Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

Vofkori József (Brassó, 1936. márc. 28. – 1998. dec. 24. Székely­udvarhely) – orvosi szakíró. ~ György (1938) és ~ László (1944) testvére. Középiskoláit Székelyudvarhelyen végezte 1954-ben. Orvosi diplomát 1960-ban a marosvásárhelyi *OGYI Általános Orvosi Karán kapott. 1963-ig ugyanitt gyakorló orvos, majd 1963–65 között Iaşi-ban egyetemi gyakornok. Rövid ideig Székely­udvarhelyen iskolaorvos, majd 1967-től 1981-ig az *OGYI anatómiai tanszékén tanársegéd. Ez idő alatt 220 anatómiai preparátumot készített a tanszék múzeuma részére. 1981-től haláláig a székelyudvarhelyi kórház sürgősségi osztálya és a mentőállomás orvosa, 1991–92-ben a Székely­udvarhelyen megjelenő Infomed tájékoztató szakfolyóirat szerkesztője.

Tudományos kutatásai a kísérleti daganatkutatás módszertanára, a szöveti regeneráció, a hisztokémiai, a szöveti szétesést követő ammóniamérgezés területére, valamint az oktatás módszertanára vonatkoznak. Módszert dolgozott ki a daganatok növekedésének mérésére. Szakdolgozatai belföldi és külföldi folyóira­tokban (Orvosi *Szemle – Revista Medicală, Chirurgia, Revista Medico-Chirurgicală, Forum, Revista Învăţă­mîntului Superior, Revue Roumaine de Neurologie, Inovaţii Sanitare, Plasma, illetve Neoplasma, Excerpta Medica Cancer) jelentek meg. Művelődés- és tudománytörténeti írásait A Hét, Korunk, Művelődés, Vörös Zászló, *Hargita közölte.

Kőnyomatos egyetemi jegyzetei az anatómiai nevezéktan köréből: Nomina Anatomica Parisiensis – Nomenclatura anatomiei umane cu explicaţii lexicale (Mv. 1976); Regiones Corporis Humani – Regiu­nile corpului uman (uo. 1976); Dic­ţionar anatomic latin–român (uo. 1976); Sürgősségi diagnostica és therapia mentőorvosok számára. I. Prediagnostica (Székelyudvarhely 1990). Tankönyvpótló jegyzetei: Az ember bonctana és élettana. Egészségügyi líceumok tanulói számára (Székelyudvarhely 1990); Az ember bonctana és élettana. I. Általános rész. Egészségügyi asszisztensképző. Függelék: Nomina anatomica, Latin–magyar anatómiai szótár (uo. 1991); A szív fejlődési rendellenességeinek osztályozása (uo. 1994).

Többszáz oldalnyi tanulmánya kéziratban maradt, ezekben a Bolyaiak emlékezetével, Bolyai János betegségével (Bolyai János betegségei kordokumentumok és a modern orvostudomány tükrében) és följegyzéseivel, a székelyudvarhelyi iskola­egészségügy történetével, Imreh Domokos sebészi munkásságával, Ady Endre kézjegyismeretével foglalkozott. Bolyai János betegségeiről írott tanulmánya megjelent az Apa és fia küzdelme a kórokkal c. kötetben (társszerző Oláh Anna, Mv. 2005).

Kovács Erzsébet: Melyek a „team”-munka tanulságai a rákkutatásban? *Előre 1972. ápr. 20. – Dávid Lajos: A két Bolyai élete és munkássága. Bp. 1979. 388.

(P. M.)

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük