Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

Náhlik Zoltán (Arad, 1926. okt. 5.) neveléstörténész. Középiskolai tanulmányait szülővárosában, a Római Katolikus Gimnáziumban kezdte, s a nagyenyedi Bethlen Kollégiumban fejezte be (1945); a Bolyai Tudományegyetemen tanári diplomát szerzett (1949), majd a Moszkvai Pedagógiai Intézetben elvégezte az aspirantúrát is (1953). 1953-tól Magyarországra történt áttelepüléséig (1974) előadótanár a Bolyai Tudományegyetemen s folytatólag a Babeş-Bolyai Egyetemen.

Első írását a Studii. Revistă de istorie şi filozofie közölte neveléstudomány és lélektan kapcsolatáról (1951). Cikkei, szaktanulmányai a Korunk, Revista de Pedagogie, Tanügyi Újság, Dolgozó Nő, Tribuna, Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Acta Comeniana (Prága 1972) hasábjain jelentek meg. Sorozatszerűen mutatta be a Korunkban Robert Owen (1961/10), Rousseau (1962/6), Pestalozzi (1967/7), Marx (1966/11), Comenius (1970/11) pedagógiai hagyatékát. Társszerzője az Istoria pedagogiei c. tankönyvnek (1960).

Magyarországra költözve az MTA pedagógiai kutatócsoportjának (1974-1977), majd a Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpontnak (1977-1979) főmunkatársa, az Oktatáskutató Intézet tudományos tanácsadója (1979-89). Ebben az időszakban megjelent tanulmányai közül kiemelkedik orosz nyelvű értekezése a magyar felsőfokú képzés kérdéseiről a Szovremennaja Vüszsaja Skola c. négynyelvű KGST-kiadványban (1985/1) s egy tanulmánya Lorántffy Zsuzsanna fogarasi román nyelvű iskolája címmel a Tanulmányok a magyar nevelésügy XVII-XX. századi történetéből c. akadémiai kiadványban (Bp. 1980). A 11 nyelvű Felsőoktatási terminológiai szótár (Varsó 1988) magyarországi részének szerkesztője.

(B. E.)

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük