Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

Erdélyi Tudományos Intézet, rövidítve ETI 1940 őszén alakult Kolozsvárt a humán tudományok, elsősorban a történelem és népélet tanulmányozására. Tudományos erőit államilag fizetett, ún. intézeti tanárok és az egyetemről meghívott külső tanárok alkották. 1945-ben Erdélyi Magyar Tudományos Intézet, 1946-ban újra ~, majd utolsó átszervezése után a Kolozsvári Bolyai Tudományegyetem-Erdélyi Tudományos Intézet nevet viselte. Első igazgatója *Tamás Lajos, 1944-45-ben Szabó T. Attila, majd Venczel József, 1945-től 47-ig György Lajos, titkára Juhász István, végül elnöke Csőgör Lajos, igazgatója Gaál Gábor. Kiadványai tudományosságunk jelentős emlékei. Az ~ Évkönyvei *Tamás Lajos (1940-41, 1942, 1943 I.), utána Szabó T. Attila (1943 II. és 1944) szerkesztésében jelentek meg 1942 és 1945 között; ezek az intézet belső és külső munkatársainak történelmi, irodalom- és műtörténeti, néprajzi, nyelvészeti tárgyú tanulmányait közlik; egy részük különlenyomatban is hozzáférhető.

Az ~ szervezte meg a Borsa-völgy falvainak néptudományi kutatásait, s közreadta ezek eredményeit. Vállalta a *Magyar Népnyelv két évfolyamának (1941-42) megjelentetését is. A kiadásában megjelent mintegy 30 önálló nagyobb munka közül általános jelentőségűek: Roska Márton: Erdély régészeti repertóriuma I. (Kv. 1942); Bónis György: Erdélyi perjogi emlékek (Kv. 1942); Szabó T. Attila: Kalotaszeg helynevei I. (Kv. 1942); Szabó Dénes: Apor-kódex (hasonmás kiadás, Kv. 1942); Székely Zoltán: A komollói erődített római tábor (Kv. 1943); Varjas Béla: XVI. századi magyar orvosi könyv (Kv. 1943); Balogh Jolán: Az erdélyi renaissance I. (Kv. 1943); Veress Endre: Báthory István erdélyi fejedelem és lengyel király levelezése I-II. (Kv. 1944); Paulovics István: Dacia keleti határvonala és az úgynevezett "dák" ezüstkincsek kérdése (Kv. 1944); Jancsó Elemér: Döbrentei Gábor élete és munkássága (Kv. 1944); Huszár Lajos: Bethlen Gábor pénzei (Kv. 1945); Kristóf György: A két Bolyai alakja szépirodalmunkban (Kv. 1947). A fokozódó hon- és népismereti, néprajzi érdeklődés jeleként jelent meg az ~ kiadásában 1943-ban *Hankó Béla kötete a székely lovakról, Árvay Józsefé a barcasági Hétfalu helyneveiről, *Járdányi Pál A kidei magyarság világi zenéje, *Hantos Gyula Kétvízközti majorok c. munkája, Vajkai Aurél kötete a Borsa-völgyi népi orvoslásokról, s 1944-es keltezésű Sándor Gábor A hóstátiak szénavontatása, Kovács László A kolozsvári hóstátiak temetkezése, Faragó Ferenc Kide egészségügyi helyzete c. műve. 1945-ös keltezésű *Márton Gyula A kolozsmegyei Borsavölgy állatnevei c. munkája. A Szabó T. Attila szerkesztésében 1947-ben megjelent Emlékkönyv *Kelemen Lajos hetvenedik születésnapjára magyar, német és román nyelvű tanulmányokat tartalmaz.

(K. Á.)

Mikecs László: Új erdélyi tudomány. Jegyzetek az E. T. I. működéséhez. ETF 190. Kv. 1944. Balogh Edgár: A mai erdélyi magyar tudományos érdeklődés. Magyar Út, Bp. 1944/24; uő: Az új magyar népiségtörténet kolozsvári kísérletei. Magyar Út, Bp. 1944/25; uő: Erdélyi szellem az erdélyi tudományban. Magyar Út, Bp. 1944/28.

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük