Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

Nagy Géza, idősebb (Kutyfalva, 1887. máj. 21. 1971. ápr. 5. Kolozsvár) egyházi író, történész, szerkesztő. Ifj. ~ Géza, ~ István és Abodi ~ Béla apja, ~ Endre testvére. Középiskolai tanulmányait a marosvásárhelyi Ref. Kollégiumban végezte (1904); a kolozsvári Református Teológián szerzett diplomát (1906), közben filozófiát is hallgatott az egyetemen. Tanulmányait Berlinben és Bázelban folytatta (1908-10). Mint segédlelkész szülőfalujában kezdte pályáját, majd 1912-től lelkész Székelyszenterzsébeten. Az I. világháború folyamán 1916-ban menekültként Debrecenbe kerül, ahol sebesültápoló, Bécsben és Alsó-Ausztriában tábori lelkész. Visszatérve szolgálati helyére, innen Magyarbikalra kerül lelkésznek (1925-28). A kolozsvári Református Teológián az egyháztörténet tanára (1929-48) kényszernyugdíjazásáig.

Első írását Pesszimizmus és kereszténység c. alatt a budapesti Protestáns *Szemle közölte (1906). Egyházi és irodalmi folyóiratokban megjelent írásai az egyház és állam viszonyáról (1909), a sebesültek lelkivilágáról (1917), a falu kultúrájáról (1923), Árva Bethlen Kata kálvinista kegyességéről (1926), a történelem keresztény *szemléletéről (1931) szólnak. A kolozsvári Kálvinista Világ szerkesztője (1929-31), tanulmányai, kritikái, ismertetései a *Pásztortűz, Erdélyi Múzeum, Erdélyi Helikon, *Szemle”>*Református *Szemle, Az Út, Kiáltó Szó, Református Család, *Harangszó hasábjain, debreceni és budapesti folyóiratokban jelentek meg.

Különlenyomatai: Barth theológiájának előzményei, kritikája és jelentősége (Debrecen 1930); A kapitalizmus keletkezése és a kálvinizmus (Debrecen 1932); Die theologische Fakul- von Klausenburg (Basel 1935); Geleji Katona István személyisége levelei alapján (ETF. Kv. 1940); Társadalmi ellentétek a régi református egyházban (ETF. Kv. 1942); A Bethlen Kollégium tudományos gyűjteményeinek története (Kelemen Lajos Emlékkönyv, Kv. 1947); Borosnyai Lukáts János élete, naplója és levelei (Kv. 1973).

Önálló kötetei: A kereszténység jövője (Székelyudvarhely 1922); Kálvinista jellemképek (Kv. 1930); Egyháztörténeti adattár (Kv. 1933); Akik kősziklára építettek (Kv. 1937); Az Ige hódító útja (Kv. 1939); Fejezetek a magyar református egyház 17. századi történetéből (Bp. 1985); A kolozsvári Református Theologiai Fakultás története (Kv. 1995). Több munkája Svájcban fordításban is megjelent, így az Ein Pionier der Kirchenunion im ungarischen Protestantizmus (Basel 1935).

Járosi Andor: Dr. N. G.: Kálvinista jellemképek. *Pásztortűz 1931/2; uő: N. G.: Akik kősziklára építettek. *Pásztortűz 1937/23-24. Horváth István: Dr. N. G. 80 éves. Bibliográfiával, *Szemle”>*Református *Szemle 1967/3.

(B. E.)

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük