Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

Életének 93. esztendejében, 2022. február 26-án elhunyt Balázs Sándor filozófus, közíró, a Kriterion Könyvkiadó szeretett és megbecsült szerzője.

Balázs Sándor. ©Horváth László

Balázs Sándor 1928. április 4-én született Kolozsvárott. Tanulmányait szülővárosa Bolyai Tudományegyetemének filozófia karán végezte 1953-ban. Ugyanettől az évtől tanársegédként dolgozott az egyetemen, 1954-től pedig egyetemi lektorként tevékenykedett. 1977-től előadótanárként dolgozott a Babeș-Bolyai Tudomáyegyetem filozófia-szociológia tanszékén. A társadalmi determinizmus és a szubjektív tényezők c. doktori disszertációját 1970-ben védte meg.

„(…) életművét a szellemi sokoldalúság és a kihívások felismerése jellemzi” – írják róla pályatársai, tanítványai a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége oldalán közzétett búcsúiratban. Balázs Sándor ugyanis nem csak elhivatott filozófusként, de személyes és társadalmi felelősségét felismerő értelmiségiként is aktívan alakította Erdély magyarságának szellemiségét úgy a rendszerváltás előtt, amint az azt követő évtizedekben. Tagja volt az 1985-86-ban tevékenykedő, a Ceaușescu-rendszerrel szembeforduló magyar értelmiségi csoportosulásnak, a Limes Körnek, melyben az erdélyi magyarság helyzetének változásait követve a totális államrend és a beolvasztó nemzetiségi politika tagadásával új elméleti állásfoglalást vitattak meg „magyarként a teljes magyarságot, európaiként a teljes európaiságot” választva. 1988-tól a Kiáltó Szó című szamizdat szerkesztője volt; az értelmes román-magyar párbeszédet is sürgető folyóiratban Balázs cikksorozatban elevenítette fel azon román értelmiségiek emlékét, akik a két világháború közti időszakban nemzetük felvirágzását nem a kisebbségek semmibevevésével képzelték el. Politikai-közéleti aktivitása a rendszerváltás után is megmaradt: alapító tagja volt a Románia Magyar Demokrata Szövetségnek, a Kolozs megyei szervezet elnöke, a Szövetség elnökségi tagja is volt az 1990-es évek elején, de rövid ideig a bukaresti képviselőházban is dolgozott. Ugyanakkor politikai szerepvállalása politikatörténeti kutatással is kiegészült: vizsgálta úgy az erdélyi románság képviseletét a dualista Magyarország parlamentjében, mint a magyar képviseletet a királyi Románia parlamentjében. 

Szakmai és politikai-közéleti helytállása mellett a civil szféra munkásságába is bekapcsolódott. Tagja, és 1990-1995 között elnöke a romániai magyar felsőfokú oktatás háttérintézményeként létrehozott Bolyai Társaságnak, pártolója és munkatársa a Kolozsvár Társaságnak.

Balázs Sándor 90 esztendős korában, a frissen megkapott Kós Károly díjjal (2018). ©Horváth László

Balázs Sándor hosszú élete alatt számos filozófiai, filozófiatörténeti, politika- és eszmetörténeti munkát, de hasonló számú emlékező, értelmező művet tett le az asztalra, utolsó kötete 90 éves korában jelent meg. Kiadónk büszkesége, hogy 2002-es Meddő próbálkozások c. kötetével kezdődően (melyben a két világháború közötti időszakban az Erdélyben, tágabb értelemben Romániában élő magyar és román értelmiségiek agyában megszületett összefogásra serkentő gondolatokat gyűjtötte egybe) tíz önálló és négy más szerzővel közös kötetét jelentethettük meg. Teherbírása, szakmai alázata, mág a kor előrehaladtával sem lankadó derűs figyelme a továbbiakban is példaértékű marad számunkra.

Nagyrabecsült szerzőnknek csendes nyugodalmat, családjának békét és erőt kívánunk!

A Kriterion Könyvkiadó munkaközössége

 

/tcs/

 

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük