Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

Jövő 1. Politikai és társadalmi hetilap Aradon, a KRP legális kiadványa. Felelős szerkesztő Márton István, szerkesztette Ehling Lajos és Matais Péter. Mindössze négy száma jelent meg 1929. ápr. 28-án, máj. 12-én, júl. 14-én és 28-án. Az első két lapszámot elkobozták, a 3. és 4. számot Aradon, Brassóban, Marosvásárhelyt és *Erdély más városaiban is terjesztették.

A lap a munkásság érdekeit védte, mozgósító erejű cikkekben leplezte le a polgári-földesúri pártok demokratikus jelszavakkal kendőzött önkényuralmi törekvéseit, szolidaritást vállalt a bebörtönzött baloldaliakkal, követelte a munkásság szabad szervezkedési jogának tiszteletben tartását, sürgette a Városi és Falusi Dolgozók Blokkja kormányának megalakítását, beszámolt Május Elseje megünnepléséről, az ASTRA-gyári munkások megmozdulásáról, az Egyesült Szakszervezetek tevékenységéről. Külföldi vonatkozású cikkeiben figyelmeztetett az imperializmus világméretű összeesküvésére a Szovjetunió ellen, s az 1929. aug. 1-ére meghirdetett szolidaritási nap küszöbén szorgalmazta a munkások és parasztok egységfrontba tömörítését az imperialista háború ellen. Egyetlen közölt cikkét sem írták alá. A lapot a 4. szám után betiltották.

2. Kolozsvárt 1935 áprilisában megjelent irodalmi, kritikai és társadalmi szemle. Felelős szerkesztője *Resch Viktor (írói néven Brassai Viktor). Egyetlen, a cenzúra fehér foltjaitól tarkított számának tanúsága szerint mint a KRP legális kiadványa "az őszinte szembenézés s a kimondott szó bátorságával" szándékozott közeledni olvasóihoz olyan korban, amely "a tisztulás, a színvallás kora". A technikailag is igényesen szerkesztett folyóirat munkatársai Bányai László, Csehi Gyula, Korvin Sándor, Vida Ferenc elvszerű kérdésfelvetéseikkel arra törekedtek, hogy a romániai magyar kisebbségi élet minél szélesebb pászmájáról bontakozzék ki termékeny vita.

Irodalomtörténetileg Csehi Gyulának a haladó írók mondanivalóját meghamisító fordítókról szóló cikke (Áruló fordítók), valamint Bányai Lászlónak Tamási Áronnal vitázó Korunk-értékelése (A tízéves Korunk) a legszámottevőbb. A szépirodalmat *Méliusz József és Salamon Ernő egy-egy verse s *Szenczei László regényrészlete képviseli. Az egyetlen *illusztráció *Leon Alex Céltalanul 1935-ben c. linómetszete.

3. Aradon 1945-től 1950-ig megjelent független demokrata napilap. Felelős szerkesztője Palásthy József. A *Vörös Lobogó elődje.

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük