Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

Orth Győző (Temesvár, 1912. aug. 13. 1988. szept. 5. Lynwodd, USA) költő, szerkesztő, egyházi író. Középiskoláit szülővárosa Piarista Főgimnáziumában végezte (1929); lelkészi képesítést a kolozsvári Református Teológián szerzett, majd ösztöndíjasként Bázelben folytatott tanulmányokat. Oravicabányán és Temesvárott segédlelkész, majd a Királyhágómelléki Ref. Egyházkerület belmissziói utazótitkára (1936), s átveszi a *Református Jövő családi lap, valamint a Gyermekkönyvtár és *Református Könyvtár kiadványsorozatok szerkesztését (utóbbit 1937-1939-ben). Ebben a sorozatban jelent meg Ajtay Gáborral közös füzete A cselédmisszió (Nv. é. n.) címmel, Zwingli-életrajza (Isten harsonája. Nv. 1939); az ő fordításában Max Schaerernek Sundar Singh indiai misszionárius életéről szóló könyve (Nv. 1939), s szintén az ő fordításában, a sorozaton kívül Richard Nutzinger Haláltánc c. középkori misztériumjátéka (Nv. é. n.). Tábori lelkészként nyugatra sodródott, hadifogságba került, majd onnan kiszabadulva, előbb Németországban, 1948-59 között Kanadában, utána haláláig az Egyesült Államokban volt lelkész. 1947-től az Evangéliumi Világszolgálat c. lap szerkesztője, 1949-től a *Kiáltó Szó szerkesztője és kiadója. Rendszeresen publikált a Reformátusok Lapjában és az Új Életben (Calgary). Segítségével jött létre a lynwoddi Kálvin Református Egyház. A Western Classis of the Calvin synod of the United Church of Christ dékánja, magyar nyelvű vallásos rádióadások irányítója Chicagóban.

Egyéb munkái: Istenes énekek (versgyűjtemény, szerk. Berde Máriával és Roth Jenővel, Nv. 1939); A húsvét tanúi (Szavalókórus. Nv. é. n.); Konfirmációi emlékkönyv (Nv. 1940); A Short Form of the Heidelberg Catechism (Fairport Harlbor 1967).

(Sz. J. T. E.)

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük