Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

Keresztény Magvető a leghosszabb életű s ma is megjelenő *erdélyi magyar nyelvű folyóirat. 1861-ben Kriza János és Nagy Lajos unitárius kollégiumi tanárok alapítják, s "általában az erkölcsileg Szép, Jó és Igaz magvainak vetését s fejlesztését" tűzik ki célul. Hasábjain nagyobb tanulmányok, elmélkedések, életrajzok, oktatási-nevelési kérdések, történelmi adatok, könyvismertetések közlését tervezik. 1868-ig megjelent első négy kötete évkönyv volt, 1870-ben vált negyedévenként, majd 1875-ben kéthónaponként megjelenő folyóirattá. Szerkesztői 1867-től Buzogány Áron és Ferencz József, az előbbi helyére 1870-ben Kovácsi Antal, majd 1874-ben Simén Domokos kerül. 1878-tól Péterfi Dénes és *Kovács János (1905-ig) szerkeszti, 1911-ben pedig *Gál Kelemen és Gálfi Lőrinc veszi át a szerkesztést. Az 1918-ig megjelent 53 kötet Brassai Sámuel, Jakab Elek, Kővári László, Kozma Ferenc, Nagyajtai Kovács István, Kuun Géza, Szabó Károly, Szilágyi Sándor, Berde Áron, Koncz József, Kanyaró Ferenc tanulmányainak, *Jékey Aladár és Versényi György verseinek közlésével játszott szerepet *Erdély művelődési életében.

Több mint kétévi szünetelés után 1922 elején indul újra mint az 1920. aug. 20-án megalakult Unitárius *Irodalmi Társaság folyóirata. *Borbély István és *Vári Albert szerkesztik, eleinte évi négy, 1928-tól hat füzete jelenik meg. A szerkesztésben rövid ideig *Ferenczy Géza és *Kiss Elek is részt vesz, 1929-től egyedül *Vári Albert, 1938-tól ő és P. Szentmártoni Kálmán a szerkesztők. Céljuk főleg a műveltebb rétegekhez szóló tudományos irodalom közlése. *Kelemen Lajos, Varga Béla, S. Nagy László, Szent-Iványi Sándor, *Balázs Ferenc, Jancsó Elemér, Mikó Imre, Szabédi László, Lakatos István, Zoványi Jenő írásai, dolgozatai, adatközlései fémjelzik az ekkori köteteket. Az Irodalom rovat 1924-től önálló mellékletként jelenik meg *Erdélyi Irodalmi Szemle címmel. A fontosabb tanulmányokat különlenyomatban is megjelentetik A Keresztény Magvető füzetei sorozat keretében 1944-ig 43 füzetben. 193536-ban havi mellékletet jelentettek meg Népnevelés címmel. E 2428 lapos füzetek célja a falusi értelmiség tájékoztatása volt a népoktatás, falufejlesztés és a korszerű mezőgazdaság kérdéseiben.

Az 1944 augusztusában megszakadó sorozat 1971-ben a 77. évfolyammal folytatódik Kovács Lajos és Erdő János szerkesztésében. Évente négy számot jelentetnek meg. Továbbra is jelentős teret szentelnek felekezeti különbség nélkül egyáltalán nem csak vallási jellegű művelődési és tudományos írások közlésére. Bodor András, Mikó Imre, Molnár István, Sebesi Pál (Dávid Ferenc- és Heltai Gáspár-tanulmányok), Borbáth Károly, Kisgyörgy Zoltán, Binder Pál, Lakó Elemér, Szabó Árpád, *Szabó Sámuel szerepel hosszabb tanulmányokkal. 1975-ben Kriza János-emlékszámot adnak ki halála 100. évfordulójára, 1976-ban *Balázs Ferenc születésének 75., 1977-ben *Kelemen Lajos születésének 100. évfordulóját ünneplik meg.

A Keresztény Magvető IXLVII. évfolyamának tárgymutatója és tartalomjegyzéke. Összeállította: Dr. Borbély Ferenc. Kv. 1913. A Keresztény Magvető XLVIIILXV. évfolyamának tárgymutatója. Összeállította: Erdő János, Kv. 1934.

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük