldi gyűjtés (Bp. 1905); Poezii populare româneşti din Transilvania (1981).

(B. E.)

Iosif Mallász: Oszkár Mailand (1858-1924). Publicaţiile Muzeului Judeţului Hunedoara. Déva 1924. 5-11. Faragó József: M. O. şi folclorul românesc. Anualul de Folclor, Kv. 1980. 123-35; uő. M. O. és a román folklór. Ethnographia, Bp. 1981. 487-98. Újraközölve *Művelődés 1982/2, 3, 4.

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük