Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

népi gyógyászat a népi tapasztalaton, természetismereten, vallásosságon, mágián alapuló ismeretrendszer és gyakorlat. Területei a népi tünettan, kóroktan, fiziológia és anatómia. A magyar népi kóroktan történeti rétegei egybeesnek a világon ismert nagy gyógyászati áramlatokkal. A honfoglalás előtti gyógyászat alapelve a pneumatan, amely szerint a szervezetet a benne keringő pneuma (levegő) tartja életben. A betegségeket a szervezetbe kerülő rossz levegő okozza. A 10-17. század közötti orvoslási irányzat a humorális patológia (népi hippokratizmus), amely az egészséget a szervezet nedveinek egyensúlya, a betegséget pedig a nedvek egyensúlyának megbomlása alapján értelmezi. A ~nak a 18. századtól számítható harmadik nagy korszaka a szomatikus, materiális patológia, amely a betegséget a szervezetnek külső kórokozó hatására történő anyagi elváltozásaként értelmezi (Oláh Andor, 1989).

Az erdélyi ~ történeti adatai természet- és orvostudományi munkákban és *kéziratos füzetekben maradtak fenn. Melius Juhász Péter 1578-ban Kolozsvárt megjelent Herbáriuma mintegy 300 betegségnevet, 1500 javallatot őrzött meg. A fejedelmi udvar orvosa, Pápai Páriz Ferenc Pax Corporisa (Kolozsvár 1690) a kor tudós gyógymódjai mellett számtalan "parasztorvosságot" ír le. A házi patika titkait népszerűsíti Juhász Máté Házi különös orvosságok (Kolozsvár 1768) című munkája is. *Kéziratos feljegyzések, levéltári iratok gyógyászati vonatkozásait több közlemény elemzi (Szabó T. Attila, 1939, 1945, Varjas Béla, 1943, Faragó József, 1947, Kiss András, 1980, Halászné Zelnik Katalin, 1992, Olosz Katalin, 1995).

A ~ monografikus megközelítése Vajkai Aurél Népi orvoslás a Borsavölgyében (Kv. 1943) című munkájában található meg. A bemutatás a következő szempontokat érvényesíti: A. I. A beteg ember. II. A betegség oka. III. Gyógymódok. B. Betegségek és gyógyításuk. C. Állatorvoslás. A kalotaszegi gyógymódok rendszerét közli *Vasas Samu Népi gyógyászat. Kalotaszegi gyűjtés (1985) című könyve.

A Szabó Attila és *Péntek János által végzett és irányított etnobotanikai kutatás a ~ növényismereten alapuló eljárásait tárta fel (Szabó Péntek 1976, Péntek Szabó 1985). Több szerző a hivatalos orvostudomány felől közelít a népi gyógyászathoz (összefoglalása a *Korunk Füzetek sorozatban megjelent Korszerű gyógynövényhasználat. Kv. 1982). Egy-egy vidék, település népgyógyászati adatait közli Horváth 1971, Kakas 1973, Kóczián Pintér Szabó 1975, Kovács 1976, Kóczián Szabó I. Szabó L. 1977, Kós 1979, Miklóssy 1980, Halászné Zelnik 1981, Keszeg 1981, Gub 1994.

A kolozsvári BBTE Magyar Nyelv és Kultúra Tanszékén két figyelemre méltó szakdolgozat készült a ~ témaköréből (Kosz Zsófia 1996, Komáromi Tünde 1996 és 1997).

Szabó T. Attila: XVI. századi orvosszer mirigy ellen. Magyar Nyelv XXXV (1939). Varjas Béla: XVI. századi magyar orvosi könyv. Kv. 1943. Faragó József: A hólyagos himlő népi gyógyítása Erdélyben a múlt században. Ethn. LVIII (1947). Horváth István: Magyarózdi toronyalja. Írói falurajz. Kv. 1971. Kakas Zoltán: A "nagyerejű fű" a felső-háromszéki néphitben. *Folklór Archívum 1. (1973) 91-97. Kóczián G.-Pintér I.-Szabó L. Gy.: Adatok a gyimesi csángók népi gyógyászatához. Gyógyszerészet 19. (1975). Kovács Soma: Kalotaszegi népi gyógymódok. *Folklór Archívum 5. (1976) 93-113. Szabó Attila-Péntek János: Ezerjófű. Etnobotanikai mutató. Buk. 1976. Kóczián G.-Szabó I.-Szabó L.: Kalotaszegi népgyógyászati adatok. Gyógyszerészet 21 (1977). Kós Károly: A bivaly betegségei és gyógyítása. In: Uő: Eszköz, munka, néphagyomány. 1979. 258-264. Rácz Gábor: Népgyógyászati értékeink. *Korunk Évkönyv 1979. 154-157. Spielmann József: Bizonyosságok és kérdőjelek népgyógyászatunk kutatásában. *Korunk Évkönyv 1979. 158-166. Kiss András: Tudósítás 1803-ból a váltott gyermek elégetéséről. *Utunk Évkönyv 1980. Kv. 48-61. Miklóssy V. Vilmos: Csíki népi sebtapaszok. *Népismereti Dolgozatok 1980. 60-63. Halászné Zelnik Katalin: Adatok a moldvai magyarok gyógynövény-használatához. Gyógyszerészet 25 (1981); uő: Gelencei orvosló könyvecske. *Kézirat a 18. századból. Lakitelek 1992. Keszeg Vilmos: A mezőségi Detrehem-telep népi gyógyászata. *Népismereti Dolgozatok 1981. 97-117. *Péntek János Szabó Attila: Ember- és növényvilág. Kalotaszeg növényzete és népi növényismerete. 1985. Oláh Andor: "Új hold, új király!" A magyar népi orvoslás életrajza. Bp. 1986. András István: Népi gyógyászat és bioterápia. *Korunk Évkönyv 1988. 227-230. Gub Jenő: Növényekkel kapcsolatos hiedelmek és babonák a Sóvidéken. Néprajzi Látóhatár III (1994). 3-4. 193-198. Olosz Katalin: "Külömbféle nyavallyák orvoslására szolgáló falusi patika." KJNT Évkönyve 3. Kv. 1995. 42-50.

(K. V.)

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük