Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

Szabó T. Ádám (Kv. 1946. márc. 12. – 1995. dec. 7.) – nyelvész, művelődéstörténész, ~ T. Attila (1906) fia, ~ T. E. Attila (1941) testvére. Középiskoláit szülővárosában végezte (1963), ugyanott a BBTE-n szerzett magyar nyelv- és irodalom szakos tanári képesítést (1968). 1968-ban áttelepült Magyarországra, majd a hamburgi (1969–73) és a helsinki egyetemen (1973–77) folytatta egyetemi tanulmányait. 1977-ben a Müncheni Kódexről írott dolgozatával szerzett doktori címet. 1978–80 között a Groningeni Egyetemen magyar nyelvet és honismeretet tanított, 1981-től az ELTE magyar nyelvtörténeti és nyelvjárástani tanszékén tudományos kutató volt. 1990-ben indított rövid életű folyóiratával, az Új *Erdélyi Múzeummal kísérletet *tett az EME örökségének újraélesztésére.

Nagyobb tanulmányai jelentek meg a Honismeretben, a Magyar Nyelvben, a Néprajzi Láthatárban, a Névtani Értesítőben, valamint a következő gyűjteményes kötetekben: In memoriam Gyula Márton. Louvain 1979; Paizs Dezső születésének 100. évfordulójára. Bp. 1986; Studia in honorem J. Balázs. Bp. 1987; Magyar névtani dolgozatok. Bp. 1989; Névtudomány és művelődéstörténet. IV. Zalaegerszeg–Bp. 1989; A Duna menti népek hagyományos műveltsége (Andrásfalvy Bertalan Emlékkönyv). Bp. 1991; Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. Bp. 1991; Kapcsolatok és kölcsönhatások a 19–20. század fordulóján. Bp. 1991; Die siebenbürgisch-deutsche Literatur als Beispiel einer Regional­literatur. Köln–Weimar–Wien 1993; Kétnyelvűség és magyar nyelvhasználat. Bp. 1995; Magyar Könyvtáro­sok III. szakmai találkozója. Bp. 1996; Ünnepi könyv *Domokos Pál Péter tiszteletére. Bp. 1996.

Önálló kötetei: Aufgaben und Ergebnisse der ungarischen Dialekt­forschung in den Randgebieten (Hamburg 1978); Deutsch-ungarisch-rumaenische Ortsnamenetymologie in Siebenbürgen (Heidelberg 1985); Fel-lak, Fellek, Felek (Helsinki 1986); Vorschung für ein deutsch-rumaenisch-ungarisches etymo­lo­gisches Ortsnamenbuch Sieben­bürgens (München 1987).

Társszerzős kötetek, kiadványok: A készülő Kolozsvári Enciklopédia névanyaga (Schneller Károllyal. Bp. 1989 = Magyar névtani dolgozatok); Kolozsvár és környéke helyneveinek történeti-etimológiai vizsgálata (munkaközösségben, Bp. 1981).

Fordításában: Siemers Ilona: Wass-kor (Gyulai Orsolyával, Mv. 1999).

Kiadásában, gondozásában jelent meg Ady Endre 13 verse finnül (Gy. Szabó Béla fametszeteivel, Joensuu 1978); Seppo Lappalainen: Ugrien matalia kurkkuaanniae. Suomalainen runoilia (Groningen 1979); Moldvai csángó és erdélyi népballadák (kétnyelvű kiadás, a balladákat német nyelvre Eva Siemers fordította. Bp. 1982); Transylvanian folk ballads (München 1982); Shamaanilintu (Kányádi Sándor versei finnül, Joensuu 1983); A Müncheni Kódex, 1466. A négy evangélium szövege és szótára (előszó Király László, Bp. 1985); A farkasmenyasszony. Klasszikus finn kisregények (Bp. 1985); Csángú strófák (Lakatos Demeter válogatott költeményei, K. Lengyel Zsolt bevezetőjével, Bern 1988); Szabó T. Attila: Nyelv és település (Bp. 1988); Transylvania képeskönyvek (Bálint Jánossal, uo. 1989).

Közreműködött a Madas Edit szerkesztésében megjelent Középkor, 1000–1530. c. szöveggyűjtemény (Bp. 1992) régi magyar szövegeinek átírásában.

Kiss András: Új *Erdélyi Múzeum (1990). *Erdélyi Múzeum 1991/1–4. – Változó világban nő a kis nyelvek szerepe. Sz. T. Á.-mal beszélget Beke György. *A Hét 1991/41.

(D. Gy.)

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük