Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

Lőrinczi László (Felsőrákos, 1898. okt. 27. 1981. okt. 24. Székelykeresztúr) egyházi író, mezőgazdasági szakíró. Középiskolát Székelykeresztúron végzett; háború, majd hadifogság után gazdamérnöki pályára készült, azonban mivel közben megszűnt a magyar mezőgazdasági oktatás, a kolozsvári Unitárius Teológiát végezte el. Utána missziós szolgálatra megy Clevelandbe, az Amerikai Egyesült Államokban élő unitáriusok közé. Chicagóban mélyül el barátsága a világ körüli útját járó Balázs Ferenccel, akivel együtt hallgatta a teológia nyári szemeszterét (1926). Az ő hatására iratkozott be a Massachusetts állambeli amhersti gazdasági egyetemre, ahol baromfitenyésztést, méhészetet és kertészetet tanult. Hazatérése után Kiskadácson lelkész (1927-41), a székelykeresztúri gazdasági iskola előadója, az Unitárius *Gimnázium vallástanára, majd igazgatója (1941-48). A *Március adta ki "Istenetekre, becsületetekre, életetekre kérlek, legyetek egyesek!" c. írását (Kv. 1943). Erdő Jánossal közösen írt munkája Unitárius valláserkölcsi nevelés a népiskolákban (klny. az *Unitárius Egyház Főtanácsának jegyzőkönyvéből, Kv. 1943). Nyugalomba vonulásáig Ürmösön lelkész (1948-73).

Nevéhez fűződik Románia első baromfitenyésztő szövetkezetének, az Avikultúrának a megalapítása (1931), amit hasonló vállalkozásai követtek a korszerű állattenyésztés és gyümölcstermesztés meghonosítására. Első írása a Mezőgazdasági *Szemle hasábjain jelent meg (1931). Ugyanekkor Székelykeresztúron saját költségén kiadta első szakkönyvét, ezt követte A tyúk nem hibás! c. ÁGISZ-kiadványa (1936). A 60-as évek végén az újjászervezett, mezőgazdasági szakmelléklettel bővített *Falvak Dolgozó Népe kiadásában újabb szakkötetek születtek állandó háztáji rovatának anyagából.

Már nyugalomba vonulása után fogott hozzá a Balázs Ferencre vonatkozó emlékezések összegyűjtéséhez. Az író húgával, Bélteky Lajosné Balázs Ibolyával folytatott levelezése segítségével egybekerült anyag Mások Balázs Ferencről c. kéziratát, valamint a saját baráti emlékezéseit tartalmazó Az én Balázs Ferencem c. készülő munkát azonban a diktatúra alatt elkobozták, s ezek máig sem kerültek elő.

Önálló kötetei: A haszontyúk-tenyésztés mint mellékfoglalkozás (Székelykeresztúr 1931); A tyúk nem hibás! (Hasznos Könyvtár, Brassó 1936); Belterjes háztáji tyúktenyésztés (1973); Baromfiudvar (1977).

(Cs. P.)

Cseke Péter: Balázs Ferenc útitársa. *Igaz Szó 1975/5; újraközölve Víznyugattól vízkeletig. 1976. 42-63. Molnár István: L. L.-ra emlékezve. *Keresztény Magvető 1981/4. Kisgyörgy Zoltán: Magvető. L. L. *Falvak Dolgozó Népe 1982/12.

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük