Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

Balázs Sándor (Kolozsvár, 1928. ápr. 4. – Kolozsvár, 2022. február 26.) – filozófiai író. Tanulmányait a Bolyai Tudományegyetem filozófiai karán végezte 1953-ban. Ez évben tanársegéd, 1954-től egyetemi lektor, 1977-től előadótanár a kolozsvári egyetem filozófiai-szociológiai tanszékén. Társszerzője volt (Spielmann Józseffel) a Lechner Károly életművét bemutató kötetnek (1956). Humor és filozófia (1969), Az optimizmus védelmében (Kv. 1971) és Itáliai úti filozófia (Kv. 1979) c. köteteinek tárgya kívül esik két állandóvá váló nagy témakörén.

Ezek közül a korábbi a tágabb értelemben vett determinizmus kérdésköre. A társadalmi determinizmus és a szubjektív tényezők c. doktori disszertációját (1970, gépirat, román nyelven) megelőzően több, a témába vágó szaktanulmányt publikált a Korunk és a Studia Universitatis Babeş-Bolyai számaiban, valamint a Filozófiai tanulmányok (1957) c. gyűjteményes kötetben, majd a Látóhatár (Kv. 1973) c. antológiában. E témakörbe vágó önálló kötetei: Elmélkedés a célszerűségről (1972); A véletlen (1974); Fatális lét? (1978); A predesztináció (1978).

A 70-es évek kezdetétől a múltbeli, főként a két világháború közötti filozófiai-szociológiai-elméleti irodalmunk foglalkoztatja. E sokáig elhanyagolt területen végzett anyagfeltáró, értéktudatosító kutatómunkájával az úttörők között van. Első idevágó tanulmánya, a Sors és magatartás (Korunk 1972/2) Tavaszy Sándor emlékét ébresztette. Az ő gondozásában és bevezető tanulmányaival jelentek meg Dimitrie Gusti A szociológiai monográfia (Téka 1976) és Varga Béla Bölcseleti írások (Téka 1979) c. kötetei. Szociológia és nemzetiségi önismeret (1979) c. munkája a Gusti-féle iskola hatását kutatva a két világháború közötti romániai magyar szociográfia legkülönbözőbb műhelyeit (Erdélyi Múzeum, Korunk, Erdélyi Helikon, Erdélyi Fiatalok, Hitel) veszi számba és mutatja be. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület megalakulásának százhuszadik évfordulója alkalmából az indulás körülményeit tárta fel (Korunk 1979/12, Utunk 1979/45).

(T. S.)

Robotos Imre: Kísérlet kérdőjelekkel. Igaz Szó 1969/6. Kallós Miklós: Humor és filozófia. Korunk 1969/8. Bretter György: Levél a szerkesztőséghez. Igaz Szó 1969/11. Veress Dániel: Félszaktudományos szintézis. Utunk 1970/3. Sztranyiczki Gábor: A determinizmus védelmében. Korunk 1973/2; uő: B. S.: Szociológia és nemzetiségi önismeret. Könyvtár 79/4. Bálintfi Ottó: Az is-is módszere és filozófiája. Korunk 1974/11. Gáll Ernő: D. Gusti magyarul. Utunk 1976/44. Fábián Ernő: Románmagyar eszmeközi kapcsolatok. Korunk 1980/1-2.

 

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük