Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

Fodorpataki László (Kolozsvár, 1969. ápr. 6.) – biológus, egyetemi docens. Iskoláit szülővárosában végezte, 1992-ben szerzett diplomát a BBTE Biológia és Geológia Karán. Az elős két évben gyakornok, 1995–97 között tanársegéd, majd 2003-ig adjunktus, 2004-től docens. 2000 és 2002, valamint 2004 és 2008 között a Biológia és Geológia Kar dékánheléyettese, a magyar tanulmányi vonal felelőse, egyetemi szenétusi képviselője. Növényélettan, ökofilozófia, növényanatómia, növénybiotechnológiai alapok, környezeti sztresszélettan tárgyakat oktat, előadás és laboratóriumi gyakorlatok keretében egyaránt. Kutatási területe a mikroszkopikus zöldalgák táplálkozásélettana, a fotoszintézis fényszakaszának stresszélettana, a vízszennyezés növényi ökofiziológiai hatásai, a levéllemez összehasonlító anatómiája.

Tudományos pályafutása során részt vett több mint egytucat kutatási pályázatban, számosban témavezetőként, kéttucutnyi külföldi és több mint 30 belföldi tudományos konferencián vett részt. 2006-tól az Acta Scientiarium Transylvanica – Múzeumi Füzetek folyóirat főszerkesztője, kiadja az Erdélyi Múzeum-Egyesület (Kolozsvár). Több szakkönyv, számos magyar és angol nyelvű tanulmány szerzője.

Tagság: International Society of Applied Phycology, International Society for Photosynthesis Research, Magyar Algológiai Társaság (Budapest), Societatea Română de Biochimie şi Biologie Moleculară (Bukarest), Apáthy István Egyesület alelnöke (Kolozsvár), Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet Tudományos Tanácsának tagja, (Kolozsvár), Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja (Budapest)

Díjak, elismerések: „A konferencia legjobb posztere” kitüntetés, Second International Meeting of the Romanian Society of Biochemistry and Molecular Biology, 2001. szeptember 27–29. (2001.); a Természet Világa folyóirat elismerő oklevele “Az U-vitamin és az algák” című cikkpályázati munkára (2001.).; Babeş-Bolyai Tudományegyetem érdemoklevele az egyetem fejlesztéséhez való hozzájárulásért (2002.); Babeş-Bolyai Tudományegyetem érdemoklevele az egyetem fejlesztéséhez való hozzájárulásért (2004.)

 

 

Munkái

Önálló kötetek

Mikroszkópos növényszervezettan (Erdélyi Múzeum-Egyesület Kiadó, Kv., 2001.); A növények fotoszintézise (Kriterion, Kv., 2004.); Növényanatómia gyakorlatok. I-II kötet (Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kv., 2004.);

 

Társszerzőkkel

Kis Erikával, Fehér Judittal, Kiss Tündével: Biológia. Tankönyv a X. osztály számára (Ábel Kiadó, Kv., 2002.); Szigyártó Lídiával, Bartha Csabával: Növénytani ismeretek (Scientia, Kv., 2004.); Szigyártó Lídiával: A növények szaporodása és a mesterséges növényszaporítás biotechnológiai alkalmazásai (Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kv.,2008.); Szigyártó Lídiával: A növények ökofiziológiájának alapjai (Kriterion, Kv., 2009.); Szigyártó Lídiával, Bartha Csabával: Növénytani ismeretek (második, bővített kiadás. Scientia, Kv., 2009.);

 

Gyűjteményes kötetekben

A növénytan és a növénybiológia oktatása (másokkal). In: Faragó, J. (szerk.): A Kolozsvári Bolyai Tudományegyetem (Possum Kiadó, Bp., 1999. 219–227.); Vegyi vízszennyezés élettani és bioproduktivitási hatásainak vizsgálata zöldalgál in vitro sejttenyészeteiben (másokkal). In: Nagy, L. (szerk.): Tanulmányok a természettudományok tárgyköréből (Scientia Kiadó, Kv., 2002., 151–198.); Az erdélyi magyar biológusok tudományos munkássága a XX. század végén (másokkal). In: Tánczos, V., Tőkés, Gy. (szerk.): Tizenkét év. Összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások 1990–2001 közötti eredményeiről II. (Scientia, Kv., 2002. 71–110.); A fitoplankton ökofiziológiai állapotának vizsgálata erdélyi folyószakaszokon. In: Ujvárosi L. (szerk.): Erdély folyóinak természeti állapota (Scientia, Kv., 2003., 43–64.);

Savas esők hatása a növényzetre. Gyopár 2, 1994. 9–10.; A fotoszintézis – a földi életet fenntartó folyamat. Gyopár 6., 1995. 24–26.; Nehézfémek hatása a Scenedesmus intermedius Chod. zöldalga életfolyamataira (másokkal). Múzeumi Füzetek 6. 1997. 141–149.; Környezetszennyező anyagok által kiváltott válaszreakciók zöldalga sejttenyészetekben (másokkal). Múzeumi Füzetek 11. 2002, 55–60.; Bartha Csabával: Káros oxigénformák által előidézett stresszhatások és ezek leküzdése élő rendszerekben. Firka 12(5), 2003. 187–191.; Szigyártó Lídiával: 100 éve született Péterfi István, a kolozsvári egyetem növényélettan tanára és az algakutatás jeles szakembere. Acta Scientiarum Transylvanica – Múzeumi Füzetek 14(1), 2006. 15–25.;

 

Fontosabbak idegen nyelven

Influence of heavy metals on photosynthetic parameters under different light conditions in cultures of Scenedesmus acutus M. (másokkal)  In: Mathis, P. (szerk.): Photosynthesis: from Light to Biosphere (Kluwer Acad. Publ., Amsterdam, 1995., 529–538.); Photosynthetic recovery of chemically stressed algal cells after photoinhibition (másokkal).  In: Garab, G. (szerk.): Photosynthesis: Mechanism and Effects (Kluwer Acad. Publ., Dordrecht, 1998. 2681–2688.

 

 

Irodalom

Transindex Adatbank

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük