Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

Szilágyi Pál (Tasnád, 1933. jún. 18.) – matematikai szakíró. Középiskolai tanulmányait a nagyváradi Klasszikus Líceumban végezte (1951), majd a Bolyai Tudományegyetem Matematika–Fizika Karán szerzett egyetemi diplomát (1954). 1963-ban a BBTE-n kapta a matematika tudományok doktora címet. Humboldt ösztöndíjasként 1972–73 és 1991–92-ben a kieli és paternborni (Németország) egyetemeken folytatta kutatásait.

Egyetemi diplomájának megszerzése után gyakornok, majd tanársegéd volt a Bolyai Tudományegyetemen (1954–59), az egyetemegyesítés után a BBTE-n tanársegéd, 1962-től adjunktus, 1980-tól előadótanár, 1990-től professzor, 1996–2000 között a BBTE prorektora. 2000-től tagja a Sapientia Alapítvány kuratóriumának, 2003–2007 között professzor a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen, amelynek 2003–2007 között rektora is volt. 1997-től alelnöke a Magyar Professzorok Világtanácsának, 2003-tól tagja az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottságának.

Kutatási területei: parciális differenciálegyenletek, nemlineáris funkcionálanalízis, variációs egyenlőtlenségek.

Szakközleményei jelentek meg a Mathematica, Studii şi Cercetări Matematice, C. R. Acad. Sc. Paris, Archiv der Mathematik, Z. angew. Math. Phys, Preprint. Univ Babeş–Bolyai, *Matematikai és Fizikai Lapok c. folyóiratokban és különböző konferenciakötetekben. Nagyszámú szak­recenziót közölt a Zentralblatt für Mathematik und ihre Anwen­dungen nemzetközi referáló folyóiratban. Szerkesztője volt a Studia Univ. Babeş–Bolyai matematikai sorozatának (1962–72).

Önállóan és társszerzőkkel megjelent munkái: Analitikus geometria példatár (egyetemi tankönyv, társszerző Radó Ferenc, Kv. 1957); Ecuaţiile fizicii matematice (egyetemi tankönyv, uo. 1972); Matematikai kislexikon (társszerzők Maurer Gyula, Orbán Béla, Radó Ferenc, Vincze Mária, Buk. 1983); Parciális differenciálegyenletek (Kv. 1998); Közönséges differenciálegyenletek (uo. 2001).

1989 utáni közszereplésében fontos helyet foglaltak el a romániai magyar nyelvű egyetemi oktatás problémái. E témakörben megjelent fontosabb tanulmányai: Kolozsvár, magyar nyelvű felsőoktatás (in: Magyarország 2000. Magyarország képe a nagyvilágban. Bp. 1997); The Bolyai University 1945–1959 (társszerző Magyari András, in: University and Society – a History of Higher Education in Cluj in the 20th Century. Kv. 1999); Képzési és kutatási együttműködés a felsőoktatásban erdélyi szemmel (in: A XXI. század sikeres Magyarországáért. Tudóstalálkozó 2000, Bp. 2000; bővített kiadás 2003); Egyetemépítési gondok Erdélyben (in: III. Civil Fórum. A tudás mint társadalmi erőforrás konferencia. Kv. 2001); Magyar nyelvű egyetemi oktatás Romániában (in: Közös múlt és közös jövő: szellemi kézfogás az egyesült Európáért. Debrecen 2005); Önálló erdélyi magyar felsőoktatási hálózatra van szükségünk (in: Sült galamb? Magyar egyetemi tan­nyelv­politika. Konferenciakötet, Somorja–Dunaszerdahely 2005); Az MTA határon túli programjának hatása az egyes *magyar kisebbségi régiók tudományosságára (in: Tudományos konferencia az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság megalakulásának 10. évfordulója alkalmából. Bp. 2006); Per aspera ad astra – Az Erdélyi Magyar Tudományegyetem öt éve (társszerzők Bakacsi Gyula, Dávid László, Hauer Melinda, Tonk Márton. *Magyar Kisebbség 2006/1–2); A határon túli felsőoktatási és K + F támogatások és hasznosulásuk (Debreceni *Szemle 2007/1); Miért van szükség Romániában (Erdélyben) magyar tannyelvű egyetem(ek)re (in: 2007 legyen valóban az egyenlő esélyek éve a Babeş–Bolyai Egyetemen. Kv. 2007 – magyar, román és angol nyelven).

1964-ben elnyerte a román Oktatási Minisztérium évi matematikai díjának II. fokozatát. 2000-ben Magyarország kormányfője a Kisebbségekért Díjjal, 2002-ben az MTA Arany János-érmével ismerte el szakmai és intézményszervezői munkásságát.

(D. Gy.)

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük