Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

Acta – egyetemek és tudományos intézetek kiadványsorozatainak szokásos megnevezése; a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem központi és kari kiadványainak gyűjtőcíme.

1. ~ universitatis litterarum regiae hungaricae Francisco-Josephinae: a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem évkönyveinek, beszámolóinak és a beszámolókhoz adott mellékleteknek a sorozata (1940–44). Két nagy terjedelmű melléklet önálló mű: Balás P. Elemér munkája (A Széchenyi-Kossuth-ellentét hírlapi vitájuk tükrében, Kv. 1943) s Monoki István szerkesztésében a tanári kar tudományos munkásságának részleges bibliográfiája (Kv. 1944).

2. Az egyes tudománykarok és intézetek sorozatai: ~ Juridico-Politica: a jog- és államtudományi kar kiadványai (1941–43) tíz kötetben. Szerzői: Balás P. Elemér, Bónis György, Buza László, Csekey István, Hárs László, Heller Erik, Horváth Barna, Martonyi János, Mikó Imre, Szászy István, Személyi Kálmán, Székely István, Tury Sándor Kornél. A Werbőczy István c. kötet adja a Tripartitum bibliográfiáját (Kv. 1942); irodalmi és szociológiai vonatkozású Horváth Barna két tanulmánya: A géniusz pere. SocratesJohanna (Kv. 1942) és A közvélemény vizsgálata (Kv. 1942).

~ Phylosophica: a bölcsészet-, nyelv- és történettudományi kar kiadványai (1942–44). Makkai Ernő Pósaházi János életét és filozófiáját ismerteti (1942), Mészöly Gedeon az Ómagyar Mária-siralom nyelv- és stílustörténeti magyarázatát adja (1944), Zolnai Béla a janzenizmus közép-európai kutatását veszi számba (1944). Kristóf György dolgozata Erdélyi magyar diák Albensis Nagy János disputája a Heidelbergi Egyetemen címmel a sorozat utolsó (9.) számaként Universitatis Hungarica Kolozsvár felzettel jelent meg 1945-ben.

~ Scientiarum Mathematicarum et Naturalium: a matematikai és természettudományi kar kiadványai (1941–45) P. A. Chappuis, Csík Lajos, Gelei József, Gombás Pál, Györffy István, Hankó Béla, Imre Lajos, Jászfalusi Lajos, Monosi Mihály, Soó Rezső és Szőkefalvi Nagy Gyula tollából.

~ Oeconomica: a közgazdaságtudományi kar két kiadványa (1943-44). Sövényházi Ferenc gazdaságjogi tanulmánya után Kovrig Béla a dunai államok munkavédelmi rendszerét tárgyalja.

~ Medica: 9 orvos-monográfiából álló sorozat (1941-44).

Kelemen László szerkesztésében pótlólag újabb monográfiák jelentek meg 1945-46-ban, köztük Haynal Imre és Klimkó Dezső orvosprofesszorokról.

~ Geobotanica Hungarica: az egyetemi növényrendszertani intézet és az egyetemi botanikus kert közleményei (1941–43, Soó Rezső szerkesztésében).

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük