Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

Vincze Mária (Kv., 1942. febr. 12.) – közgazdasági szakíró. Középiskoláit a kolozsvári 11. sz. Líceumban végezte (1960), majd a BBTE-n matematika–fizika tanári (1960–65) és közgazdasági (1965–70) diplomát szerzett. A közgazdaságtudományok doktora címet a bukaresti Közgazdasági Akadémián megvédett dolgozatával nyerte el (1977).

1966–76 között a kolozsvári Mezőgazdasági Főiskolán dolgozott matematikusi beosztásban, 1977 óta a BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karán tanít, jelenleg professzor. 2000 előtt az EME Közgazdaság-, Jog- és Társadalomtudományok Osztálya-, valamint a Romániai Magyar Közgazdász Társaság keretében működött vezetői beosztásban, és jelenleg is aktívan részt vesz ezek munkájában. 2000–2007 között a BBTE-n a közgazdasági szakon a magyar tagozat beindítója és vezetője volt. Az MTA köztestületi tagja.

Szakterülete: agrár-közgazdaságtan, agrárpolitika és vidékfejlesztés, az európai integráció gazdaságtana. Kutatási témái: a matematikai modellek alkalmazása a közgazdaságtanban, az európai regionális és vidékfejlesztési programok alkalmazásának problémái.

Első tanulmányait 1967-ben a Comtes Rendues Acad. Sci., Paris (Vincze Jánossal együtt), majd a Revista de Statistică (Buk. 1969), a Statisztikai *Szemle (Bp. 1971) közölte. Közel kétszáz szaktanulmánya jelent meg román és külföldi szakfolyóiratokban (*Korunk, Statisztikai *Szemle, Gazdálkodás, StUBB Seria Oeconomia, Bulletin of the University of Agricultural and Veterinary Medicine, Tér és Társadalom, Területi Statisztika stb.), valamint gyűjteményes és konferenciakötetekben: Transition in Central and Eastern Europe (Kv. 1997); Hagyományos térségek megélhetési szerkezete (Bp. 1998); European Tradition and Experiences (Kv. 1999); Post-Communist Romania. Coming to Terms with Transition (New York 2001); Economia creşterii agro­alimentare (Buk. 2002); Tudásalapú társadalom (Miskolc 2003); Tratat de economie a agriculturii (Buk. 2003); A vidéki Magyarország az EU-csatlakozás előtt (Pécs 2003); Dezvoltare şi integrare în condiţiile de tranziţie (Kv. 2003); Regional and rural developement interface (Kv. 2004); Regional and rural economics (uo. 2005); Túlélő falvak. Gondok és tervek a Kárpát-medencében (Stockholm–Bp. 2005); Evaluarea stării economiei naţionale (Buk. 2005); Északnyugat-Erdély (Pécs–Bp. 2006); Rural Balkans and EU Integration (Milánó 2006).

Romániai vezetője vagy résztvevője több nemzetközi kutatási projektnek: ACE-Phare: Agricultural restructuring and rural employment in Bulgaria and Romania (1995–97); ACE-Phare: Wage inequality during economic transition in East-Central Europe (1997–98); Phare Ro: Dezvoltarea rurală în România (1997–98); FP5: Rural Employment and Agricultural Perspective in the Balkan Applicant Countries (2001–2004); DG-AGRI-EC: Study on Employment in Rural Areas (2005); FP6-CEEC AGRI POLICY (2005–2007); FP6-CLAVIER (2006–2009); FP7 Rural Jobs (2008–2010).

A romániai magyar természettudományos irodalomról összefoglaló tanulmánya jelent meg a *Koppándi Sándor szerkesztette Romániai magyar nemzetiség (Buk. 1981) c. kötetben. Szerkesztésében jelent meg Wer­ner Heisenberg A részben az egész c. kötete (uo. 1982 = Téka). Részt vett a Matematikai kislexikon (társszerzők Maurer Gyula, Orbán Béla, Szilágyi Pál, uo. 1983 = Kriterion Kézikönyvek) összeállításában.

Kötetei: Kibernetika, idegrendszer, számítógép (Vincze Jánossal, Buk. 1977 = *Korunk Könyvek); Metode de analiză a activităţii economice a unităţilor agricole (B. Samochisszal, uo. 1977); Modelarea problemelor decizionale în sistemul agricol de producţie (többekkel, uo. 1982); Politici agricole în lume. Teorii şi realităţi (Kv. 1999); Régió- és vidékfejlesztés. Elmélet és gyakorlat (uo. 2000); Vidéki helyzetelemzés. Kászoni esettanulmány (Csíkszereda 2002); Economie agroalimentară. Teorii şi realităţi (Kv. 2002); Románia vidékpolitikája felül- és alulnézetből (Pécs 2005); Európa gazdaságtana. Az európai gazdasági integráció elméleti és gyakorlati kérdései (Kv. 2008).

(D. Gy.)

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük