Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

Széll Zsuzsa (Bécs, 1925. márc. 17. – 1997. okt. 28. Bp.) – filozófiai szakíró, irodalomtörténész. Szülővárosából még iskolás korában elkerült (1938); szüleivel Jugoszláviában, majd Nagyváradon élt, ahonnan 1944-ben Auschwitzba deportálták. A lágerből való sikeres szökés közben megsebesült, egy lengyel, majd egy orosz kórházban többszörös műtéten esett át. Félig gyógyultan tért vissza Nagyváradra, ahol különböző tömegszervezeteknek lett aktivistája. 1946 őszétől a Bolyai Tudományegyetem filozófia szakos hallgatója, közben az *Utunk belső munkatársa. Etikai problémákról, a tudományok osztályozásáról, a *szociológia és a kibernetika viszonyáról, Arnold Zweigról, a biopoézisről írt, főképp a Korunkban közölt cikkeiben azonban egyre inkább szembefordult a dogmatikus gondolkodásmóddal, emiatt 1959-ben eltiltották a közléstől. A tilalmat 1960-ban feloldották, de őt a BBTE német tanszékére helyezték át. 1964-ben áttelepült Magyarországra s az ELTE idegen nyelvi lektorátusán lett előadó. Itt szerezte meg a docensi címet Hermann Hesse Das Glasper­lenspiel c. munkájáról írott dolgozatával.

Kutatási területéül az osztrák irodalmat választotta: Válság és regény c. könyvében (Bp. 1970) Rilke, Kafka, Musil és Broch epikáját vizsgálta; Ichverlust und Scheingemeinschaft (Énvesztés és látszattársadalom) c. könyvében (Bp. 1979) az osztrák regény társadalomképét, ismeretelméleti és poétikai sajátosságait elemezte. Később Brochról, Canettiről, Ödön von Horvathról, Kleistról, Karl Krausról, Kafkáról, J. Rothról és Peter Weissról írt tanulmányokat vagy tartott előadásokat különböző magyarországi és nemzetközi konferenciákon. Válogatott tanulmányait A viszonylagosság kihívása c. kötete (Bp. 1982) tartalmazza. Georg Saiko epikájával foglalkozó előadását a Studi Tedesco (Nápoly 1977), Die Wirkung des Zeitgeschens 1933–1945 auf Dichten und Denken Brochs, Musils und Canettis c. tanulmányát az Österreich in Exil c. kötet (Bécs 1977), Die problematisierte Wirklichkeit c. tanulmányát a Musil-Forum III. kötete jelentette meg.

Szerkesztésében és bevezető tanulmányával jelent meg Az élet eredetéről és az öregedésről c. gyűjteményes kötet (Buk. 1958), válogatásában, bevezetőjével és jegyzeteivel Franz Mehring Esztétikai barangolások c. kötete (Bp. 1969), *Gaál Gábor írásainak válogatása (Legyünk kortársak. Tordai Zádorral, uo. 1973), utószavával Karl Kraus Az emberiség végnapjai (uo. 1977) és Georg Saiko Ember a nádasban (uo. 1977) c. kötete.

Diurnus [Bodor Pál]: Apropó XX. század: Ilse Széll. Magyar Hírlap 1997. nov. 12. – Zalán Péter: Sz. Zs. In: Jahrbuch der Ungarischen Germanistik. Bp. 1997. 327–328.

(S. Zs.)

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük