Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

Református Jövő a Királyhágómelléki Református Egyházkerület családi néplapja (1933-1941). Felelős szerkesztője és kiadója az 1937/23. számig Kiss Bertalan, az egyházkerület utazótitkára, *nagyváradi lelkész, főszerkesztője 1934-1937 között Debreczeni István, aki miután Nagyszalontáról Szatmárnémetibe, majd onnan Temesvárra került lelkésznek, továbbra is részt vállalt a lap irányításából. Kettőjük távozása után a lapot *Orth Győző belmissziói lelkész szerkesztette megszűnéséig.

A változatos tartalommal, minden második *vasárnap 16 oldalon, alkalomadtán képmellékletekkel megjelenő lap, elérte a 8-10000-es példányszámot is. Fő céljának a családi és közösségi szellem ápolását tekintette. Állandó munkatársai: Ajtay Béláné aradi tanárnő, a nőszövetségi rovat vezetője, Arday Aladár, akkor nagyszalontai esperes, *Benedek Géza csokalyi lelkész, az akkor már Váradon élő R. Berde Mária, *Csernák Béla egyházkerületi főjegyző, Bokor Sándor feketegyarmati lelkész, Daróczi Kiss Lajos, a *Nagyvárad c. lap munkatársa, Gazda Árpád szatmárhegyi lelkész, *Jakab Lajos szalacsi tanító, Kovácsné Huszár Jolán, *Orth Imre biharpüspöki lelkész, dr. *Parádi Kálmán kolozsvári orvos, Papp Lajos *Nagyvárad város Idegenforgalmi Hivatalának vezetője, Peleskey Sándor börvelyi lelkész, Magoss Árpád szatmárhegyi lelkész, *Saszet Győző lévitalelkész, Sárközi Lajos szatmári lelkész, dr. *Soós István városi főjegyző, Sulyok István püspök, *Streleczky Sándor (a gyermekrovat népszerű Sándor bácsija) klopodiai lelkész, Szaplonczayné dr. Sziklai Ilona, Thury Kálmán főgondnok, a *nagyváradi ítélőtábla elnöke, Tóth Zsigmond érmihályfalvi igazgató-tanító, Varga Gedeon *nagyváradi vallástanár.

Amikor az Egyházkerület a bécsi döntés nyomán kettészakadt, a ~ végleg megszűnt mint egyházkerületi sajtóorgánum. A kiadás jogát átruházták a Bánsági Református Egyházmegyére, amelynek azonban az Antonescu-diktatúra körülményei között nem volt módja a lap önálló megjelentetésére. Ugyanekkor ruházták át Debreczeni Istvánra és *Streleczky Sándorra a Gyermekkönyvtár kiadásának jogát is, amelyből Temesvárt egyetlen füzetet sem sikerült megjelentetni.

A szerkesztőség Észak-Erdélyben élő tagjainak egy része a budapesti Református Jövőben folytatta munkásságát, ahol *Orth Győzőnek sikerült a Bihari Egyházmegye részére külön ifjúsági rovatot biztosítania.

(T. E.)

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük