Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

Weszely Tibor (Brád, 1936. jan. 16.) – matematikai szakíró. Középiskoláit a marosvásárhelyi Bolyai Farkas *Líceumban végezte (1949–54), s már középiskolás korában díjat nyert az országos matematikaverseny döntő szakaszán. A bukaresti egyetemen szerzett matematika szakos tanári diplomát (1959). Ugyanitt 1971-ben a globális differenciálgeometria tárgykörébe tartozó dolgozatával nyerte el a matematikai tudományok doktora címet.

1959–63 között a Bolyai Farkas *Líceum tanára volt, majd a Tanárképző Főiskolában 1968-ig asszisztens, 1969–83 között adjunktus. Közben 1975–77 között vendégtanár Marokkóban, a rabati Al Laymoune *Líceumban. 1983-tól újból a Bolyai Farkas *Líceumban tanított 2001-ig, utána a Sapientia EMTE-n volt docens nyugdíjazásáig (2007). Az 1989-es romániai változásokat követően Marosvásárhely ideiglenes tanácsának elnöke.

Első matematikai feladatait 1953-ban közölte a Revista Matematică, majd egyetemistaként cikkeit a Matematikai és Fizikai Lapok. Kutatásainak témáit később főképpen a hazai matematikatörténet köréből választotta, különös tekintettel a Bolyaiak matematikai munkásságára. Tanulmányai magyarul, románul, franciául és angolul jelentek meg tudományos szakfolyóiratokban (Matematikai Lapok, Természet Világa; Analele Ştiinţifice ale Univ. Al. I. Cuza din Iaşi, Analele Universităţii din Bucu­reşti, Lucrări Ştiinţifice ale Inst. Tg. Mureş, Studii şi Cercetări Matema­tice, Revue Roumaine de Mathematiques pures et appliquées), népszerűsítő írásait közölte az Előre, *A Hét, *Korunk, Élet és Tudomány, Contem­poranul. Több tanulmánya gyűjteményes kötetekben jelent meg (Lucrările simpozionului Bolyai Janos. Kv. 1979; Bolyai Emlékfüzet. Bp. 1985; János Bolyai conference on hyperbolical geometry. Uo. 2002; A tér úttörője. Mv. 2003; Bolyai Emlékkönyv. Bp. 2004).

1991-től szerkesztőbizottsági tagja a Természet Világa c. folyóiratnak.

1982-ben elnyerte a *Korunk szerkesztősége által alapított Bolyai-díjat, 1984-ben a Beke Manó Emlékdíjat, 1988-ban az International Bio­graphical Center érdemoklevelét, 1999-ben a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége Ezüstgyopár Díját. 2007-ben Marosvásárhely díszpolgárává választották.

Kötetei: Bolyai Farkas, a matematikus (Buk. 1974); Farkas Bolyai – omul şi matematicianul (uo. 1974); A Bolyai–Lobacsevszkij-geometria modellje (Kv. 1975 = Antenna); Bolyai János matematikai munkássága (Buk. 1981); Vályi Gyula élete és munkássága (uo. 1983); Bolyai János – az első 200 év (Bp. 2002); Analitikus geometria és differenciálgeometria (Kv. 2005).

Társszerzője a Matematika almér­nököknek c. főiskolai tankönyvnek (Mv. 1982, románul is).

Sajtó alá rendezte a Teleki Sámuel levelezése világhírű tudósokkal c. kötetet (Mv. 2003); magyar–angol nyelvű kísérőszöveget írt Makkai Piroskának a két Bolyairól készített fametszetsorozatához (Fiú és Apa – Son and Father. Bp. 2003).

Sarlóska Ernő: Bolyai Farkas, a matematikus. Természet Világa 1975/4. – Vári Attila: Bolyai Farkas, a matematikus. *Utunk 1975/4. – Benkő Samu: Matematikatörténeten innen és túl. *A Hét 1982/13. – Toró Tibor: Bolyai Farkas, a matematikus. *A Hét 1982/13. – Vekerdi László: Új könyv Bolyai Jánosról. Természet Világa 1982/9. – Bitay László: Vályi Gyula élete és munkássága. *A Hét 1983/16. – A lámpás ember (W. T.-ral beszélget Staar Gyula). Magyar Tudomány 1987/9. – Barabás István: Hogyan segítette *Erdély az űrhajósokat. Beszélgetés W. T.-ral. *A Hét 2002/19. – Dáné Károly: Az első 200 év. Természet Világa 2002/12. – Ágoston Hugó: Új művek Bolyai Jánosról. *A Hét 2003/19.

(D. Gy.)

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük