Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

Nagy Ödön (Sajóudvarhely, 1914. máj. 31. 1995. szept. 1. Mezőfele) néprajzi író. ~ Olga testvére. Középiskoláit a marosvásárhelyi Református Kollégiumban végezte (1932); a kolozsvári I. Ferdinánd Egyetemen magyar-latin-szociológia szakon tanult két évig, majd a Református Teológián lelkészi képesítést szerzett (1937). Budapesten Györffy István irányításával néprajzi tanulmányokat folytatott (1937-38). Kissármáson szórványgondozó segédlelkész, Mezőköbölkúton, Hariban, Istvánházán, Szolokmán lelkész, majd Havadon nyugalomba vonulásáig (1940-81).

Kutatási területe az egyházi ünnepekhez fűződő népszokások, falusi hagyományok gyűjtése. Szaktanulmányait a budapesti Ethnographia, Erdélyi Múzeum, Ifjú Erdély, az aradi Havi Szemle, A TETT, a Népismereti Dolgozatok 1980 s az 1982-es Korunk Évkönyv közölte. Utóbbi a havadi parasztcsalád szerkezetével foglalkozik. Az 1990-ben alakult *Kriza János Néprajzi Társaság tagja, sepsiszentgyörgyi vándorgyűlésén a mezőfelei gyékényfeldolgozó háziiparról szóló dolgozata díszoklevélben részesült. Munkatársa a *Nagy Olga által kezdeményezett és sokáig kéziratban maradt Havad-monográfiának; részt vett a *Nagy Olga irányításával készített Vallási értékrend c. kérdőív kidolgozásában, s A népi vallásosság vizsgálata Erdélyben c. tanulmányában (Művelődés 1992/1) összefoglalta több évtizedes munkásságát a vallási néprajz művelésében. 1990 után, a romániai magyar folklórkutatás újjászerveződésének tulajdoníthatóan munkásságának újabb aktív korszaka kezdődött. Tanulmányai jelentek meg a *Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyvében (A havadi juhtenyésztés. 1. 1992. 24-36; A mezőfelei gyékényfeldolgozó háziipar. 2. 1994. 128-146; Halál és temetés Hariban. 3. 1995. 92-98), a Néprajzi Látóhatárban (Temetési szokások a Maros megyei református gyülekezetekben. I. 1992. 3-4. sz. 53-63; A hagyományos szőlőtermesztés és borászat Mezőfelében. II. 1993. 3. sz. 140-141; Népi joghagyományok Havadon. II. 1993. 4. sz. 21-39; Fehértemetés a gyimesi Magyarcsügén. IV. 1994. 3-4. sz. 190-192; A hagyományos táplálkozás és változásai a Maros megyei Mezőfelében. V. 1995. 1-2. sz. 106-113), valamint a Népismereti Dolgozatokban (Természetbeni fizetési formák Havadon. 1994. 141-152).

Munkái: Szórvány és beolvadás (Klny. a Hitelből. Kv. 1938); Téli néphagyományaink (Útmutató néprajzi gyűjtőknek. Klny. Kv. 1938); Tavaszi néphagyományok (Kv. 1939); Adatok téli néphagyományaink ismeretéhez (Makkai Endrével közösen, ETF. 103. Kv. 1939). Kéziratban: A mezőfelei adventista gyülekezet, Egy szórványgondozó lelkész naplója, Adatok tavaszi néphagyományaink ismeretéhez.

(S. Zs. K. V.)

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük