Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

Ürmösi József (Siménfalva, 1879. dec. 28. – 1953. jan. 22. Kv.) – *unitárius egyházi író. Középiskoláit a kolozsvári Unitárius Főgimnáziumban (1899), a teológiát ugyancsak Kolozsváron végezte. 1903-ban lelkészi oklevelet szerzett, majd teológiai magántanári vizsgát *tett (1904). 1904-ben kezdte meg szolgálatát Polgár­diban, de még abban az évben Homo­ródszentpál lelkészévé választották. 26 évig pásztorolta gyülekezetét, minden tudását a falu fejlesztésének szentelte. Gazdakört, tejszövetkezetet szervezett, irányítása mellett a falu gépparkot vásárolt; a szövetkezeti mozgalom érdekében előadásokat tartott. 1912–14 között az *Unitárius Szószék és a Dávid Ferenc Füzetek társszerkesztője, 1916–23 között az előbbinek szerkesztője, 1918 után állandó munkatársa az Udvarhelyi Híradónak, az Unitárius Naptárnak és az Unitárius Közlönynek. 1930-tól Kolozsváron volt püspöki titkár.

A gyakorlati teológia körébe tartozó írásait, egyházi beszédeit, cikkeit 1905-től közölte az *Unitárius Egyház, *Unitárius Szószék, valamint a Huszadik Század és a Világ is.

Önállóan megjelent munkái: Nyári vasárnapi tanítások (Székely­udvarhely 1906); Lelkészi helyzetünk és a nép (uo. 1909); Nyolc év Homo­ródszentpál község szövetkezeti életéből (uo. 1912); Szocializmus és vallás (Homoródalmás 1914); Lelkipásztori gondozás és a gazdasági-szociális kérdés (Székelyudvarhely 1916); A nő mai hivatása (uo. 1918); A tartós béke munkálása és a lelkészi hivatás (Bp. 1918); Igehirdetésünk kívánalmai (Székelyudvarhely 1922); Népnevelés (uo. 1923); Bibliai történetek (uo. 1923; újrakiadás, uo. 1938); A gyakorlati teológia főbb irányelvei (Székelyudvarhely 1929).

Elemi népiskolák számára összeállította Az *unitárius egyház rövid története c. tankönyvet (Székely­udvarhely 1920).

Balázsi Dénes: Ü. J. munkássága a szövetkezeti *eszme következetes gyakorlati alkalmazásáért. In: Areopolis. Székelyudvarhely 2003. 183–202.

(K. S.)

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük