Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

Schreyer Viktor Győző (Nagy­szentmiklós, 1846. szept. 4. – 1937. máj. 31. uo.) – költő, lapszerkesztő, helytörténész. Középiskolai tanulmányait Szegeden végezte a Piarista Gimnáziumban, majd Budapesten és Bécsben szerzett jogi diplomát. Egy évig joggyakornok volt Lugoson, majd a budapesti Kir. Ítélőtáblánál ügyvédi vizsgáját letéve (1871), 45 éven át Nagyszentmiklóson folytatott ügyvédi gyakorlatot; több uradalomnak volt a jogtanácsosa; a város társadalmi, közösségi és művelődési életének meghatározó személyisége. Kezdeményezésére és támogatásával épült fel a város katolikus iskolája, valamint a községháza és a postaépület. Elnöke volt a Nagyszentmiklósi Gazdasági Egyletnek, igazgatója a Torontál megyei Nyelvterjesztő Egyesületnek, alapító tagja a Dél­magyarországi Közművelődési Egyesületnek. 1879-ben megalapította, 1918-ig szerkesztette és kiadta a Nagyszentmiklós c. hetilapot, valamint a Nagyszentmiklósi Közlönyt. Cikkei, tanulmányai a Szegedi Napló, Nagyszentmiklós és Vidéke, Első Torontáli Közlöny, Torontál, *Temesvári Hírlap és a dicsőszentmártoni Vármegyei Hírlap hasábjain jelentek meg. A tagosítási törvényről írt jogi tanulmánya, Commassation címmel 1871-ben jelent meg magyar és német nyelven.

Baráti szálak fűzték Bartók Béla apjához; a világhírű zeneszerzőnek keresztapja volt.

Irodalmi munkásságát még szegedi diákként kezdte a Sugarak a Jövőbe c. diáklapban, majd a Szegedi Híradóban közölt (utóbbi helyen Kiáltosy Győző álnéven).

Kötetei: Derűs képek (elbeszélések, Igló é. n.); Kedves emlékek (elbeszélések, Dicsőszentmárton 1911); Nagyszentmiklós tradicionális monográfiája (Nagyszentmiklós 1913); Szent kötelmek (regény, uo. 1913); Mythológiai mesék (uo. 1914); Hattyúdalok (versek, uo. 1926); Napsugarak (versek, uo. 1936).

A Fekete tulipán c. történelmi vígjátékát, Becsület c. falusi életképét, valamint egyfelvonásos jeleneteit a nagy­szentmiklósi műkedvelők adták elő.

Írói álnevei: Kiáltosy Győző, Szentmiklósy Viktor.

Páll György: A *magyar kisebbség szervezkedése Nagyszentmiklóson. *Temesvári Hírlap 1926. okt. 6. – Bach Gyula: Bartók Béla, a nagy magyar zeneszerző már nyolcesztendős korában komponált, Sch. V., Bartók keresztapja elmondja a zseniális zenész gyermekkori szárnypróbálgatásainak történetét. *Temesvári Hírlap 1926. nov. 19.

(Sz. J.)

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük