Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

Musnai László (Székelykövesd, 1888. febr. 26. 1967. máj. 8. Nagyenyed) lelkész, bibliakutató, *művelődéstörténész. Középiskoláit a székelyudvarhelyi Ref. Kollégiumban, a teológiát Kolozsváron végezte (1910). A következő tanévben Berlinben folytat bibliai stúdiumokat. Első tanulmányútjáról hazatérve, 1913-ban Kolozsváron teológiai magántanári vizsgát tesz. 1914-ig Marosszentimrén, azt követően Tekén lelkész; az I. világháború alatt katonalelkész az olasz fronton. Az 1917-18-as tanévben a bécsi és a berlini egyetemen képezi tovább magát. 1928-ban Debrecenben teológiai doktorátust szerez. Exegetikai kutatásainak fő területe a jánosi iratok vizsgálata, de rendszeresen foglalkozik a magyar bibliafordításokkal is.

1933-tól Nagyenyeden a Bethlen Kollégiumban vallástanár. Főként a város és a kollégium *művelődési hagyományainak rendszeres feldolgozása foglalkoztatja, beleértve Kőrösi Csoma Sándor emlékének ápolását és az erdélyi románság körében folyt nyugati missziós törekvések kutatását is. Vallástanárként reá hárul a református papjelöltek nagyenyedi gyakorlati képzésének irányítása, s igazgatóként ő áll az 1940-45 között Nagyenyeden megszervezett Ref. Teológiai Kar élén is. Midőn a szovjet katonai hatóságok hadikórház céljaira igénybe veszik a kollégium épületét, szinte élete kockáztatásával menti meg a nagykönyvtárat a pusztulástól.

*Művelődéstörténeti kutatásai során az 1950-es években a szászvárosi Ref. Egyházközség irattárában ő találja meg Mihail Halici könyvtárának 1674-es lajstromát, a régi erdélyi román *művelődés jelentős dokumentumát. A szentírási nyelvek szakértőjeként haláláig részt vesz a Magyar Bibliatanács Bibliafordító Szakbizottságának munkájában. Gazdag magyar bibliagyűjteményét és kézirati hagyatékát a kolozsvári Egyetemi Fokú Egységes Protestáns Teológiai Intézet Könyvtára őrzi.

Önálló formában is megjelent munkái: János apokalypsisének magyarázata. Gyulafehérvár 1913 (I. füzet), Torda 1924 (II. füzet); Életnek beszéde (beszédvázlatok). Torda 1923; A magyar biblia története. Kv. 1925, II. bővített kiadás, Torda 1927; János evangéliumának és leveleinek magyarázata. Torda 1926; Károlyi Gáspár, a bibliafordító. Kv. 1929; Kecskeméthy Cs. István. Klny. a Kecskeméthy-emlékkönyvből 1934; Szenczi Molnár Albert. Cluj-Kv. 1933; Aiud-Nagyenyed és református egyháza. Aiud-Nagyenyed 1936; A Vizsolyi Biblia. Komáromi Csipkés György bibliája. Klny. a Károlyi-emlékkönyvből 1940; "A ker. tudományoknak rövid summába kötött fundamentuma." Bp. 1941; Emlékbeszéd Kőrösi Csoma Sándor halálának 100 éves ünnepén. Aiud 1942; Kőrösi Csoma Sándor. Aiud-Nagyenyed 1943; Az Ige szolgálatában. Aiud-Nagyenyed 1945; Új adatok Halici Mihály életéhez és hagyatékához. Klny. NyIrK 1960; Date noi privitoare la Mihail Halici. Klny. Studii de istorie literară şi folclor Institutul de lingvistică Cluj 1964; Kőrösi Csoma Sándor és Nagyenyed. Klny. NyIrk 1964; Kőrösi Csoma Sándor és a kolozsvári tudóskör. Klny. A MTA I. Osztályának Közleményeiből 1966. A felsoroltakon kívül még számos, ma már nehezen hozzáférhető aprónyomtatványa (pl. A Váradi biblia) és a fentebb felsoroltakkal azonos tárgyú közleménye (pl. Kőrösi Csoma Sándor és Nagyenyed. Magyar Pedagógia 1963/4.) jelent meg itthon és külföldön.

(K. K.)

Engel Károly: Dr. M. L. NyIrk 1968/1.

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük