Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

Ars Medicakódexirodalom

Cenzúrázás előtti eredeti szócikk:
Ars Medica – Az eddig ismert első magyar orvosi mű, mely az emberi test betegségeit és gyógykezelését 6 könyvben, közel ezer ívrét lapon tárgyalja. Az erdélyi késői humanizmus jelentős alkotása. A marosvásárhelyi Teleki Könyvtárban őrzik, ahol a címlap és elöljáró beszéd nélküli s mintegy 25 számozott levéllel csonkult kéziratnak egy Erdőszentgyörgyön a XVIII. században készült másolata is található. 1972-ben előkerült egy XVII. századbeli variánsa is.

Az 1570-es években keletkezett ~ eredeti magyar szókincsére a nyelvészek hívták fel a figyelmet. Varjas Béla 1943-ban Kolozsvárt az Erdélyi Tudományos Intézet betűhív kiadványaként XVI. századi magyar orvosi könyv címmel nyomtatta ki s látta el bevezető tanulmánnyal. Az eredeti és másolata kérdéseivel először Farczády Elek és Szabó T. Attila foglalkozott, érveik alapján a tudománytörténet Lencsés Györgyöt tekinti a kézirat feltehető szerkesztőjének. Az ~ egyes nyelvjárástörténeti sajátosságait Jakab László vizsgálta a budapesti Magyar Nyelvjárások 1962-es kötetében. A marosvásárhelyi OGYI orvos- és gyógyszerészet-történeti tanszékén monografikus kutatás tárgya a mű; Spielmann József és Lázár Színi Karola újabb adatokat szolgáltattak a Báthoriak udvarában magyar tisztségeket viselt nagyváradi Lencsés Györgyről, és tisztázták a kézirat francia és német humanista forrásait (Orvosi Szemle 1970/1. és 3–4.). A ~ növénynévanyagát Sz. Tóth Magda dolgozta fel Melius Péter Herbáriumának Szabó Attila-féle kiadásában Összehasonlító növénynévjegyzék c. alatt (1978. 444–487).

Farczády Elek – Szabó T. Attila: Újabb adalékok a XVI. századi orvosi könyv kérdéséhez. Magyar Nyelv, Bp. 1961/2. – Spielmann József: Az Ars Medica szerzője és forráskutatása. Korunk 1973/2. – Spielmann József – Sebestyén S. Mihály: Lencsés György "Ars medicá"-ja kéziratainak összehasonlító vizsgálata. Magyar Nyelv. Bp. 1979/2.

 

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük