Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

Horváth Tibor (Torda, 1938. aug. 16.) nyelvész, ~ Andor bátyja. Középiskolai tanulmányait 1959-ben Kolozsvárt végezte a 7. számú (ma Brassai Sámuel) Líceumban. A BabeşBolyai Egyetemen szerzett magyar nyelv és irodalom szakos tanári oklevelet (1960). Előbb általános iskolai tanár Szilágygörcsönben, majd 1961-től főgyakornok a kolozsvári magyar nyelvtudományi tanszéken. 1964-től az Egyetemi Könyvtárban dolgozik, jelenleg a történelemfilozófia kar könyvtárosa.

Első írása emlékezés Bajza Józsefre az Igazságban (1958). *Műfordítás-elemző, nyelvművelő, verstani-stilisztikai cikkeit, könyvismertetéseit a Korunk, Utunk, Igaz Szó, *A Hét, NyIrK közli. Funkcionális verstani tanulmányaiból és a *műfordítások stilisztikai elemzéséből leszűrt tapasztalatait beépíti az első hazai magyar stilisztikai kézikönyv általa írt fejezeteibe (Bartha JánosHorváth Tibor J. Nagy MáriaSzabó Zoltán: Kis magyar stilisztika. 1968). A 70-es években a *műfordítás és *nyelvművelés tárgykörén kívül zenei vonatkozású cikkeket is közöl, így a népdalvita keretében (Nem a szakma belső ügye. *A Hét 1972/14). Bibliográfusként részt vesz az egyetem alkalmazottainak tudományos munkásságát felmérő kiadványsorozat szerkesztésében (Activitatea ştiinţifică a Universităţii BabeşBolyai din Cluj-Napoca. Bibliografie selectivă I. 1974; II. 1979).

Gáldi László: Kis magyar stilisztika. Magyar Nyelvőr, Bp. 1969/2.

Horváth Tibor (Torda, 1938. aug. 16.) – nyelvész, Horváth Andor bátyja. Középiskolai tanulmányait 1959-ben Kolozsvárt végezte a 7. számú (ma Brassai Sámuel) Középiskolában. A Babeş–Bolyai Tudományegyetemen szerzett magyar nyelv- és irodalom szakos tanári oklevelet (1960). Előbb általános iskolai tanár Szilágygörcsönben, majd 1961-től főgyakornok a kolozsvári magyar nyelvtudományi tanszéken. 1964-től az Egyetemi Könyvtárban, majd nyugdíjazásáig a történelemfilozófia kar könyvtárában dolgozott.

Első írása emlékezés Bajza Józsefre az Igazságban (1958). Műfordítás-elemző, nyelvművelő, verstani-stilisztikai cikkeit, könyvismertetéseit a Korunk, Utunk, Igaz Szó, A Hét, NyIrK közli. Funkcionális verstani tanulmányaiból és a műfordítások stilisztikai elemzéséből leszűrt tapasztalatait beépíti az első hazai magyar stilisztikai kézikönyv általa írt fejezeteibe (Bartha János – Horváth Tibor – J. Nagy Mária – Szabó Zoltán: Kis magyar stilisztika. 1968). A 70-es években a műfordítás és nyelvművelés tárgykörén kívül zenei vonatkozású cikkeket is közöl, így a népdalvita keretében (Nem a szakma belső ügye. A Hét 1972/14). Bibliográfusként részt vesz az egyetem alkalmazottainak tudományos munkásságát felmérő kiadványsorozat szerkesztésében (Activitatea ştiinţifică a Universităţii Babeş–Bolyai din Cluj-Napoca. Bibliografie selectivă I. 1974; II. 1979).

 

Munkái

Kis magyar stilisztika (másokkal. Buk., 1968.);

Gyűjteményes kötetekben, folyóiratokban

A magyar stilisztika útja (szerk. Szathmári István; ismertetés. NyIRK 1963/311–314. sz.); Nem a szakma belső ügye. A Hét 1972/14.; A géniusz nyomában. 408–414., Miért nem jössz? 414–418., Egy vers – öt változatban. 419–424. In: Eminescu a magyar irodalomban, szerk. Mózes Huba. Buk., 1989.

Szerkesztés

Monumenta literarum. A világirodalom kisebb remekművei legkiválóbb műfordítóink új fordításaiban. 1-2. sorozat / szerk. és sajtó alá rend. Király György (újrakiad. s. a. r. Petőcz Károllyal. Bp., 1982.)

 

Irodalom

Gáldi László: Kis magyar stilisztika. Magyar Nyelvőr, Bp. 1969/2. – P. Dombi Erzsébet: Kis magyar stilisztika. NyIRK 1970/386–389. sz.

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük