Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

Szent-Iványi Sándor (Mv., 1902. jan. 18. – 1983. okt. 16. Lancaster) – unitárius egyházi író. Tanulmányait Marosvásárhelyen kezdte; az Unitárius Teológiai Akadémia hallgatója (1920–24), önképzőkörének, majd a Tizenegyek Társaságának tagja: Balázs Ferenccel, Lőrinczi Lászlóval és Dobai Istvánnal már ekkor a gyakorlati élet, az alkalmazott kereszténység megélésének híve volt. A Harvard Egyetem ösztöndíjasaként megszerezte a teológiai tudományokból a magiszteri fokozatot is. Bár eredetileg nyomdát szeretett volna, iratterjesztő vállalatot alapított, amely elsősorban a szórványban élő unitáriusokat látta el teológiai irodalommal.

Egy ideig Marosvásárhelyen, majd 1927-től Kolozsváron volt lelkész. 1932-ben teológiai magántanári vizsgát tett. Chicagóban járt tanulmányúton. Aktív tagja volt az Unitárius Irodalmi Társaságnak, a Székelyek Kolozsvári Társaságának és az EME-nek. Fordította, szerkesztette a Szabadelvű Vallásos Értekezések c. kiadványsorozatot (1932–38). 1937-ben Budapesten telepedett le, ahol vallásoktatói állást is vállalt, miután az ottani unitáriusok vezető lelkészükké választották. A világháború kitörése után angol, amerikai és lengyel hadifoglyokat és zsidókat mentett. 1945-ben tagja volt a Magyar Nemzetgyűlésnek, majd elhagyta Magyarországot, és 1947-ben az USA-ban telepedett le. Még a hetvenes években is szerepelt az Amerika Hangja rádióban. Tanulmányokat, cikkeket közölt amerikai folyóiratokban.

Munkái: A nép barátja – Még csak fél év az élet (Kv. 1928); Jézus emberarca (uo. 1929); Jellempróba. Történet egy ifjúsági egylet életéből (uo. 1931); Vallásos nevelés otthon (uo. 1931); Az unitarizmus fejlődése (uo. 1932); Az unitarizmus lényege (uo. 1932); Áldott percek (uo. 1935); Világosság felé (beszédek, elmélkedések, uo. 1935); Jézus gyógyításai (uo. 1937); Dávid Ferenc és a tömeg. Tömeglélektani tanulmány (uo. 1937 = A *Keresztény Magvető Füzetei); Magasságok felé (mesék, Bp. 1943); God’s Law and the Fifth Amendment (New York 1954); Legislation in Hungary 1951–1971 (uo. 1957); The „Historia” and its Authors (uo. 1960); Történelem és krízis (uo. 1961); Széchenyi visszhangja (Róma 1962); A magyar vallásszabadság (New York 1964); Dániel Szentiványi in England 1665–67 (uo. 1971); Az Amerikai Magyar Könyvtár és Történelmi Társulat első 15 éve (uo. 1971).

Fordításában jelent meg E. H. Fosdick Hit és értelem (Kv. 1932), Robert Andrews Millikan Természettudomány és vallás (uo. 1932) és F. G. Peabody A lélek egyháza (uo. 1935) c. munkája; előszavával E. H. Fosdick Utazás Palesztinába c. kötete (uo. 1938), összeállításában az Áhitat kis könyve (uo. 1934), szerkesztésében az Erdélyi magyar unitárius naptár (uo. 1931–32).

(S. Zs.)

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük