Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

Limes Kör a Ceauşescu-féle parancsuralommal szembeforduló magyar értelmiség egyik csoportja. Tagjai a kezdeményező *Molnár Gusztávon kívül: Ágoston Vilmos, Balázs Sándor, Bíró Béla, Bíró Gáspár, Cs. Gyímesi Éva, Fábián Ernő, Lőrincz Csaba, Salat Levente, Szilágyi N. Sándor, Vekov Károly. Illegális megbeszéléseiket Bukarestben, Brassóban és Illyefalván tartották, az elsőt 1985. szept. 20-án, az utolsót 1986. nov. 10-én. Az erdélyi magyarság helyzetének változásait követve a totális államrend és a beolvasztó nemzetiségi politika tagadásával új elméleti állásfoglalást vitattak meg "magyarként a teljes magyarságot, európaiként a teljes európaiságot" választva.

A ~ elnevezését (limes latinul ‘határ’) *Molnár Gusztáv azzal indokolta, hogy "a határon, a végeken, határhelyzetben vagyunk. Háromszorosan is. Etnikailag a perem-magyarság léthelyzete a miénk, szellemtörténetileg a perem-európaiság, lélektanilag pedig szintén a normális, természetes emberi létezésmód határán, peremén állunk, vegetálunk." Ennek megfelelően alakult ki a viták során a hol metapolitikai együvétartozás, hol disszidens azonosságideológia már nem szűkebb kisebbségi vagy nemzetiségi, hanem átfogó összeurópai magyar nemzeti tudata.

A ~ találkozásain előadás hangzott el a román nacionalista történetírásról, a totalitarista joggyakorlatról, a moldvai csángók történetével és nyelvével kapcsolatos ferdítésekről. A kör munkásságának 1985-ben a belügyi szervek beavatkozása vetett véget: a kéziratokat lefoglalták, és a vitázó feleket felelősségre vonták. A Magyarországra áttelepült *Molnár Gusztáv az eredeti viták eszmeiségének folytatására Limes c. nemzetpolitikai szemlét indított Budapesten, melynek 1989/1-es száma közölte a ~ ülésein elhangzott előadások részleteit.

1990-ben Kolozsvárt újjáalakult a ~, élén Egyed Péterrel, s egy vitaestjének programját nyomtatásban is kiadta (1991).

Balázs Sándor: Egy *szamizdat és környéke. *A Hét 1990/9. Fábián Ernő: A LIMES múlt és *jelen időben. *A Hét 1990/19.

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük