Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

Verbum Keresztény Kulturális Egyesület – közérdekű, karitatív, nonprofit, nem-kormányzati és politikamentes szervezet. 2004-ben alakult a Gyulafehérvári Főegyházmegye és a szatmári, váradi, temesvári püspökség védnöksége alatt.

Célja általában a kulturális és keresztény, katolikus értékek bemutatása, ilyen tevékenységek szervezése, fenntartása, a *Vasárnap és a Keresztény Szó szerkesztése, kiadása és terjesztése, általában az erdélyi magyar katolikus könyvkiadás és terjesztés megszervezése, kialakítása. A kiadványok sorába tartoz(hat)nak egyházi, egyháztörténeti, teológiai, hitéleti, pasztorális jellegű, valamint (társadalom)tudományi, néprajzi, kulturális antropológiai, filozófiai, szociológiai, neveléstudományi, művészettörténeti stb. és szépirodalmi művek. Az egyesület feladata a keresztény, katolikus szellemiség terjesztése, ennek érdekében találkozókat, előadásokat szervez(het), kulturális és pasztorális célokat szolgáló tevékenységeket folytat(hat).

Kiadásában megjelent fontosabb kötetek: Bura László: A szatmárnémeti Szent János-plébánia temploma 1906–2006 (Kv. 2006); Marton József – Jakabffy Tamás: Az erdélyi katolicizmus századai (uo. 2007); Örökérvényű igazságaink. Emlékkönyv Jakab Gábor 70. születésnapjára (szerk. Bodó Márta, uo. 2008); András Ignác: A templom közelében, még a sírban is. Kászonjakabfalva rendhagyó útikönyve temploma építésének 200. évfordulójára (uo. 2008), uő: A halálkapu mögött. A legfiatalabb kászoni falu, Kászonaltíz rendhagyó útikönyve (uo. 2009); Fábián Dénes: Kászon völgye keresztjei (uo. 2008); Árpád-házi Szent Erzsébet. Magyar–német kultúrkapcsolatok Kelet-Közép-Európában (szerk. Gábor Csilla – Knecht Tamás – Tar Gabriella Nóra, uo. 2009); Farmati Anna: Más régi ének. A XVII. századi katolikus népénekköltészet szövegtípusai és motívumrendszere (uo. 2009); Jakab Gábor: Húsz éve „szabadon” Csíksomlyón. Pünkösdi búcsúk 1990–2009.

(D. Gy.)

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük